Η Σχολή Επιστημών Υγείας βρίσκεται στην δυτική είσοδο της Αλεξανδρούπολης, στο χώρο όπου βρίσκεται και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας εντάσσονται τα Τμήματα:
  •   Τμήμα Ιατρικής
  •   Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής