MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»

Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1648

Αντικείμενο - Σκοπός

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων, τόσο σε οξεία όσο και σε χρόνια φάση, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικότητας των αθλητών και ασκούμενων. Το παρόν Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάδειξη, υποστήριξη και εις βάθος κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής ερευνητικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της πρόληψης και αποκατάστασης μυοσκελετικών τραυματισμών.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την επιστήμη της άσκησης για την πρόληψη και αποκατάσταση των μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων, διαμέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και μεθόδους εκπαίδευσης.


Απονέμει

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
• Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
• Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα (Α' και Β') εξάμηνα, καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο.


Επιπλέον Πληροφορίες

Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 2.550 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  30
 • Δίδακτρα
  2550 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  25310 39622
 • Ιστοσελίδα
  https://leidiata.phyed.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή
Επόμενο Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές