Βιβλιοθήκες

Συγκεκριμένα, οι βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ. είναι οι εξής:

 1. 5 στο Νομό Ροδόπης (στη πόλη της Κομοτηνής):
  1. Βιβλιοθήκη Νομικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Δ.Ο.Σ.Α., Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  Στεγάζεται στο νεόδμητο κτίριο της Νομικής Σχολής (1ος όροφος) στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, καλύπτει 850 τ.μ. και κατανέμεται σε δύο επίπεδα. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 80 θέσεων εργασίας.
  2. Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  Στεγάζεται στο νέο κτίριο του Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, καλύπτει 1.100 τ.μ. Η βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 40 θέσεωνεργασίας.
  3. Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Εθνολογίας.
  Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Τμήμα (κτίριο του ΟΣΚ) στην πόλη της Κομοτηνής, καλύπτει 560 τ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και αναγνωστήριο 50 θέσεων.
  4. Βιβλιοθήκη Ελληνικής Φιλολογίας.
  Στεγάζεται σε εγκαταστάσεις ΠΡΟΚΑΤ όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Τμήμα στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής, καλύπτει 180 τ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμόκαθώς και Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας.
  5. Βιβλιοθήκη Γλώσσας, Πολιτισμού και Φιλολογίας των Παρευξεινίων Χωρών.
  Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη της Κομοτηνής, καλύπτει 161 τ.μ. Η βιβλιοθήκ η έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας.
 2. 1 στο Νομό Ξάνθης (στην πόλη της Ξάνθης):
  1. Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής(Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Η/Υ, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.)
  Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην πόλη της Ξάνθης, καλύπτει 600 τ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 200 θέσεων εργασίας.
 3. 3 στο Νομό Έβρου :
  1. Βιβλιοθήκη Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας στην πόλη τηςΑλεξανδρούπολης.
  Στεγάζεται στο νεόδμητο κτίριο της Ιατρικής Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης, καλύπτει 1.400 τ.μ. καικατανέμεται σε επίπεδα. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 160 θέσεων εργασίας.
  2. Βιβλιοθήκη της Σχολής των Επιστημών Αγωγής στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης.
  Στεγάζεται στα κτίρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής, στην Χιλή της Αλεξανδρούπολης, καλύπτει 400 τ.μ. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 50 θέσεων εργασίας.
  3. Βιβλιοθήκη των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας στην πόλη της Ορεστιάδας.
  Στεγάζεται στα κτίρια των αντίστοιχων Τμημάτων, στην πόλη της Ορεστιάδας, καλύπτει 160 τ.μ.. Η Βιβλιοθήκη έχει σύγχρονη δικτυακή υποδομή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και Αναγνωστήριο 40 θέσεων εργασίας.

  Στόχος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός των συλλογών της, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
  Από τα στοιχεία της Κ. Βιβλιοθήκης, προκύπτει ότι συνολικά έως και το 2012 αυτή διέθετε:


  - 274.209 τόμους βιβλίων
  - 90.812 τόμους περιοδικών
  - 64 τίτλους τρεχουσών (ενεργών ) συνδρομών
  - 402 τεκμήρια ψηφιακής συλλογής
  - 4 βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων
  - Πρόσβαση σε 21.323 περίπου τίτλους επιστημονικών περιοδικών (μεσυμβάσεις και open access) μέσω του συνδέσμου της HEAL-link.

  Για ανζήτηση βιβλίων και συγγραμάτων επισκευθείτε την ιστοσελίδα

 4. της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 5. Τα στοιχεία επικοινωνίας των βιβλιοθηκών είναι τα εξής:

  1. Βιβλιοθήκη Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
  2. Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής
  3. Βιβλιοθήκη Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  4. Βιβλιοθήκη Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  5. Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής
  6. Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
  7. Βιβλιοθήκη Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
  8. Βιβλιοθήκη Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  9. Βιβλιοθήκη Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών