Ανακοινώσεις-Όλες

15/12/2018: (Παιδαγ):
17/07/2018: (ΠολΜηχ): Ύλη Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2018-2019
16/07/2018: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων, για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή.
16/07/2018: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπάιδευση (Α.ΔΙ.Π.)
13/07/2018: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
12/07/2018: (Δημοκρ): Ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης για το ακαδ. έτος 2018-2019
12/07/2018: (Βιβλιο): HEAL-Link - Επέκταση περιόδου FREE TRIAL στις ηλεκτρονικές πηγές του ΟΟΣΑ (OECD)
12/07/2018: (ΜηχΠερ): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. ετους 2018-2019 - Ανακοινοποιηση στο ορθό
12/07/2018: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019
11/07/2018: (Ιατρικ): ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 - 2019
11/07/2018: (ΑρχΜηχ): Απόφαση Συγκλήτου-Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2018-2019
10/07/2018: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 - 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ"
10/07/2018: (Προσχο): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ"
10/07/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82129, Α.Π. 16420/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
10/07/2018: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Δ.Π.Θ."
10/07/2018: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
10/07/2018: (ΠολΜηχ): ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΓΙΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ
09/07/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82035, Α.Π. 16284/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
09/07/2018: (Δημοκρ): Ανακοίνωση δικαιούχων στέγασης 2018-2019 στην Ξάνθη
09/07/2018: (ΑρχΜηχ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση για εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
08/07/2018: (Προσχο): Ανακοίνωση - Διευκρίνηση για την Ορκωμοσία 11ης Ιουλίου 2018
06/07/2018: (Προσχο): Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό τριμελούς εισηγ. επιτροπής για μονιμοποίηση του κ. Ι. Μαντούβαλου στο γνωστ. αντικείμενο "Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία"
06/07/2018: (Προσχο): Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό τριμελούς εισηγ. επιτροπής για τη μονιμοποίηση της. κ. Σ.Ιακωβίδου στο γν.αντικείμενο "Νεοελληνική Λογοτεχνία"
05/07/2018: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση για εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
04/07/2018: (ΤμΠρομ): Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Αλεξανδρούπολης
04/07/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82093, Α.Π. 16088/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
04/07/2018: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση σε Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
04/07/2018: (ΠολΜηχ): Τελικό πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου, ακαδ. έτους 2017-2018
03/07/2018: (Δημοκρ): ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2018- 2019 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
03/07/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82113, Α.Π. 15984/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
03/07/2018: (Δημοκρ): (ΚΕ 82042, Α.Π. 15916/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Παλαιότερες ανακοινώσεις...