MENU

Φοιτητικές Ομάδες - Σύλλογοι

Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν συνολικά τριάντα δύο (32) φοιτητικοί σύλλογοι. Εξ αυτών οι είκοσι (20) είναι οι προβλεπόμενοι ανά τμήμα σύλλογοι προπτυχιακών φοιτητών, οι επτά (7) είναι σύλλογοι μεταπτυχιακών φοιτητών (στα Τμήματα Νομικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων).

Υπάρχουν δύο (2) σύλλογοι οικότροφων φοιτητών στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη ενώ παράλληλα λειτουργούν και σύλλογοι αποφοίτων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (Νομικής, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών κλπ).

Φοιτητές εξ αίματος

Ομάδα Φοιτητών Αιμοδοτών Θράκης

«Φοιτητές εξ αίματος,» ονομάζεται η Ομάδα Φοιτητών Αιμοδοτών Θράκης, η οποία συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2015 από φοιτητές και των τεσσάρων σχολών της Αλεξανδρούπολης με σκοπό να διαδώσει την πράξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων (μυελός των οστών), τη δωρεά ομφάλιου αίματος και αιμοπεταλίων.

HelMSIC

Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Η HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές ιατρικής, και σήμερα αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει Ιατρική Σχολή.

Κοινότητα Νέων Κομοτηνής

Η Κοινότητα Νέων Κομοτηνής είναι πολιτιστικός σύλλογος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή), καλλιτεχνικό ορόσημο του φοιτητικού κόσμου της πόλης. Ιδρύθηκε το 1985 από μια μικρή ομάδα φοιτητών και κατάφερε να κρατήσει αισθητή την παρουσία της στην πόλη παρά τις συνεχείς και πάσης φύσεως προκύπτουσες δυσκολίες. Κάθε χρόνο εκλέγεται 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει να συντονίζει ορισμένους σημαντικούς τομείς της Διοίκησης του Συλλόγου. Αναμφίβολα, όμως, πάγια αρχή της Κοινότητας είναι η ισότητα όλων των μελών της. Πεδίο δράσης της είναι η Τέχνη, κάθε μορφής.

AIESEC

Παράρτημα Κομοτηνής

Η AIESEC αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό νέων. Η AIESEC ιδρύθηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήταν αναγκαία η προστασία της ειρήνης και η καλύτερη διαπολιτισμική κατανόηση. Η AIESEC στην Ελλάδα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  

Nέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές

Στο τοπικό επίπεδο οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κομοτηνής επιδιώκουν την εξοικείωση των νέων, των φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καίρια ευρωπαϊκά ζητήματα και την ιδέα του φεντεραλισμού, καθώς και τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη φοιτητική κοινότητα της πόλης. Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται μέσω διαλέξεων, διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων και δράσεων που άπτονται ευρωπαϊκών θεμάτων και μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τόσο των φοιτητών όσο και των Κομοτηναίων πολιτών.

ELSA

Η ELSA αποτελεί ένα διεθνή, ανεξάρτητο, μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της νομικής επιστήμης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές Νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους.

Η ELSA Komotini ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 και επαναλειτούργησε το 2011 μετά από ένα διάστημα τετραετούς αναστολής.

Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Ξάνθης «Η Γέφυρα»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Ξάνθης «Η Γέφυρα» είναι ο πολιτιστικός σύλλογος φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να συμπληρώσουν τη ζωή τους στο ταξίδι της φοιτητικής τους ζωής. Κύριες αρχές του συλλόγου αποτελούν η ισότητα των μελών, το πνεύμα συνεργασίας και η ελεύθερη ανταλλαγή πολιτιστικών απόψεων.

ΙEEE

Παράρτημα Ξάνθης

Η IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers) είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια επαγγελματική, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική οργάνωση στον τομέα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με στόχο την εξέλιξη του επαγγέλματος προς το όφελος του ανθρώπου.

ΕΕSTEC

Παράρτημα Ξάνθης

H EESTEC (Electrical Engineering STudents' European assoCiation) είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού EESTEC International.

Democritus Racing Team

Η ομάδα Democritus Racing Team (DRT) ιδρύθηκε το χειμώνα του 2015 από φοιτητές του τμήματος Μηχανικών παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ στην πόλη της Ξάνθης. Αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές γεμάτους πάθος και μεράκι με στόχο την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου στους Διεθνείς αγώνες Formula SAE Series.

RSS
123