Τελετή επίσημου εορτασμού του Δ.Π.Θ. για την Εθνική Επέτειο

Τελετή επίσημου εορτασμού του Δ.Π.Θ. για την Εθνική Επέτειο στην Ορεστιάδα στις 28-9-2014

Περισσότερες πληροϕορίες...