Η Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:


Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
Οικονομικών Επιστημών