Ανακοινώσεις-Όλες

11/09/2019: (Προσχο): Ανακοίνωση - Ολοκλήρωση εγγραφής Α' ετών φοιτητών 2018-19
11/09/2019: (Προσχο): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 - Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου 2018
10/09/2019: (Προσχο): Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης - Χειμερινό εξάμηνο 2018-19
15/12/2018: (Παιδαγ):
20/09/2018: (ΜηχΠερ): Ανακοίνωση για τη σίτηση των Φοιτητών
20/09/2018: (ΑρχΜηχ): ΦΕΚ - INTERGRATED MASTER- Τ.Α.Μ.
20/09/2018: (ΜηχΠερ): Υποτροφίες απο την κυβέρνηση του Μεξικού
20/09/2018: (ΠολΜηχ): ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ & ΓΣ ΣΧΟΛΗΣ
19/09/2018: (Προσχο): Ανακοίνωση - Β' έτους για το μάθημα των ξένων γλωσσών
19/09/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82114, Α.Π. 21012/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
18/09/2018: (Ιατρικ): Πρόσκληση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την εκλογή εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής
18/09/2018: (Δημοκρ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΠΕΘ 17-09-2018 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
18/09/2018: (ΑρχΜηχ): Κάλεσμα προς τους φοιτητές για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και στην Κοαμητεία της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.
18/09/2018: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Τ. 1η
17/09/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82157, Α.Π. 20758/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/09/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82041, Α.Π. 20760/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης - Ορθή Επανάληψη
17/09/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82098, Α.Π. 20097/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/09/2018: (Ιατρικ): Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση /Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
17/09/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82025, Α.Π. 20756/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
17/09/2018: (ΜηχΠερ): Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων"
17/09/2018: (Ιατρικ): Ορθή Επανάληψη- Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
17/09/2018: (Δημοκρ): Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη ΣΚΑΣ
17/09/2018: (ΜηχΠερ): Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και προσομοίωση υδατικών πόρων»
14/09/2018: (Προσχο): Ανακοίνωση Πρακτική Κατάρτιση 7ου εξαμήνου - Διαχωρισμός φοιτητών σε ομάδες.
14/09/2018: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΑΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
14/09/2018: (Προσχο): Ανακοίνωση - Ανανέωση εγγραφής υποψηφίου Διδάκτορα
14/09/2018: (Ιατρικ): 'Eγγραφες-Σίτιση-Στέγαση 2018-2019
14/09/2018: (ΜηχΠερ): ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΣ ΣΧΟΛΗΣ
13/09/2018: (Ιατρικ): Πρόσκληση - Πρόκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
13/09/2018: (Ιατρικ): Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
13/09/2018: (Ιατρικ): Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Σουλτάνας Φουτζιτζή

Παλαιότερες ανακοινώσεις...