Διεύθυνση Διοικητικού

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Διάρθρωση

Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου, έχουν ως εξής:

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Προϊσταμένη
Θεοδώρα Ισπικούδη
Τηλέφωνο: 2531039147
Φαξ: 2531039---
E-mail: tispikou@kom.duth.gr

Κανονιστική Απόφαση Συγκλήτου

Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης επί της εφαρμογής του άρθρου 77 του ν. 4009/201, για τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας.
Για να διαβάσετε την Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου επιλέξτε εδώ