Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε όλους τους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης παρέχεται ο λογαριασμός χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου, οι οποίες έχουν ως στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους.

Aναλυτικές πληροφορίες για τον λογαριασμό χρήστη.

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία προσφέρει ενδεικτικά τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Εγγραφές στα ακαδημαϊκά Τμήματα εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων
 • Δηλώσεις συγγραμμάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα
 • Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων
 • Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών
 • Αιτήσεις για φοιτητικές παροχές και πιστοποιητικά, όπως:
    -   Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης
    -   Αίτηση διαμονής στην εστία
    -   Αίτηση για λήψη πτυχίου και ορκωμοσία
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση για διδακτορικούς φοιτητές

Είσοδος στην εφαρμογή.

Η πλατφόρμα DUTHNET eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, επιτρέπει στον εκπαιδευτή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει σήμερα περίπου 1500 μαθήματα.

Είσοδος στην εφαρμογή.

Η πλατφόρμα DUTHNET eClass αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας διδάσκοντα-φοιτητών, εκμεταλευόμενη τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την κάλυψη διδακτικών αντικειμένων, όταν η μετακίνηση των φοιτητών στο χώρο διδασκαλίας είναι αδύνατη. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε μεταπτυχιακά μαθήματα.

ώστε να καλύπτει με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό

Και αυτή η εφαρμογή ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Είσοδος στην εφαρμογή.

ο ΥΚ-ΚΔΔ παρέχει στους χρήστες του ΔΠΘ υψηλής ποιότητας υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  -   Webmail
  -   Υπηρεσία καταλόγου
  -   Επαρκή χώρο αποθήκευσης
  -   Προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα
  -   Προστασία από ιούς

Περισσότερες πληροφορίες.