Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1.Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων Μουσουλμάνων Θράκης.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018 - Ειδική Κατηγορία-Μουσουλμάνοι.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 2017-2018.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ 2017-2018.docx
Ακολουθούν 1 αρχεία:
5. ΑΙΤΗΣΗ για σίτιση Τμήματος Νομικής 2017-2018.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
6. Υπεύθυνη Δήλωση για σίτιση.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
7. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2017-2018.doc


07-09-2017 (thoidou)