Παροχές σε Φοιτητές

To Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες - παροχές στους φοιτητές του, ώστε να διευκολυνθεί όσο το δυνατό περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία και η διαβίωσή τους κατά την περίοδο των σπουδών τους.