MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ιδιωτικού Δικαίου

Τμήμα Νομικής 332

Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ειδίκευση είναι: το Αστικό Δίκαιο, το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και η Ιστορία του Δικαίου.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
α) η εμβάθυνση και  η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις Ειδικεύσεις του Αστικού Δικαίου, του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της Ιστορίας του Δικαίου.
(β) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης στις ανωτέρω ειδικεύσεις.
(γ) η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

 


Απονέμει

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):

 Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου με τις εξής ειδικεύσεις:

 • Αστικού Δικαίου
 • Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Ιστορίας του Δικαίου

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

 Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τρία μαθήματα για κάθε εξάμηνο σπουδών, εκ των οποίων το ένα αποκλειστικά από την ομάδα των κυρίων επιστημονικών αντικειμένων. Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται παράλληλα και υποστηρίζεται μεταπτυχιακή εργασία. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  4
 • Αριθμός Εισακτέων
  250
 • Δίδακτρα
  0 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039892, 2531039898
 • Ιστοσελίδα
  http://www.law.duth.gr
Εκτύπωση
Επόμενο Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές