MENU

Μαθησιακά Αποτελέσματα Τίτλων Σπουδών

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/Β΄/13-8-2007) Υπουργική Απόφαση «Μαθησιακά αποτελέσματα είναι το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οι φοιτητές ή σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν ή να είναι σε θέση να κάνουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, μακράς ή βραχείας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς από τους οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών και περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών κάθε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης ».

Είναι τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καθίστανται τα μαθησιακά αποτελέσματα που επέτυχε ένας φοιτητής τη στιγμή που πέρασε ή συμπλήρωσε επιτυχώς όλες τις εξετάσεις και την απαιτούμενη εργασία προκειμένου να τύχει του τίτλου σπουδών του.

Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τι γνωρίζει, τι καταλαβαίνει και τι είναι ικανός ο κάτοχος του τίτλου να αποδεικνύει μετά από επιτυχή συμπλήρωση μιας αξιολογημένης περιόδου μάθησης που καταλήγει στην  χορήγηση του τίτλου.

Η διατύπωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων τίτλων σπουδών είναι έργο που πρέπει να επιτελείται από την ομάδα των καθηγητών που διδάσκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα