Ανακοινώσεις - Αρχιτεκτονικής

16/07/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπάιδευση (Α.ΔΙ.Π.)
11/07/2018: Απόφαση Συγκλήτου-Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2018-2019
10/07/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Δ.Π.Θ."
09/07/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση για εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
05/07/2018: Πρόσκληση για εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
04/07/2018: Πρόσκληση σε Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
02/07/2018: Ημερομηνία Ορκωμοσίας
29/06/2018: Ύλη μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-2019
26/06/2018: 3ο Θερινο Σχολείο "Αρχαίο Ελληνικό Δράμα 2018"
25/06/2018: Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
21/06/2018: Πρόσκληση για εκλογή για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο"
20/06/2018: Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα για την προκηρυχθείσα θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γν. αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής -Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
20/06/2018: Ανακοίνωση για δοκιμαστικά μαθήματα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γν. αντικείμενο "Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο"
20/06/2018: Ημερίδα
19/06/2018: Υποτροφίες για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας
18/06/2018: Προκήρηξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών
15/06/2018: Δημοσίευση προκήρυξης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
15/06/2018: Διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γν. αντικείμενο "Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής-Αρχιτεκτονική Μορφολογία-Αποκαταστάσεις"
15/06/2018: Διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, με γν. αντικείμενο "Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο"
14/06/2018: ΝΕΟ.Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2018
13/06/2018: SUMMER SCHOOL ON BIG DATA ANALYSIS IN EARTH

Παλαιότερες ανακοινώσεις...