MENU
PostGraduate Banner

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

Τμήμα Ιατρικής 1815

Αντικείμενο - Σκοπός

Είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας και συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν στα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των πολιτικών για την πρόληψη ασθενειών στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες Υγείας, που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των πολιτών, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να αντιμετωπίσουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα στο χώρο των Επιστημών Υγείας, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων Γιατρών όλων των ειδικοτήτων και ειδικότερα Γενικών Ιατρών και Ιατρών Εργασίας, καθώς και Φαρμακοποιών και γενικότερα Επιστημόνων Υγείας.


Απονέμει

Μεταπτυχιακό΄Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα".


Υποψήφιοι Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διαιτολογίας και Διατροφής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και Επισκεπτών Υγείας των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του
9
Π.Μ.Σ.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από αυτά 12 είναι υποχρεωτικά για την κάθε κατεύθυνση.
Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

 • Τύπος Μεταπτυχιακού
  Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.
 • Εξάμηνα
  3
 • Αριθμός Εισακτέων
  30
 • Δίδακτρα
  3000 €
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  2551030546
 • Ιστοσελίδα
  http://www.med.duth.gr
Εκτύπωση
Προηγούμενο Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, Technology and Business Management)

Επιλέξτε Τμήμα

Επιπλέον επιλογές