MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Τμήμα Νομικής 1039

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανά¬πτυξη της έρευνας, στην ικα¬νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, και στην υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες σπουδές που αφορούν το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Διεθνές και  Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας».

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ¬κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω¬να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΤΤο πρόγραμμα των μαθημάτων και κάθε ακαδημαϊκή δραστηριότητα ορίζεται και προσαρμόζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90). Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄) και η συγγραφή, η δημόσια παρουσίαση και θετική αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  50
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039898, 2531039840
 • Ιστοσελίδα
  http://www.law.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Επόμενο Δίκαιο της Διαιτησίας, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές