Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο


Ακολουθούν 3 αρχεία:
1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΔΔ Ι.doc
2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΔΔ ΙΙ.doc
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΔΔ.doc


29-08-2017 (thoidou)