MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Κείμενα και Πολιτισμός

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 1285

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.M.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.


Απονέμει

Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Εκπαίευσης στα ¨Κείμενα και Πολιτισμός"


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ¬του κύκλου σπουδών των Τμημάτων «Φιλολογίας», «Ιστορίας», «Φιλοσοφίας», «Ιστορίας και Αρχαιολογίας», «Ιστορίας και Εθνολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών», «Θεολογίας», «Κοινωνικής Θεολογίας», «Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας», «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής», «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών», «Θεατρικών Σπουδών» και «Θεάτρου» και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά πέντε είναι υποχρεωτικά και ένα επιλογής (Ε).
Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  30
 • Δίδακτρα
  1500 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039906
 • Ιστοσελίδα
  https://www.he.duth.gr/
Εκτύπωση
Προηγούμενο Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων
Επόμενο Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές