MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 3583

Αντικείμενο - Σκοπός

είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην «Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας στην οποία αναπτύσσεται αλλά και της χώρας εν γένει, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην "Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική Εργασία".

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης σε καταστάσεις κρίσης, καθώς και σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης αλλά και παρέμβασης για τη μεγίστη και ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Κοινωνική Πολιτική - Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων

2. Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση.

 


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:

 • Στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής σε καταστάσεις κρίσης πτυχιούχοι και πτυχιούχες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Τμημάτων Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Πολιτικών. Παιδαγωγικών και Επιστημών Υγείας. Στρατιωτικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας (4ετούς φοίτησης), καθώς και πτυχιούχες και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 • Στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας στην Εκπαίδευση αποκλειστικά πτυχιούχοι και πτυχιούχες Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχες και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι των παραπάνω κατηγοριών με κατώτερο βαθμό πτυχίου «6,5». (Σε περιπτώσεις όπου στον τίτλο δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου αριθμητικά, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου που εξέδωσε τον τίτλο στον οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).
Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντα. Ο τρόπος αξιολόγησης ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διαδικασία μοριοδότησης ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε μια από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ..
 


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Υπάρχουν δύο (2) διδακτικά εξάμηνα (1 Οκτωβρίου έως μέσα Φεβρουαρίου/μέσα Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους), στα οποία προστίθεται ένα τρίτο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, που ολοκληρώνεται ως τη λήξη του ημερολογιακού έτους, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) εξάμηνα. Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά τρόπο συμπυκνωμένο, τρεις ή τέσσερις φορές ανά εξάμηνο (κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα) και θα συμπληρώνεται απόδιαδικτυακή σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση και προσωπική επίβλεψη της εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών.

 


Επιπλέον Πληροφορίες

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του είναι σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

 

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  24
 • Δίδακτρα
  2000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2531039469
 • Ιστοσελίδα
  http://pms.socadm.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Βιο - Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Επόμενο Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές