Αρχείο ανακοινώσεων - Όλες

25/11/2015: (ΙστΕθν): Σεμινάριο Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015 - 2016.
25/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία' (κ. Farrington), 4.12.15.
25/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση για το μάθημα "Πολιτική Υγείας" (Ε΄ Εξαμήνου ΚΔ και Ζ΄ Εξαμήνου ΠΕ)
25/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία' (κ. Farrington), 27.11.15.
25/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Νομικής 2015-2016
25/11/2015: (ΚοιΔοι): Αναπληρώσεις μαθημάτων "Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΕ" και "Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική"
25/11/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ LOGO"
25/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington), 30.11.15.
25/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
25/11/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ"
25/11/2015: (ΚοιΔοι): Συμπληρωματικά μαθήματα "Πολιτική θεωρία ΙΙ" και "Σύγχρονη πολιτική σκέψη Ι"
25/11/2015: (Παιδαγ): Ορκωμοσία των τελειοφοίτων
25/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
25/11/2015: (ΙστΕθν): Εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 11 - 13.12.15.
25/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση επαναληπτικού μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙ_Ποινή"
25/11/2015: (ΜηχΠερ): ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ)
24/11/2015: (ΚοιΔοι): 5η Ανακοίνωση Μηχανοργάνωσης σχετικά με καταστάσεις φοιτητών που πραγματοποίησαν εγγραφή, ορθή και λανθασμένη δήλωση μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 // 22-23 Νοεμβρίου 2015 τροποποιητικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων
24/11/2015: (ΚοιΔοι): ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
24/11/2015: (ΚοιΔοι): Δικαιολογητικά για το φοιτητικό επίδομα δε θα κατατεθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015
24/11/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Ανθρωπολογική Δημογραφία"
24/11/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Δημογραφική Ανάλυση"
24/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
24/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση προς ασκούμενους φοιτητές σχετική με Εργαστήριο "Ειδικά θέματα μεθόδων και τεχνικών παρέβασης
24/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση "Διδακτική της Ιστορίας"
24/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ"
24/11/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση: Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
24/11/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
24/11/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κα.ΤΣΑΒΑΡΗ
24/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
23/11/2015: (ΚοιΔοι): Aνακοίνωση για το μάθημα "Eπιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική προστασία"
23/11/2015: (ΚοιΔοι): Αναπλήρωση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική" στις 9 Δεκεμβρίου
23/11/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 80228, Α.Π. 32814/2015)
23/11/2015: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 θέσεις έρευνας σε εφαρμογές πληροφορικής στην ιατρική (ΚΕ 81256, Α.Π. 32818/2015)
23/11/2015: (ΙστΕθν): Αναγόρευση κ. Διαμαντή Τριαντάφυλλου σε Επίτιμο Διδάκτορα
23/11/2015: (ΚοιΔοι): Επείγουσα ανακοίνωση για όσους δεν έχουν πάρει εργασία στην Εισαγωγή στην Πληροφορική
23/11/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 81432, Α.Π. 32834/2015)
23/11/2015: (ΙστΕθν): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική της Ιστορίας"
23/11/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 81648, Α.Π. 32831/2015)
23/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία', 27.11.15.
23/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
23/11/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (KE 51714, A.Π. 32837/2015)
23/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩ304
23/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση', 24.11.15. (κ. Farrington)
23/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
23/11/2015: (ΜηχΠαρ): Traineeship in Japan for students from the EU
23/11/2015: (ΑρχΜηχ): Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γενική Ιστορία της Τέχνης - Δυτική Τέχνη"
22/11/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία', 24.11.15. (κ. Farrington)
20/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση για το μάθημα" Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη"
20/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ-Ζωή"
20/11/2015: (Παιδαγ): Η αναπλήρωση του μαθήματος "Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ - Μέθοδος project"
20/11/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
20/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ"
20/11/2015: (ΙστΕθν): Έκδοση βεβαιώσεων από Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων για μετεγγραφή
20/11/2015: (Νομική): Διημερίδα Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 4-5 Δεκεμβρίου 2015
20/11/2015: (ΜηχΠαρ): Τροποποίηση της με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β΄) υπουργικής απόφασης "Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ"
19/11/2015: (ΙστΕθν): Μαθήματα Επίκουρης καθηγήτριας κ. Παναγιώτας Τζιβάρα
19/11/2015: (ΙστΕθν): Παράταση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων
19/11/2015: (ΙστΕθν): Colloquium με θέμα 'Ανασκαφές στα νεκροταφεία της Πύδνας', Θεσσαλονίκη, 26.11.15.
19/11/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ι.Ε., 24.11.15.
19/11/2015: (Δημοκρ): Συμμετοχή του ΔΠΘ στην Έκθεση Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2015.
19/11/2015: (ΙστΕθν): Δήλωση μαθήματος "Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία"
19/11/2015: (ΚοιΔοι): Κοινό σεμινάριο στο πλαίσιο των μαθημάτων “Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα”, “Ποινικό φαινόμενο και κοινωνικός έλεγχος”, “Ελληνική και διεθνής Σωφρονιστική πολιτική”
19/11/2015: (Παιδαγ): Η αναπλήρωση του μαθήματος "Μέσα Διδασκαλίας"
19/11/2015: (Δημοκρ): Αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορα.
19/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΝΑΒΟΛΕΣ / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
19/11/2015: (ΙστΕθν): Τροποποίηση της Υ.Α. για τις αμοιβαίες μετεγγραφές-Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων
19/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
19/11/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση της πέμπτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
19/11/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΤ & ΓΣΕΣ
19/11/2015: (ΠολΜηχ): Συμπλήρωση στην Εγκύκλιο σχετικά με Μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
18/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/11/2015: (Νομική): Τροποποίηση για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής σε ΑΕΙ
18/11/2015: (Νομική): Ανακοινώσεις για διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών
18/11/2015: (ΠολΜηχ): Tροποποίηση της με αριθμ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β΄) υπουργικής απόφασης για τις αμοιβαίες μεταφορές θέσης
18/11/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"
18/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΜΣ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18/11/2015: (ΙστΕθν): Εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 11 - 13.12.15.
18/11/2015: (Νομική): ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
18/11/2015: (ΑρχΜηχ): Διεθνές Σεμινάριο για τη Στρατηγική της Καινοτομίας στην Ε.Ε. και την περιοχή της Μαύρης θάλασσας, 30-11-2015 στις Βρυξέλλες
18/11/2015: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος Εικαστική αγωγή Ι
18/11/2015: (Δημοκρ): Υπουργική απόφαση για τις αμοιβαίες μεταφορές θέσης
18/11/2015: (ΙστΕθν): Eπίσκεψη στο Γενί Τζαμί
18/11/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ-Ιδιοκτησία"
18/11/2015: (ΑρχΜηχ): Τροποποίηση της με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β΄) υπουργική απόφαση "Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ"
18/11/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉ κ. Κ. ΜΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΥ
16/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία', 27.11.15., 15.00 - 18.00
16/11/2015: (Δημοκρ): Ενημέρωση μελών ΔΕΠ της Π.Σ. για την παραίτηση κ. Χαμζά.
16/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση', 19.11.15.
16/11/2015: (Παιδαγ): Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
16/11/2015: (Ιατρικ): Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής βιβλίων
16/11/2015: (Δημοκρ): Στέγαση των Τμημάτων Αλεξ/πολης (Γ΄Φάση)
16/11/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση', 18.11.15.
16/11/2015: (Νομική): ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
16/11/2015: (Προσχο): Συνέδριο: "Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολιτειότητα στη Σύγχρονη Ευρώπη" - Αλεξανδρούπολη 5-12-15
16/11/2015: (Παιδαγ): Ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου
16/11/2015: (Ιατρικ): Αξιολογήσεις μελών ΔΕΠ
16/11/2015: (Δημοκρ): Στέγαση στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής Α’ ΕΤΟΣ
16/11/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος " ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ" της κας Ούρεμ
16/11/2015: (Νομική): ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
16/11/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15/11/2015: (ΙστΕθν): Εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 11 - 13.12.15.
15/11/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2016 στο μάθημα "Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία"
13/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ"
13/11/2015: (Δημοκρ): Οριστικοποίηση καταλόγων ανάδειξης Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.
13/11/2015: (ΙστΕθν): Δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη
13/11/2015: (Δημοκρ): Οριστικοποίηση καταλόγων ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
13/11/2015: (ΙστΕθν): Ομιλία με θέμα "Τελετουργία και δραµατικότητα στην αρχαία ελληνική χορεία", 25.11.15.
13/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Ειδικά θέματα δημόσιας οικονομικής" και "Οικονομικά της υγείας"
13/11/2015: (Προσχο): Δημόσια κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
13/11/2015: (Δημοκρ): Πιθανή διακοπή λειτουργίας
13/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθημάτων Αγγλικών της κας Τηλιακού
13/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
12/11/2015: (Νομική): Ενημέρωση σχετικά με Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794 2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή
12/11/2015: (ΙστΕθν): Εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 11 - 13.12.15.
12/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση προς τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για την παραλαβή ειδικής κάρτας μειωμένου εισιτηρίου
12/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωμπαϊκή Ιστορία'', 18.11.15. (κκ. Βόγλη, Ναξίδου)
12/11/2015: (Νομική): Επίσκεψη στο Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών
12/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Μεσαιωνική Βαλκανική', 18.11.15. (κ. Ναξίδου)
12/11/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθηματος 'Η ελληνική αναγέννηση' (κ. Farrington), 18.11.15.
12/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙ"
12/11/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθηματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ιστορία' (κ. Farrington)
12/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση εγγραφών στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. 2015-2016
12/11/2015: (ΑρχΜηχ): Διαβούλευση τεσσάρων Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ
12/11/2015: (Δημοκρ): Συμπληρωματική ανακοίνωση για -Διαδικασία Εκλογής Κοσμήτορα- στην Σχολή Επιστημών Αγωγής.
12/11/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία', 17.11.15.
12/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων Π.Μ.Σ. Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
12/11/2015: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση σχετικά με Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή
11/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση σχετικά με τη δήλωση συγγραμμάτων
11/11/2015: (Νομική): Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση στο πλαίσιο του μαθήματος "Ανακριτική"
11/11/2015: (Νομική): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11/11/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
11/11/2015: (ΙστΕθν): Εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 11 - 13.12.15.
11/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελέσματων "Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ"-Νέο και Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών
11/11/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
11/11/2015: (ΙστΕθν): Κατάλογος μαθημάτων Ακαδημαικού έτους 2015-2016
11/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων "Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ"
11/11/2015: (Δημοκρ): Κοσμητορικές Εκλογές στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.
11/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9/12/2015 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
11/11/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
11/11/2015: (ΜηχΠαρ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών
11/11/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 1ης ΣΤ & ΓΣΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
10/11/2015: (ΙστΕθν): Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: 3o εργαστήριο και 1ο επαναληπτικό
10/11/2015: (ΙστΕθν): IH' Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου, 13-14.11.2015, Νομική Σχολή, Δ.Π.Θ.
10/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
10/11/2015: (ΙστΕθν): Εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 11 - 13.12.15.
10/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση Μηχανοργάνωσης σχετικά με προσωπικές υποθέσεις τριών φοιτητών
10/11/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση¨Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίοση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη¨
10/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση μαθήματος Ανακριτικής
10/11/2015: (ΙστΕθν): Διεθνής έκθεση¨Εκπαίδευση χωρίς σύνορα¨Σόφια, Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού,18-20 Μαρτίου 2016
10/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
10/11/2015: (ΜηχΠερ): ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10/11/2015: (ΠολΜηχ): Ενημέρωση σχετικά με Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν.3794/2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή
09/11/2015: (Νομική): ΙΗ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
09/11/2015: (ΚοιΔοι): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
09/11/2015: (ΙστΕθν): Μη δυνατότητα πρόσβασης στο Τμήμα από την είσοδο από τη μεριά του ΚΤΕΛ
09/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
09/11/2015: (Παιδαγ): ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
09/11/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για κατάθεση δικαιολογητικών ορκωμοσίας
09/11/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθημάτων "Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι", "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ-Περιουσία" και "Ποινικό Δίκαιο ΙΙ_Ποινή"
09/11/2015: (ΑρχΜηχ): Συνέδριο
09/11/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ LOGO"
09/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
09/11/2015: (ΙστΕθν): Αντιστοίχιση Μαθημάτων του νέου προγράμματος με το παλιό
09/11/2015: (Νομική): ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
09/11/2015: (ΑρχΜηχ): Υποβολή δικαιολογητικών για την ορκωμοσία
07/11/2015: (ΙστΕθν): Τελετή υποδοχής πρωτοετών του Τμήματος
06/11/2015: (Δημοκρ): Πρόγραμμα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.
06/11/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος "Διδακτική της Ιστορίας"
06/11/2015: (ΑρχΜηχ): Διαβίβαση εγγράφου με θέμα: Διεθνής έκθεση "Εκπαίδευση χωρίς σύνορα"
06/11/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση - Εγγραφών Μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ "Εκπαίδευση στο Περιβάλλον και την Αειφορία"
06/11/2015: (Δημοκρ): Ανακήρυξη υποψήψιου Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Αγωγής.
06/11/2015: (ΙστΕθν): 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας 8-10 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη
06/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
06/11/2015: (ΑρχΜηχ): Εγκύκλιος - Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, "ERASMUS for Public Administration"
05/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
05/11/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΦ
05/11/2015: (Νομική): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Π.Σ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
05/11/2015: (Προσχο): Επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές - ΠΜΣ "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" - Ακαδ.Έτος 2015-16
05/11/2015: (Νομική): Ανακοίνωση Φροντιστηριακού Μαθήματος Ποινικού Δικαίου Ι
05/11/2015: (Προσχο): Νεα Ανακοίνωση - Παράταση - Ανανέωση Εγγραφής - Δηλώσεις Μαθημάτων - Χειμ. Εξ. 2015-16
05/11/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+
05/11/2015: (Νομική): ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
05/11/2015: (ΑρχΜηχ): Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική Τεχνολογία - Αρχιτεκτονική Ακουστική"
05/11/2015: (ΠολΜηχ): Ενημέρωση για το νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά" του ΔΠΘ στις 10-11-2015
04/11/2015: (ΚοιΔοι): Διανομή των συγγραμμάτων του διδάσκοντα Περικλή Πολυζωίδη
04/11/2015: (Δημοκρ): Στέγαση Αλεξανδρούπολης Β' Φάση.
04/11/2015: (ΙστΕθν): Δήλωση ομάδων στο μάθημα "Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες"
04/11/2015: (ΜηχΠαρ): Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
04/11/2015: (Ιατρικ): Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι(προκήρυξη-πρόσληψη)
04/11/2015: (Δημοκρ): Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογή Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής
04/11/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή παράδοσης μαθημάτων «Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική Ανθρωπολογία» και «Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση» (κ. Κράββα)
04/11/2015: (Νομική): Έναρξη φροντιστηριακών μαθημάτων Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Ι & ΙΙΙ
04/11/2015: (ΜηχΠαρ): 10η Μαθηματική Ολυμπιάδα
03/11/2015: (ΙστΕθν): Ακύρωση του μαθήματος της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2015, του κ. Κ. Κ. Χατζόπουλου
03/11/2015: (ΙστΕθν): Tελετή αναγόρευσης σε Επίτιµο Διδάκτορα του κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
03/11/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τον αριθμό μαθημάτων στις δηλώσεις χειμ.εξαμήνου 2015-2016 (Ορθή επανάληψη)
03/11/2015: (ΙστΕθν): Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις
03/11/2015: (ΙστΕθν): Tόπος διεξαγωγής μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington)
03/11/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
03/11/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Αγγλικά Α΄ Γ΄ Ε΄ και Ζ΄" της κας Τηλιακού
03/11/2015: (Δημοκρ): Δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
03/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος "Εισαγωγή στην εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία"
02/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων
02/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
02/11/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση προς τους φοιτητές που κάνουν πρακτική και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική"
02/11/2015: (ΙστΕθν): Ακύρωση μαθημάτων της κας Ελπίδας Βόγλη για τις 3/11/2015
02/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
02/11/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Ενημέρωση για το νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά" του ΔΠΘ
02/11/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση παράδοσης του μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington)
02/11/2015: (Νομική): Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
02/11/2015: (ΠολΜηχ): Ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές ακαδ. έτους 2015-2016
02/11/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος Ποινικό Δίκαιο ΙΙ-Έγλκημα - Σεπτ. 2015
02/11/2015: (ΠολΜηχ): Τροποποίηση της με αρ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με "Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης"
02/11/2015: (Ιατρικ): Πρακτικό Εκλογής Προέδρου Τμήματος Ιατρικής 2015
02/11/2015: (ΙστΕθν): Δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής
02/11/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου-Σεπτ. 2015
02/11/2015: (Παιδαγ): Ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές 2015
02/11/2015: (Ιατρικ): Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων
02/11/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑ.ΤΣΑΒΑΡΗ
02/11/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
02/11/2015: (ΠολΜηχ): Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2016-2017
02/11/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση - Πρόγραμμα Εξομοίωσης 2015-16
02/11/2015: (Παιδαγ): Αναπλήρωση Μαθήματος Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
02/11/2015: (Ιατρικ): Συνεδρίασεις Ειδικών Επταμελών Επιτροπών(10.11.2015)
02/11/2015: (ΙστΕθν): Επιλογή συμμετεχόντων στην πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Νοέμβριος 2015)
02/11/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι/1
02/11/2015: (ΠολΜηχ): Λειτουργία Τοπικών Γραφείων I.A.E.S.T.E. στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
30/10/2015: (ΚοιΔοι): ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
30/10/2015: (ΚοιΔοι): Αναβολή μαθημάτων κ. Δικαίου
30/10/2015: (ΙστΕθν): Προβλήματα στην υποβολή δηλώσεων μαθημάτων
30/10/2015: (ΙστΕθν): Nέοι πτυχιούχοι του Τμήματός μας: Η ορκωμοσία της 9ης/10/2015
30/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
30/10/2015: (ΤμΠρομ): Πρόχειρος διαγωνισμός χαρτιού κουζίνας-χειρός.
30/10/2015: (ΚοιΔοι): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"
30/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση: Πρακτική Άσκηση για την Εξομοίωση - Χειμ. Εξάμηνο 2015-16
30/10/2015: (ΙστΕθν): Aνακοίνωση για τα μαθήματα της κας Χρ. Παπαγεωργοπούλου
30/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2015-2016
29/10/2015: (ΚοιΔοι): ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
29/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων.
29/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
29/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση. 2η έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
29/10/2015: (ΙστΕθν): Δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την εισαγωγή βαρέως πασχόντων κατά το ακ. έτος 2016-2017
29/10/2015: (Νομική): ΜΠΣ "ΣΠΟΥΔΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ" - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016
29/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
29/10/2015: (Ιατρικ): Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Π.Μ.Σ.
29/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Διδακτική της Ιστορίας" του κ. Παληκίδη
29/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
29/10/2015: (ΜηχΠαρ): Νέο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2015-2016
29/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμητόρων
29/10/2015: (ΠολΜηχ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ METΕΓΓΡΑΦΕΣ
27/10/2015: (ΤμΠρομ): Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
27/10/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2015-16
27/10/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Μοριακή Μικροβιολογία)1073.22.10.2015
27/10/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής για φοιτητές του ΜΠΣ.
27/10/2015: (ΜηχΠαρ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών
26/10/2015: (ΙστΕθν): Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Έλεγχος και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844 (Λευκωσία, 18 - 20 Νοεμβρίου 2015)
26/10/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος Ποινικό Δίκαιο Ι
26/10/2015: (ΙστΕθν): Δελτίο τύπου του Υ.Π.Π.Ε.Θ. για κατ' εξαίρεση μετεγγραφές
26/10/2015: (Ιατρικ): Συγκροτήσεις Ειδικών Επταμελών Επιτροπών
26/10/2015: (ΙστΕθν): 41ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας, (Καλαμάτα, 15 - 20.5.2016.
26/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
26/10/2015: (Ιατρικ): Ανακοίνωση χρόνου δημόσιας κλήρωσης επιτροπών Ιατρικής
26/10/2015: (ΙστΕθν): "Βυζαντινή και Οθωμανική Θεσσαλονίκη (4ος - 18ος αι.)", Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015 - Μάιος 2016
26/10/2015: (Νομική): Έναρξη ανανέωσης εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016
26/10/2015: (Ιατρικ): Εκλογή Εκπροσώπου Φοιτητών στη Κοσμητεία Σ.Ε.Υ.
26/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
26/10/2015: (ΙστΕθν): Διαλέξεις από την κ. Otta Wenskus, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Innsbruck στο Τμήμα Φιλολογίας, 26.10.15. και 17.10.15.
26/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ-1
26/10/2015: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
25/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 4ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β' ΖΩΝΗΣ
24/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση: Προφορικές συνεντεύξεις υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία" - 31/10/2015 και 01/11/2015
23/10/2015: (ΚοιΔοι): ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
23/10/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23/10/2015: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ
23/10/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜΥ
23/10/2015: (ΠολΜηχ): ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14-11 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
23/10/2015: (ΚοιΔοι): Πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ
23/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
23/10/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
23/10/2015: (ΠολΜηχ): Εκλογή εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο του ΔΠΘ
23/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.Δ. Π.Μ.Σ. "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"
23/10/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
23/10/2015: (ΙστΕθν): Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης (αναπλήρωση μαθήματος)
23/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στο Χονγκ Κονγκ
23/10/2015: (ΠολΜηχ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης υποψήφιων Διδακτόρων του ΔΠΘ
23/10/2015: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη αριθμ. 576/2015 για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
23/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2015-16
23/10/2015: (Παιδαγ): Ανακοινώσεις για τα μαθήματα "Εκπαιδευτική Ψυχολογία" και "Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής στην Εκπαίδευση"
23/10/2015: (Δημοκρ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΤΔΕ
23/10/2015: (ΙστΕθν): ΦΕΚΒ2255/20-10-2015 Επιτροπή κατ' εξαίρεση μετεγγραφών
23/10/2015: (ΜηχΠαρ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23/10/2015: (ΑρχΜηχ): Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
23/10/2015: (ΜηχΠερ): ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
23/10/2015: (ΠολΜηχ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΘ
22/10/2015: (Προσχο): Συγκρότηση επιτροπής για πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"
22/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση - Πρόγραμμα Εξομοίωσης 2015-16
22/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
22/10/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα 6ης Συνάντησης για την Εθνογραφία και την Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Κομοτηνή 6-8/11/15)
22/10/2015: (Προσχο): Συγρότηση επιτροπής για πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική, Συστήματα Λογισμικού και Εφαρμογές"
22/10/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81433
22/10/2015: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις παραδόσεων μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington), 2.11.15., 5.11.15.
22/10/2015: (ΑρχΜηχ): Ορκωμοσία Αποφοιτούντων
22/10/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
21/10/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Αναπλήρωση Μαθήματος " ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ "
21/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
21/10/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-16
21/10/2015: (ΙστΕθν): ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES
21/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης
21/10/2015: (ΠολΜηχ): ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
21/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση Ορκωμοσίας ΤΕΕΠΗ - Νοέμβριος 2015
21/10/2015: (Παιδαγ): Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016
21/10/2015: (ΙστΕθν): ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ
21/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές που γράφτηκαν με την ειδική κατηγορία "Αλλογενών - Αλλοδαπών" 2015-2016
21/10/2015: (ΜηχΠαρ): Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2015-2016
21/10/2015: (ΜηχΠερ): ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΔΠΘ
21/10/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. "ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"
20/10/2015: (Νομική): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών-Ανακοινοποίηση στο ορθό
20/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημ. έτους 2015-2016
20/10/2015: (Νομική): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποψηφίων Διδακτόρων-Ανακοινοποίηση στο ορθό
20/10/2015: (ΜηχΠαρ): Εκλογή εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. (Σύλλογος Φοιτητών)
20/10/2015: (ΑρχΜηχ): Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016
20/10/2015: (Δημοκρ): Προκήρυξη για την ανάδειξη Κοσμητόρων στην Πολυτεχνική Σχολή και στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
20/10/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή παράδοσης μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση', 21.10.15.
20/10/2015: (Νομική): Ορκωμοσία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ
20/10/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποψηφίων Διδακτόρων του Δ.Π.Θ.
20/10/2015: (ΑρχΜηχ): Εκλογή εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
20/10/2015: (Παιδαγ): ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
20/10/2015: (Δημοκρ): Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα.
20/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων και δηλώσεις βιβλίων.
20/10/2015: (Νομική): Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016
20/10/2015: (ΜηχΠαρ): Ορκωμοσία αποφοιτούντων όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
20/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποψηφίων Διδακτόρων του Δ.Π.Θ.
19/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΠΟ 22/10/2015 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
19/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β' ΖΩΝΗΣ
19/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΕΥΔΟΞΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 22/10/2015 - 23/12/2015
19/10/2015: (ΙστΕθν): Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Φροντιστηριακές ασκήσεις - 2o εργαστήριο
19/10/2015: (Νομική): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποψηφίων Διδακτόρων
19/10/2015: (ΙστΕθν): Εμβόλιμο μάθημα στην "ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ" της κα. Ούρεμ
19/10/2015: (Νομική): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
19/10/2015: (Ιατρικ): Πρόσκληση Γ.Σ. Μεταπτυχιακώv Φοιτητών
19/10/2015: (Δημοκρ): ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
19/10/2015: (ΙστΕθν): Εμβόλιμο μάθημα στην "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ" της κα. Ούρεμ
19/10/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι"
19/10/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
19/10/2015: (ΤμΠρομ): ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
19/10/2015: (Προσχο): Δηλώσεις Συγγραμμάτων στο σύστημα EUDOXUS
19/10/2015: (Ιατρικ): Πρόσκληση Γ.Σ. Yποψηφίων Διδακτόρων
19/10/2015: (ΙστΕθν): Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων συγγραμμάτων και διανομής συγγραμμάτων μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ
19/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
19/10/2015: (ΜηχΠερ): ΈΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016
19/10/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
16/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
16/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
16/10/2015: (ΑρχΜηχ): Προθεσμία δηλώσεων διπλωματικής για το ακαδ. έτος 2015-2016
16/10/2015: (Δημοκρ): ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
16/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση στα ΓΑΚ Ροδόπης
16/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1- Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
16/10/2015: (ΑρχΜηχ): Προθεσμία δηλώσεων διάλεξης για το ακαδ. έτος 2015-2016
16/10/2015: (Δημοκρ): ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
16/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Η λογοτεχνική παραγωγή στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο" της κα. Τζιβάρα
16/10/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθημάτων "Ανακριτική", "Δίκαιο Ανηλίκων" και "Εγκληματολογία"
16/10/2015: (ΜηχΠερ): ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΣ
16/10/2015: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-16
16/10/2015: (Ιατρικ): Εκλογικοί κατάλογοι του Τμήματος Ιατρικής
16/10/2015: (Δημοκρ): Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης (σε πρώτη φάση οι 45 πρώτοι με σειρά κατάταξης).
16/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα Εφαρμοσμένης Στατιστικής του κ. Ζαφείρη
16/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 19.10.2015
16/10/2015: (ΜηχΠαρ): Εγγραφή και δήλωση των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
16/10/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2015
16/10/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
15/10/2015: (Νομική): Εγγραφές των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας" του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
15/10/2015: (Νομική): Αποτελέσματα επιλογής εισακτέων στο Π.Μ.Σ. "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης" του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
15/10/2015: (Νομική): Αποτελέσματα επιλογής εισακτέων στο Π.Μ.Σ. "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας" του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
15/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
15/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
15/10/2015: (Νομική): Ανακοινώσεις για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
15/10/2015: (Παιδαγ): Εγκύκλιο και δελτίο τύπου για τις έγγραφες των βαρέως πασχόντων
15/10/2015: (Νομική): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ¨ΤΜΗΜΑ β' (Μ-Ω)
15/10/2015: (ΠολΜηχ): Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για όλους από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
15/10/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων
15/10/2015: (Ιατρικ): Ορισμός αξιολογητών για τη μονιμοποίηση του κ. Βερβερίδη
15/10/2015: (ΤμΠρομ): Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του Δ.Π.Θ στην Ξάνθη
15/10/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ενημέρωση της εξομοίωσης
15/10/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Καθηγητή Υγιεινής)1003.8.10.2015
15/10/2015: (Δημοκρ): Προμήθεια αντιδραστηρίων
15/10/2015: (ΙστΕθν): Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικό με την προθεσμία και τα δικαιολογητικά εγγραφής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
15/10/2015: (ΑρχΜηχ): Αποτελέσματα εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήαεις για το ακαδ. έτος 2015-2016
15/10/2015: (ΠολΜηχ): Έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
14/10/2015: (ΚοιΔοι): Προτεινόμενα θέματα εργασιών στη "Διεθνή Πολιτική Οικονομία"
14/10/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
14/10/2015: (ΠολΜηχ): Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016
14/10/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμ. Ιατρικής
14/10/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
14/10/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
14/10/2015: (ΠολΜηχ): Παραλαβή προσωπικών κωδικών πρόσβασης για τους πρωτοετείς φοιτητές
13/10/2015: (ΚοιΔοι): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16
13/10/2015: (ΙστΕθν): ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
13/10/2015: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ "
13/10/2015: (ΙστΕθν): Χρηματικά Βραβεία απο Εστία Ναυτικών
13/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
13/10/2015: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ "
13/10/2015: (Προσχο): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία"
13/10/2015: (ΙστΕθν): ΙΔΡΥΣΗ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
13/10/2015: (Νομική): Αίθουσες και πρόγραμμα εξετάσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
13/10/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση της τρίτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
13/10/2015: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "
12/10/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ"- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
12/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
12/10/2015: (ΚοιΔοι): Διευκρινιστική ανακοίνωση για το μάθημα "Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος"
12/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
12/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)
12/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
12/10/2015: (ΚοιΔοι): Εθελοντισμός και νεολαία_συμμετοχή σε ομάδς του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
12/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
12/10/2015: (ΙστΕθν): Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίου Τοπικής Ιστορίας
12/10/2015: (Νομική): Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
12/10/2015: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ 'Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα" Χειμ. Εξ. 2015-16
12/10/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16
12/10/2015: (ΙστΕθν): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
12/10/2015: (Νομική): Έναρξη μαθημάτων στο Δημοσιονομικό Δίκαιο (επιλογής ε' εξαμήνου)
12/10/2015: (ΜηχΠερ): ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
11/10/2015: (ΓλωΠαρ): Ημερομηνία για κωδικό
11/10/2015: (ΓλωΠαρ): Δήλωση γλώσσας
11/10/2015: (ΓλωΠαρ): Δήλωση κατεύθυνσης σπουδών
11/10/2015: (ΓλωΠαρ): Δικαιολογητικά ορκωμοσίας
11/10/2015: (ΓλωΠαρ): Έναρξη μαθημάτων - Βουλγαρική γλώσσα
09/10/2015: (ΠολΜηχ): Επαναληπτική Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. ακαδ. έτους 2015-2016
09/10/2015: (ΠολΜηχ): 1ο Διεθνές Συνέδριο στις Συνδυασμένες Μεταφορές
09/10/2015: (ΠολΜηχ): Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από την Εστία Ναυτικών
09/10/2015: (ΠολΜηχ): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
09/10/2015: (ΚοιΔοι): Εγκύκλιος Εγγραφών ομογενών 2015
09/10/2015: (ΠολΜηχ): Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες / Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος / Προθεσμία 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου
09/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
09/10/2015: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων και ωρολόγιο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. "Σπουδές στην Τοπική Ιστορία"
09/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση μαθήματος Ποινικού Δικαίου Ι
09/10/2015: (ΠολΜηχ): Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού
09/10/2015: (ΚοιΔοι): Επείγουσα ανακοίνωση για το μάθημα "Κλινική Κοινωνική Εργασία" Ζ' Εξαμήνου ΚΔ-ΚΕ
09/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
09/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση των επιλεγέντων ως μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ.: «Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
09/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
09/10/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
09/10/2015: (ΕτΑξΠε): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την,«προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις,ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
09/10/2015: (ΚοιΔοι): Ψήφισμα Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης
09/10/2015: (Προσχο): 10o Πανελληνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ-ΔΠΘ
09/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ
09/10/2015: (Δημοκρ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την,«προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης και εκτύπωσης διδακτικών σημειώσεων» για τις,ανάγκες των Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
09/10/2015: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας της κ. Καρατζά
09/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία
09/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
09/10/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016
09/10/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Γεωδαισία Ι"
08/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση - Διευκρίνηση για τις φωτογραφίες Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
08/10/2015: (Προσχο): Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" Ακαδ. Έτος 2015-16
08/10/2015: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
08/10/2015: (ΑρχΜηχ): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
08/10/2015: (Παιδαγ): Πρόσκληση Συνεδρίου
08/10/2015: (ΓλωΠαρ): Έναρξη Μαθημάτων - Δημάση Μαρία
08/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Νομικής
08/10/2015: (ΑρχΜηχ): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
08/10/2015: (Προσχο): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
08/10/2015: (Παιδαγ): Ανακοινώσεις για fb των φοιτητών
08/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι
08/10/2015: (ΑρχΜηχ): Χρηματικά βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
08/10/2015: (ΜηχΠερ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ"
07/10/2015: (ΚοιΔοι): ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι"
07/10/2015: (ΓλωΠαρ): Έναρξη μαθημάτων - Θωμαδάκη Ευαγγελία
07/10/2015: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΟΥ"
07/10/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
07/10/2015: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ","ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ","ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
07/10/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
07/10/2015: (ΓλωΠαρ): Έναρξη Μαθημάτων - Δημάση Μαρία
07/10/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ."ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" : ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
07/10/2015: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
07/10/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εισαγωγής Υποψηφίων για το ΠΜΣ "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα" για το Ακ. Έτος 2015-16
07/10/2015: (Ιατρικ): Συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για εκλογή μέλους ΔΕΠ(Πλαστικής Χειρουργικής)
07/10/2015: (ΓλωΠαρ): Διεθνές συνέδριο με θέμα: Ρωσική και Αρμενική Λαογραφία: Παράδοση και Νεωτερικότητα (19ος – αρχές 21ού αιώνα)
07/10/2015: (ΙστΕθν): Υποτοφίες 2015-2016 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακες, και διδακτορικές σπουδές στο Παν/μιο του Μιλάνου της Ιταλίας
07/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
07/10/2015: (ΜηχΠερ): ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
06/10/2015: (ΚοιΔοι): Παροχή μειωμένου εισητηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
06/10/2015: (Παιδαγ): Αποστολή εγκυκλίου και απόφασης κύρωσης Ελλήνων εξωτερικού
06/10/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στη δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, 7 Οκτωβρίου 2015, στις 15:30
06/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
06/10/2015: (ΤμΠρομ): Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις: Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
06/10/2015: (Παιδαγ): Τα αποτελέσματα ομογένειας
06/10/2015: (ΙστΕθν): Προσκληση στη δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015, στις 12:30 μ.μ
06/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ-1-Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
06/10/2015: (ΑρχΜηχ): Δελτίο Τύπου. Αποτελέσματα ομογενείς
05/10/2015: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας από την κ. Μαρία Ελευθεριάδου (7.10.2015, 11.30)
05/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
05/10/2015: (ΚοιΔοι): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
05/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Δημογραφική Ανάλυση: η δημογραφία των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου" του κ. Ζαφείρη
05/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
05/10/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση Μηχανοργάνωσης σχετικά με την παραλαβή των προσωπικών κωδικών πρόσβασης των νεοεισαχθέντων φοιτητών
05/10/2015: (ΙστΕθν): Διεθνές Συνέδριο "Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία" που διοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας για τα 20 χρόνια λειτουργίας του στις 9-11 Οκτωβρίο, 2015
05/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ- ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2015-2016
05/10/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοινοποίηση στο ορθόν – Μετάθεση ώρας έναρξης εκδήλωσης κατά 45 λεπτά νωρίτερα
05/10/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση Μηχανοργάνωσης για παραλαβή οποιουδήποτε τύπου πιστοποιητικού από τη Γραμματεία
05/10/2015: (Ιατρικ): Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-1016
05/10/2015: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και ώρα μαθήματος 'Βυζαντινός Πολιτισμός' (κ. Χαριζάνη), 8.10.15.
05/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
05/10/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση Μηχανοργάνωσης για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας
05/10/2015: (Ιατρικ): Δηλώσεις Μαθημάτων 2015-2016
05/10/2015: (ΓλωΠαρ): Έναρξη μαθημάτων
05/10/2015: (ΙστΕθν): Τελικός κατάλογος ορκισθέντων στις 9/10/2015
05/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ)
05/10/2015: (ΑρχΜηχ): Συνδρομή σε πρωτεύσαντες φοιτητές
05/10/2015: (ΜηχΠερ): ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
04/10/2015: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Νοέμβριος 2015)
02/10/2015: (Νομική): Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινών εξαμήνων 2015-2016
02/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο"
02/10/2015: (Νομική): Έναρξη μαθήματος Γαλλική Γλώσσα - Ορολογία
02/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για τις μετακινήσεις των πρωτοετών φοιτητών
02/10/2015: (ΚοιΔοι): Υποτροφίες 2015-2016 στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας
02/10/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
02/10/2015: (ΕλλΦιλ): KΩΔΙΚΟΙ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΣΟ
02/10/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες 2015-2016 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας
02/10/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης Β και Γ έτους 2015-16
02/10/2015: (ΙστΕθν): Επιστημονικό Συμπόσιο "Της Βενετιάς τ΄Ανάπλι. 300 χρόνια από το τέλος μιας εποχής 1715-2015", Ναύπλιο, 9 - 11.10.15.
02/10/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση συνεδρίασης του Τομέα Συγκοινωνιακών έργων και μεταφορών για την εκλογή Διευθυντή Τομέα
02/10/2015: (ΚοιΔοι): Ανακοίνωση για το μάθημα Συγκριτική Κοινωνική Εργασία
02/10/2015: (Προσχο): Έναρξη Εργαστηρίου Πληροφορικής για το μάθημα Α 'Ετους "Εισαγωγή στις Επιστήμες των Υπολογιστών Ι"
02/10/2015: (Παιδαγ): Ενημερωτικές συναντήσεις για τους φοιτητές του Τμήματος
02/10/2015: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθηματων "Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία" και "Ιστορία της Ρωσίας Ι" της κ. Αβραμίδου, Τμήμα ΓΦΠΠΧ
02/10/2015: (ΑρχΜηχ): Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
02/10/2015: (ΠολΜηχ): Εκδήλωση ενημέρωσης φοιτητών για τις κατευθύνσεις σπουδών
01/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ
01/10/2015: (Νομική): Ανακοίνωση σχετικά με το στεγαστικό επίδομα
01/10/2015: (ΕλλΦιλ): ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015-2016
01/10/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
01/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Ανθρωπολογική Δημογραφία" του κ. Ζαφείρη
01/10/2015: (Νομική): Ανακοινοποίηση στο ορθό της ώρας διδασκαλίας του μαθήματος της Ανακριτικής
01/10/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθημάτων Σωφρονιστικής και Ειδικού Ποινικού Δικαίου
01/10/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
01/10/2015: (Παιδαγ): Ενημερωτικές συναντήσεις κατά εξάμηνο για τους φοιτητές του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ
01/10/2015: (Ιατρικ): Εισακτέοι Π.Μ.Σ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής
01/10/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τους φοιτητές Α' έτους που αφορά προσωπικούς τους κωδικούς, Βεβαιώσεις Σπουδών και βεβαίωση για στρατολογική χρήση
01/10/2015: (Νομική): Έναρξη μαθημάτων Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
01/10/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
01/10/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες 2015-2016 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας
01/10/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
30/09/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα - Ορολογία
30/09/2015: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΣΕΠΤ.2015
30/09/2015: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)- ΣΕΠΤ.2015
30/09/2015: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΣΕΠΤ. 2015
30/09/2015: (Νομική): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. 2015-2016
30/09/2015: (ΙστΕθν): Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Φροντιστηριακές ασκήσεις - εργαστήριο
30/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
30/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
30/09/2015: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων στην "Εισαγωγή στην ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού"
30/09/2015: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016
30/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2015-2016
30/09/2015: (Δημοκρ): Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή δικαιούχων φοιτητών από Β ΄έτος σπουδών έως πτυχίο στις Φοιτητικές Εστίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
30/09/2015: (ΙστΕθν): Δράση "Νεολαία σε Κίνηση" (Ξάνθη, 2-3/10/2015)
30/09/2015: (ΜηχΠαρ): Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Χρήστου Χατζόπουλου.
30/09/2015: (ΑρχΜηχ): Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4331/2015 (Α΄69)
30/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΤ & 12ης ΓΣΕΣ
30/09/2015: (ΠολΜηχ): ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
29/09/2015: (ΚοιΔοι): ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016
29/09/2015: (ΜηχΠερ): ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
29/09/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση προς Υποψηφίους Π.Μ.Σ. "Σπουδές στην Τοπική Ιστορία"
29/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"- ΣΕΠΤ.2015
29/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"
29/09/2015: (ΙστΕθν): Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ
29/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι & ΙΙ
29/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ".
29/09/2015: (Παιδαγ): ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΩΝ
29/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
29/09/2015: (ΕλλΦιλ): ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016
29/09/2015: (ΙστΕθν): Ονομαστικός κατάλογος φοιτητων που πρόκειται να ορκιστούν στις 9/10/2015
29/09/2015: (Νομική): ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2015 - UNITERRANEE THESIS AWARD 2015
29/09/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση της δεύτερης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
29/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
28/09/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
28/09/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τα μαθήματα που δεν εμφανιζονται στο ωρόλογιο πρόγραμμα ακαδ.έτους 2015-2016
28/09/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης εννέα (9) υποτρόφων εσωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΑΛΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"
28/09/2015: (Παιδαγ): ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
28/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
28/09/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ.Φάρριγκτον.
28/09/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτορφίες Ιδρύματος FULBRIGHT
28/09/2015: (ΜηχΠερ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 - 2016
26/09/2015: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων κ. Ευθύμιου Λαμπρίδη
25/09/2015: (ΙστΕθν): Αίθουσα Υπολογιστών: Ωράριο λειτουργίας
25/09/2015: (ΙστΕθν): Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
25/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"
25/09/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υδρολογία των υπόγειων νερών-Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού"
24/09/2015: (ΚοιΔοι): Νέα ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών εισαγωγής 2012-2013 με την επισήμανση της υποχρεωτικής συμμετοχής τους στα εργαστήρια Π.Α Ι και ΙΙ
24/09/2015: (ΙστΕθν): Δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας του Αλέξανδρου-Ελευθέριου Κούκλινου
24/09/2015: (ΙστΕθν): Υποτροφιες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαικό έτος 2016-2017
24/09/2015: (ΙστΕθν): Ανάδειξη 6 υποτρόφων κληροδοτήματος ΄ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ΄ακαδ.ετους 2014-2015
24/09/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδ. έτος 2016-2017
24/09/2015: (ΙστΕθν): Ανάδειξη 6 υποτρόφων κληροδοτήματος ΄ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΙΟΥ΄ ακαδ.ετους 2014-2015
24/09/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης εννέα (9) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές)ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
24/09/2015: (Προσχο): Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" Ακαδ. Έτος 2015-16
24/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
24/09/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ERASMUS+"
24/09/2015: (ΙστΕθν): Έναρξη της Εισαγωγής στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογίας κ. Μπαρτσιώκα
24/09/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
24/09/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση για το Α' έτος σχετικά με τις ξένες γλώσσες
24/09/2015: (Παιδαγ): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
24/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
24/09/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "TS-EUROTRAIN"
24/09/2015: (ΙστΕθν): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
24/09/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)" ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤ. 2015
24/09/2015: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση σχετικά με μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών ένοπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας
23/09/2015: (ΚοιΔοι): Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
23/09/2015: (ΠολΜηχ): Έγκριση Κανονισμού Υποτροφιών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" του ΔΠΘ
23/09/2015: (ΚοιΔοι): Προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού 2014-2015 από τα έσοδα κληροδοτήματος "Νικολάου Κρήτσκη"
23/09/2015: (ΠολΜηχ): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
23/09/2015: (ΚοιΔοι): Προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού 2014-2015 από τα έσοδα κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Βέλλιου"
23/09/2015: (ΠολΜηχ): Ενημέρωση σχετικά με μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
23/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Κ. ΒΕΛΛΙΟΥ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπ. Οικονομικών
23/09/2015: (ΙστΕθν): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ.ΒΑΡΒΟΥΝΗ
23/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης εννέα (9) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου κύκλου (προπτυχιακές) ακ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπ. Οικονομικών
23/09/2015: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία εξομοίωσης
23/09/2015: (ΙστΕθν): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016
23/09/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές
23/09/2015: (ΑρχΜηχ): Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.
23/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
23/09/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
22/09/2015: (ΚοιΔοι): Κατάσταση των φοιτητών κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας εισαγωγής 2013, που εξετάστηκαν με επιτυχία και στα τέσσερα μαθήματα κριτήρια
22/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
22/09/2015: (Παιδαγ): ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015_2016
22/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (02) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22/09/2015: (Δημοκρ): Προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης.
22/09/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ανακοίνωση για τις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
22/09/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2016-2017
22/09/2015: (Παιδαγ): ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015_2016
22/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
22/09/2015: (Δημοκρ): Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Τμήματος.
22/09/2015: (ΙστΕθν): Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
22/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ","ΔΙΚΑΙΟ ΟΤΑ","ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ"
22/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ ακαδ. έτους 2015-2016 (μετά από σχετική διόρθωση)
21/09/2015: (ΚοιΔοι): Aνακοίνωση προς τους επιτυχόντες φοιτητές του έτους 2015 για τη συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου.
21/09/2015: (ΚοιΔοι): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2015-2016
21/09/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς Φοιτητές(Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου)
21/09/2015: (ΠολΜηχ): Διευκρινήσεις για συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου
21/09/2015: (Ιατρικ): Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς Φοιτητές(Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου)
21/09/2015: (ΙστΕθν): Σεμινάρια Communication skills in American entrepreneurial ecosystem” και “Business and entrepreneurship communication skills through public speaking”, 5 - 9.10.15., Ξάνθη.
21/09/2015: (ΠολΜηχ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
21/09/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση για Φοιτητές Α΄Έτους - Ατομικό Στατιστικό Δελτίο
21/09/2015: (Παιδαγ): Εγγραφές ΠΜΣ Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες
21/09/2015: (Ιατρικ): Συμπληρωματική επιλογή εισακτέων στo Π.Μ.Σ. Ρινολογία-Ρινοχειρουργική
21/09/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
21/09/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση του Τμήματος για τη συμπλήρωση του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή
21/09/2015: (Νομική): Εγγραφές των εισαγωμένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2015-2016 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών
21/09/2015: (ΜηχΠαρ): ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τη συμπλήρωση του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος.
21/09/2015: (ΑρχΜηχ): Διευκρίνηση σχετικά με το πιστοποιητικό καλής επίδοσης της παρ. 4α του άρθρου 2 της με αρ. 2/19525/0026/21-02-2013 (Β΄393) ΚΥΑ
21/09/2015: (ΠολΜηχ): ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
21/09/2015: (Προσχο): Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παιδική Λογοτεχνία"
21/09/2015: (Παιδαγ): Συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου
21/09/2015: (ΙστΕθν): Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής
21/09/2015: (Νομική): Υ.Α. Μετεγγραφές φοιτητών 2015-2016 - Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
21/09/2015: (ΜηχΠαρ): Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακ. έτος 2015-2016 με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.
21/09/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη δύο (02) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (06) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
20/09/2015: (ΚοιΔοι): Επανάληψη ανακοίνωσης για εξεταστική Ιουνίου 2015 (αφορά φοιτητές κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση από 1/03/2015 ως 30/06/2015)
19/09/2015: (Παιδαγ): ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
19/09/2015: (Παιδαγ): Προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης
19/09/2015: (ΙστΕθν): Δελτίο τύπου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ για την παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
18/09/2015: (ΚοιΔοι): Επείγουσα ανακοίνωση για την προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης
18/09/2015: (Προσχο): Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
18/09/2015: (Προσχο): Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία" Ακαδ. Έτος 2015-16
18/09/2015: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-16
18/09/2015: (Παιδαγ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
18/09/2015: (Δημοκρ): Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής προεγγραφής.
18/09/2015: (ΕλλΦιλ): UNISTUDENT: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 21/10 ΕΩΣ 26/10
18/09/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες του έτους 2015. Συμπλήρωση του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου.
18/09/2015: (ΑρχΜηχ): Συμπλήρωση ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή - σπουδαστή ακαδ. έτους 2015-2016
18/09/2015: (ΜηχΠερ): ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
18/09/2015: (ΤεχΥπη): Αίτηση άδειας\n

ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/90/6


Ακολουθούν 1 αρχεία:
2.DuthMobile User Manual.pdf

18/9/2015 12:08:37 μμ (Dataverse Χρήστης)


18/09/2015: (Προσχο): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής - Ακ. Έτος 2015-16
18/09/2015: (Παιδαγ): Διευκρινίσεις για ατομικό στατιστικό δελτίο
18/09/2015: (Δημοκρ): Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. του έτους 2015-Συμπλήρωση του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου.
18/09/2015: (Νομική): Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
18/09/2015: (ΜηχΠαρ): Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
18/09/2015: (ΑρχΜηχ): Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανειστήμια και ΤΕΙ
18/09/2015: (ΜηχΠερ): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016
17/09/2015: (Παιδαγ): ΩΡΟΛOΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΧΕΙΜ._ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2015-16
17/09/2015: (Παιδαγ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ
17/09/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για εγγραφές
17/09/2015: (Παιδαγ): Αποτελέσματα κλήρωσης εισαγωγής από την ΕΠΑΘ
17/09/2015: (Παιδαγ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
17/09/2015: (Δημοκρ): Δελτίο Τύπου Δ.Π.Θ. για την εξομοίωση
17/09/2015: (ΙστΕθν): Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
17/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ Η.Ε. ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΤΟ 2016 - TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION 2016
17/09/2015: (ΜηχΠερ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
17/09/2015: (ΠολΜηχ): Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες
16/09/2015: (ΕτΑξΠε): ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. (2015-2018)
16/09/2015: (ΙστΕθν): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, 2015 - 2016
16/09/2015: (ΕτΑξΠε): ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Π.Θ.-ΞΑΝΘΗ
16/09/2015: (ΙστΕθν): Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015
16/09/2015: (ΕτΑξΠε): ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Δ.Π.Θ.-ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
16/09/2015: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ασφάλισης αυτοκινήτων του ΔΠΘ
16/09/2015: (Ιατρικ): Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς Φοιτητές
16/09/2015: (ΙστΕθν): Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες
16/09/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
16/09/2015: (ΑρχΜηχ): Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015 λόγω των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
15/09/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση: Προφορικές Συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα" Ακ. Έτος 2015-16
15/09/2015: (Παιδαγ): Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες
15/09/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, Αθήνα, 2015
15/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
15/09/2015: (ΜηχΠαρ): Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες
15/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. ακαδ. έτους 2015-2016
14/09/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι"(ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)- "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) & "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
14/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" - (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)
14/09/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Α΄ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
14/09/2015: (Νομική): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής 2015-2016-Αίτηση
14/09/2015: (ΚοιΔοι): Επείγουσα ανακοίνωση για τις ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα
14/09/2015: (ΙστΕθν): Προκήρυξη 2 διαγωνισμών για 6 υποτρόφους εσωτερικού ακαδ.έτους 2013-2014 κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
14/09/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ. "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο"-Αίτηση
14/09/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ (ανακοινοποίηση στο ορθό)
14/09/2015: (ΚοιΔοι): Tο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος "Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής" (Ε' εξαμήνου κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής)
14/09/2015: (ΙστΕθν): Ακαδημαικό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2015-2016
14/09/2015: (Νομική): Eνδεικτικές απαντήσεις για τις εξετάσεις των Ασκήσεων Δημοσίου Δικαίου (Τμήμα Α-Λ)
14/09/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για εγγραφή, στέγαση και σίτιση πρωτοετών φοιτητών του Δ.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2015-2016.
14/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΤ & 11ης ΓΣΕΣ
14/09/2015: (ΠολΜηχ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. στη ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
13/09/2015: (ΚοιΔοι): Κανονισμός Παραχώρησης και Χρήσης του Αμφιθεάτρου Τμήματος ΚΔ και ΠΕ
13/09/2015: (ΚοιΔοι): ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Προπτυχιακά-Οδηγός Σπουδών)
11/09/2015: (Νομική): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ","ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ","ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
11/09/2015: (Προσχο): Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015-16
11/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
11/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10 - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
11/09/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης έξι υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
11/09/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2015-16
11/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2015-2016
11/09/2015: (Δημοκρ): Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων.
11/09/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης νεοεισερχόμενων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016
11/09/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης των νεοεισερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
11/09/2015: (ΜηχΠερ): ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
10/09/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για ΔΟΑΤΑΠ
10/09/2015: (ΕλλΦιλ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016
10/09/2015: (Παιδαγ): Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών. Δικαιολογητικά και προθεσμίες Στέγασης κ Σίτισης
10/09/2015: (Ιατρικ): Υποβολή Δικαιολογητικών για Εγγραφή,Στέγαση και Σίτιση Πρωτοετών Φοιτητών
09/09/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤ. 2015
09/09/2015: (ΚοιΔοι): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ
09/09/2015: (Παιδαγ): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015
09/09/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤ.2015
09/09/2015: (ΠολΜηχ): Εγγραφές των εισαγομένων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής
09/09/2015: (Παιδαγ): Δημόσια Κλήρωση για την Εισαγωγή Εξομοιούμενων στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ (ακ. έτος 2015-2016)
09/09/2015: (Δημοκρ): ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για εγγραφή, στέγαση και σίτιση Πρωτοετών Φοιτητών
09/09/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤ.2015
09/09/2015: (ΑρχΜηχ): Δελτίο Τύπου. Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
09/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης έξι υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (πτροπτυχιακές) ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
09/09/2015: (Προσχο): Εγκύκλιος Εγγραφών Πρωτοετών Φοιτητών 2015
09/09/2015: (Παιδαγ): Εγκύκλιος Εγγραφών 2015
09/09/2015: (Ιατρικ): Eγκύκλιος Eγγραφών Πρωτοετών Φοιτητών
09/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
09/09/2015: (Δημοκρ): Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή εξομοιούμενων στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ
09/09/2015: (ΙστΕθν): Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπ. για το ακαδ. έτος 2015-2016 με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής
09/09/2015: (Νομική): Εγκύκλιος εγγραφών 2015
09/09/2015: (ΜηχΠαρ): Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
09/09/2015: (ΑρχΜηχ): Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ.έτος 2015-2016, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής.
09/09/2015: (ΜηχΠερ): ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"
09/09/2015: (ΠολΜηχ): ΔΠΜΣ “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες" του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ ακ. έτους 2015-2016
08/09/2015: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Πανελληνίου Συνεδρίου Ανάλυσης Δεδομένων
08/09/2015: (Παιδαγ): ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Εδιαφέροντος 2015
08/09/2015: (Παιδαγ): Υποψήφιοι για εξομοίωση 2015-2016 Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών
08/09/2015: (Παιδαγ): Υποψήφιοι για εξομοίωση 2015-2016 Απόφοιτοι ΕΠΑΘ
08/09/2015: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και ωρα ορωμοσίας (9/10/2015)
08/09/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ. "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης"
08/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
07/09/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ. Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., ακαδ. έτος 2015-2016
07/09/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ. "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας"
07/09/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ. "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο"
07/09/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΠΔ (ανακοινοποίηση στο ορθό)
07/09/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
07/09/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ K620ΛΦ, Κ712ΛΦ, Κ811ΛΦ
07/09/2015: (Νομική): ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
07/09/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
07/09/2015: (ΜηχΠερ): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
07/09/2015: (ΠολΜηχ): Νομοθεσία σχετικά με τις νέες διατάξεις για τις μετεγγραφές
04/09/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" & "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
04/09/2015: (Νομική): ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
04/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ""ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ""ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
04/09/2015: (ΙστΕθν): Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ για την υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015
04/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
04/09/2015: (ΑρχΜηχ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω βουλευτικών εκλογών
04/09/2015: (Ιατρικ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015
04/09/2015: (ΙστΕθν): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2015 - 2016
04/09/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΆ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
04/09/2015: (ΑρχΜηχ): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2015-2016
04/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
03/09/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα υποτρόφων
03/09/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
03/09/2015: (ΜηχΠαρ): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2015-2016
03/09/2015: (ΠολΜηχ): Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015 λόγω των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
03/09/2015: (ΚοιΔοι): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
03/09/2015: (ΙστΕθν): Τροποποίηση προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015 λόγω εκλογών
03/09/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
03/09/2015: (ΜηχΠαρ): Αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015 λόγω της διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών
03/09/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ'"
03/09/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Σπουδών - ΠΜΣ - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπ/κα Περιβάλλοντα
03/09/2015: (ΙστΕθν): Νέα παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το ΠΜΣ ¨Σπουδές στην Τοπική Ιστορία¨ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
03/09/2015: (Νομική): ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 2016- TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION
03/09/2015: (ΜηχΠαρ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών
03/09/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
02/09/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
02/09/2015: (Παιδαγ): ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 2015-2016
02/09/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για εξέταση του μαθήματος Αγγλικά
02/09/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus.
02/09/2015: (ΑρχΜηχ): Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδ. έτους 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής
02/09/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
01/09/2015: (ΙστΕθν): Aνάρτηση των προσκλήσεων για τις θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus+ στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr.
01/09/2015: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
01/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ
01/09/2015: (Παιδαγ): Ημερομηνία γραπτής εξέτασης για το ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
01/09/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80
01/09/2015: (ΙστΕθν): Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα
01/09/2015: (Νομική): Πρόσληψη Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80
01/09/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS + ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
01/09/2015: (ΠολΜηχ): Παράταση αιτήσεων επανεξέτασης μαθημάτων
31/08/2015: (Νομική): Π.Μ.Σ. "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας"
31/08/2015: (Νομική): Αίτηση για το Π.Μ.Σ. "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης"
31/08/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
31/08/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΙΕ, 2.9.15.
31/08/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
31/08/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Καρδιολογία)803.11.8.2015
31/08/2015: (Δημοκρ): Aναστολή εκπαιδευτικου έργου λόγω βουλευτικών εκλογών
31/08/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΤΙΕ, 2.9.15.
31/08/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΤΟΜΙΚΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
31/08/2015: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015
31/08/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
31/08/2015: (Δημοκρ): Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015-16
31/08/2015: (ΕλλΦιλ): ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016
31/08/2015: (ΙστΕθν): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών
31/08/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
28/08/2015: (ΤμΠρομ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.573/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
27/08/2015: (ΙστΕθν): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"
27/08/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΔΙΠ
27/08/2015: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του προγράμματος εξεταστικης περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 (27.8.15.)
27/08/2015: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
26/08/2015: (ΙστΕθν): Πρακτικές του "Erasmus +" σε άλλες χώρες της Ευρώπης
26/08/2015: (Νομική): Δήλωση συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις του Τομέα Διεθνών Σπουδών
25/08/2015: (ΙστΕθν): Συνέδριο στην Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθήνας (4.9.15.) με θέμα ' ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΝ ΣΤΟ ΚΟΡΑΚΟΥ: ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ C.W.BLEGEN, 1915-1916'
25/08/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
24/08/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις της κ. Τσαβαρή
24/08/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΔΜΔΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
24/08/2015: (Παιδαγ): Παράταση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ΠΜΣ Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
24/08/2015: (ΙστΕθν): Ώρα, ημερομηνία και τόπος της διεξαγωγής εξέτασης μαθήματος 'Σχολική Παιδαγωγική' κά
24/08/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
24/08/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων
21/08/2015: (Ιατρικ): Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποιηση Επ.Καθηγητή
21/08/2015: (Δημοκρ): Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας
20/08/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Δομικά Υλικά-Σκυρόδεμα
17/08/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"
07/08/2015: (Παιδαγ):
06/08/2015: (Παιδαγ): Αποτελέσματα Εισαγωγής στο ΠΜΣ Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις ΦΕ
06/08/2015: (Νομική): ΨΗΦΙΣΜΑ
05/08/2015: (Παιδαγ):
04/08/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα. ΠΜΣ Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες
03/08/2015: (ΙστΕθν): Τελετή απονομής βραβείου στον κ. Βαρβούνη από Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη', (8.8.15.)
02/08/2015: (ΑρχΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
01/08/2015: (ΙστΕθν): Λειτουργία της Γραμματείας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών
01/08/2015: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 - 2015 (31.7.15.)
31/07/2015: (Δημοκρ): Στέγαση φοιτητών στην Κομοτηνή.
31/07/2015: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016
31/07/2015: (Δημοκρ): Στέγαση φοιτητών στην Ορεστιάδα.
31/07/2015: (Νομική): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
31/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. ακαδ. έτους 2015-2016
30/07/2015: (ΤμΠρομ): Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
30/07/2015: (Παιδαγ): ημερομηνία εξέτασης μαθήματος "Μέσα Διδασκαλίας"
30/07/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
30/07/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 - 2015
29/07/2015: (Νομική): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ-2- ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
29/07/2015: (ΚοιΔοι): Δικαιούχοι Στέγασης απο Β' Έτος Σπουδών εως Πτυχίο στην Κομοτηνή
29/07/2015: (Δημοκρ): ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 13/29-7-2015 του Δ.Π.Θ.
29/07/2015: (Νομική): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
28/07/2015: (ΙστΕθν): Έγκριση Κανονισμού Υποτροφιών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" του Δ.Π.Θ.
28/07/2015: (ΙστΕθν): Δικαιούχοι Στέγασης απο Β' Έτος Σπουδών εως Πτυχίο στην Κομοτηνή
28/07/2015: (Ιατρικ): Ψήφισμα Ιατρικής
28/07/2015: (Δημοκρ): Ψήφισμα της Συγκλήτου για το θάνατο του Καθηγητή Θέσπι Δημητρίου.
28/07/2015: (ΙστΕθν): Τροποποίηση διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων και παροχή δυνατότητας προφορικής εξέτασης
28/07/2015: (Νομική): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
27/07/2015: (Προσχο): Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» ακαδ.έτος 2015-16
27/07/2015: (Παιδαγ):
27/07/2015: (ΙστΕθν): Ημερίδα και εγκαίνια έκθεσης με θέμα το αρχαίο DNA
27/07/2015: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές - Space Science, Technologies and Applications"
25/07/2015: (ΙστΕθν): Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
25/07/2015: (ΙστΕθν): Λειτουργία της Γραμματείας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών
24/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθημάτων Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
24/07/2015: (Νομική): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
24/07/2015: (Ιατρικ): Συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για εκλογή ΔΕΠ
24/07/2015: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
24/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. ακαδ. έτους 2015-2016
24/07/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015
24/07/2015: (Ιατρικ): Πίνακες εισακτέων σε ΠΜΣ
24/07/2015: (ΜηχΠαρ): Ίδρυση σχολείου Ελληνικής Γλώσσας
24/07/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
23/07/2015: (Νομική): Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο"
23/07/2015: (ΙστΕθν): Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
23/07/2015: (Νομική): Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2015
23/07/2015: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015, ακαδ. έτους 2014-2015
22/07/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
22/07/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" ΕΞΕΤΑΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
22/07/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
22/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθημάτων από τον Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
21/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ"
21/07/2015: (Δημοκρ): Απάντηση στην με ημερομηνία 26.06.2015 (υπ' αριθμ. 3906/26.06.2015) ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
21/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ"
21/07/2015: (Δημοκρ): Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης της Πολυτεχνικής Σχολής για το ακαδ.έτος 2015-16 (2ο έως 7ο έτος)
21/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ"
20/07/2015: (ΕτΑξΠε): Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014
20/07/2015: (Νομική): Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. ακαδ. έτους 2015-2016
20/07/2015: (ΕτΑξΠε): Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
20/07/2015: (Παιδαγ): Παράταση υποβολής αιτήσεων
20/07/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"
20/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι"
20/07/2015: (ΠολΜηχ): Ύλη μαθημάτων κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016
17/07/2015: (ΑρχΜηχ): Ίδρυση Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας
17/07/2015: (ΑρχΜηχ): Έγκριση Κανονισμού Υποτροφιών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" του Δ.Π.Θ.
17/07/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
17/07/2015: (Παιδαγ): Κανονισμός Υποτροφιών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
17/07/2015: (ΜηχΠαρ): Ψήφισμα για την απώλεια του Καθηγητή Χαράλαμπου Αραπατσάκου από το Σύλλογο Φοιτητών του ΤΜΠΔ
17/07/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση πραγματοποίησης δοκιμαστικών μαθημάτων την Τρίτη 21-07-2015 για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας Αν. Καθηγητή ή Επίκουρου στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις".
17/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. ακαδ. έτους 2015-2016
16/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ - Ιδιοκτησία"
16/07/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση. Εκλογή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις"
16/07/2015: (ΜηχΠερ): ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΤΟΥ ΔΠΘ
16/07/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
16/07/2015: (Δημοκρ): Ψήφισμα για την απώλεια του συναδέλφου μας Χαράλαμπου Αραπατσάκου.
16/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙ"
16/07/2015: (ΜηχΠαρ): Ψήφισμα για την απώλεια του συναδέλφου μας Χαράλαμπου Αραπατσάκου.
16/07/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση. Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις"
16/07/2015: (ΠολΜηχ): Ψήφισμα για το θάνατο του Καθηγητή του Τμήματος Μ.Π.Δ. του Δ.Π.Θ. κ. Χαράλαμπου Αραπατσάκου
15/07/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
15/07/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
15/07/2015: (ΙστΕθν): Δικαιολογητικά για ορκωμοσία
15/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙ - Ποινή"
15/07/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
15/07/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
14/07/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015
14/07/2015: (ΙστΕθν): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
14/07/2015: (ΜηχΠαρ): Παράταση φοιτητικών παροχών (ανακοινοποίηση στο ορθό)
14/07/2015: (ΙστΕθν): Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
14/07/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη επιλογής πέντε υποτρόφων για σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015
14/07/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση εξετάσεων - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΕΠΗ
14/07/2015: (ΙστΕθν): Νομοθεσία για μετεγγραφές
14/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι"
14/07/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη επιλογής πέντε υποτρόφων για σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014
13/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
13/07/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΟΧΗ.ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Παράταση φοιτητικών παροχών για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.
13/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 11ης ΣΤ & 10ης ΓΣΕΣ
13/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
13/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ-Ζωή"
13/07/2015: (ΑρχΜηχ): Ορκωμοσία Ιουλίου 2015
13/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
13/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
13/07/2015: (Προσχο): Συγκρότηση Επταμελούς Ειδ. Επιτροπής- πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή
13/07/2015: (Ιατρικ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για θέση Αν. Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής
13/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ-Περιουσία"
13/07/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση Συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
13/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
12/07/2015: (Παιδαγ): ΠΜΣ Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Συνέντευξη
10/07/2015: (ΜηχΠαρ): Ορκωμοσία Ιουλίου 2015
10/07/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη επιλογής πέντε υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
10/07/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη επιλογής πέντε υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
10/07/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη επιλογής δύο υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
10/07/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη επιλογής δύο υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
09/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
09/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
09/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες"
09/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
09/07/2015: (Προσχο): Π.Μ.Σ. - Τρόπος εξέτασης Αγγλικής Γλώσσας
09/07/2015: (ΙστΕθν): Περιλήψεις των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:"Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
09/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ποινικό Δίκαιο ΙΙ - Έγκλημα"
09/07/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
08/07/2015: (ΠολΜηχ): Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
08/07/2015: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών για εκλογή Μελών ΔΕΠ
08/07/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΣ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
08/07/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση ορκωμοσίας 31ης Ιουλίου 2015
07/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Ειδικό Ποινικό Δίκαιο"
07/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "'Ποινικό Δίκαιο Ι"
07/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔΗ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
07/07/2015: (Νομική): Αποτελέσματα μαθήματος "Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου"
07/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔΗ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
07/07/2015: (Νομική): Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα "Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων"
07/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
07/07/2015: (Νομική): Προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. "Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας
07/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
06/07/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
06/07/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ"
06/07/2015: (Παιδαγ): Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ιουλίου 2015
06/07/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ
06/07/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
06/07/2015: (ΠολΜηχ): Παράταση φοιτητικών παροχών για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.
03/07/2015: (Παιδαγ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
03/07/2015: (ΕλλΦιλ): UNISTUDENT: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 2004 ΕΩΣ 2008
03/07/2015: (ΑρχΜηχ): Νέο πρόγραμμα εξετάσεων 2015
03/07/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Οδοποιία - Μέθοδοι Υπολογισμού και Κατασκευής Έργων
02/07/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για την έκδοση Βεβαίωσης Καλής Επίδοσης
02/07/2015: (ΜηχΠερ): ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"
01/07/2015: (ΙστΕθν): Απόφαση συγκλήτου σχετικά με φοιτητική μέριμνα
01/07/2015: (ΜηχΠαρ): Παράταση φοιτητικών παροχών
01/07/2015: (ΙστΕθν): Γ' Συνεδρίου Γ' Συνεδρίου Νέων Ερευνητών στη μνήμη του καθηγητή Νίκου Μπιργάλια με θέμα"Βία και Πολιτική: Ιδεολογίες, Ταυτότητες, Αναπαραστάσεις".
01/07/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. (Ανακοινοποίηση στο ορθό).
01/07/2015: (ΙστΕθν): Διεθνή Κοινοβουλευτική Υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας
01/07/2015: (ΜηχΠαρ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου - Αλλαγή στο πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής
01/07/2015: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ Μ.Ε.Υ.Α ΤΟΥ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
01/07/2015: (ΙστΕθν): Aίτηση υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις" του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή
01/07/2015: (ΜηχΠαρ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου
01/07/2015: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
30/06/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
30/06/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
30/06/2015: (ΜηχΠαρ): Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία
30/06/2015: (ΜηχΠερ): ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
30/06/2015: (ΠολΜηχ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου - εξετάσεις λόγω του δημοψηφίσματος
29/06/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για μεμβράνες
29/06/2015: (ΠολΜηχ): ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
29/06/2015: (Ιατρικ): Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ
29/06/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ" "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"
29/06/2015: (ΠολΜηχ): Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Τμήματος Περιβάλλοντος
28/06/2015: (ΙστΕθν): Συμπόσιο με θέμα “Sports, Society, and Culture: Exploring Excellence”, στην Ολυμπία, 5 - 9.7.15.
27/06/2015: (ΙστΕθν): Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας της κ. Ευγγελίας Λιάπη, 23.6.15.
27/06/2015: (Δημοκρ): Ανακοίνωση 79ης Συνόδου Πρυτάνεων
27/06/2015: (ΙστΕθν): Κατανομή ατόμων σε Πρακτική άσκηση στην Αρχαιολογία (Καλοκαίρι 2015)
26/06/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών
26/06/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δ.Π.Μ.Σ.
26/06/2015: (ΕτΑξΠε): Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων.
26/06/2015: (ΤμΠρομ): Διαγωνισμός μίσθωσης 55 δίκλινων δωματίων στην Κομοτηνή
26/06/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων Διδακτόρων
25/06/2015: (Νομική): Προσκλήσεις συνεδριάσεων των οργάνων της Νομικής Σχολής
25/06/2015: (ΜηχΠερ): ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
24/06/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον" ακαδ. έτους 2015-2016
24/06/2015: (ΤμΠρομ): Περίληψη του διαγωνισμού για τη ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Έβρου.
24/06/2015: (ΙστΕθν): Εύρεση κλειδιών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
24/06/2015: (Νομική): Εξεταστέα ύλη μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
24/06/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών ακαδ. έτους 2016-2017
23/06/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" & "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
23/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ " ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"ΚΑΙ "ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ"
23/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΔΙΚΑΙΟ ΟΤΑ"
23/06/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81336
23/06/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
23/06/2015: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις υποψηφίων για πρακτικές κατά το καλοκαίρι 2014 - 2015.
23/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
23/06/2015: (ΜηχΠερ): ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
23/06/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ορισμού Αξιολογητών για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Υδρολογία των υπογείων νερών - Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές πολιτικού μηχανικού"
22/06/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση την 7η έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., 24.6.15., 12.00
22/06/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση την 9η έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ., 24.6.15., 13.30
22/06/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στη δεύτερη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης, για τη μονιμοποίηση της κας Αικατερίνης Μάρκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην «Συγκριτική κοινωνιολογία στο βαλκανικό χώρο».
22/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ", "ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
22/06/2015: (ΙστΕθν): ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της κ. Τσάκαλου Σταυρούλας, 25.6.15., 12.00
22/06/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
22/06/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για χρέωση μαθημάτων
22/06/2015: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών για εκλογή Μελών ΔΕΠ
22/06/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για τη μονιμοποίηση της κας Χριστίνας Παπαγεωργοπούλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην "Φυσική Ανθρωπολογία (εθνογενετικές διαδικασίες)"
22/06/2015: (Νομική): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης" ακαδ. έτους 2015-2016
22/06/2015: (ΜηχΠαρ): Αλλαγή της ώρας εξέτασης των μαθημάτων: "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ" και "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
22/06/2015: (ΑρχΜηχ): Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄)
22/06/2015: (ΜηχΠερ): ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
22/06/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ακαδ. έτους 2015-2016 - Κατάσταση Επιτροπής Κατάταξης ΑΕΙ - ΤΕΙ ακαδ. έτους 2015- 2016 - Κατάσταση Βαθμολογητών - Αναβαθμολογητών κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ ακαδ. έτους 2015-2016
19/06/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81452
19/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ"
19/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
19/06/2015: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση για τον Ορισμό Αξιολογητών στο πλαίσιο πλήρωσης μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"
19/06/2015: (Παιδαγ): 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕΡ-ΔΠΘ
19/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ" ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
19/06/2015: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση για τον Ορισμό Αξιολογητών στο πλαίσιο πλήρωσης ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" ».
19/06/2015: (ΠολΜηχ): Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Μηχανική" ακαδ. έτους 2015-2016
19/06/2015: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία εξομοίωσης
19/06/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81325
19/06/2015: (Νομική): ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΩΤΗ
19/06/2015: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση για τον Ορισμό Αξιολογητών στο πλαίσιο πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό».
19/06/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διάλεξη από τον Καθηγητή του Imperial College Dr. B.A. Izzuddin
18/06/2015: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Τέχνη και πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα', 21.6.15.
18/06/2015: (ΜηχΠαρ): Διάκριση φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
18/06/2015: (ΜηχΠερ): ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ"
18/06/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις": Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16
18/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
18/06/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
18/06/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ"
17/06/2015: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας από την κ. Ευαγγελία Λιάπη (23.6.2015, 13.00)
17/06/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
17/06/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για την κ. Ελένη Τοπαλίδου
17/06/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
16/06/2015: (ΙστΕθν): Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματός μας "Σπουδές στην τοπική ιστορία-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις".
16/06/2015: (ΙστΕθν): ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16
16/06/2015: (Νομική): Σίτιση-Στέγαση 2015-2016
16/06/2015: (Παιδαγ): Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα
16/06/2015: (Δημοκρ): Παράταση Στέγασης και Σίτισης
16/06/2015: (ΙστΕθν): Παράταση υποβολής των δικαιολογητικών για την σίτιση και στέγαση
16/06/2015: (Νομική): Εξετάσεις μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
16/06/2015: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υδρολογία των υπόγειων νερών - Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές πολιτικού μηχανικού"-Προς μέλη
15/06/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" -ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15/06/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
15/06/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"-Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
15/06/2015: (ΜηχΠερ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό».
15/06/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι"
15/06/2015: (ΜηχΠερ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"
15/06/2015: (ΙστΕθν): Εξετάσεις του μαθήματος "Η βιολογία και η δημογραφία των ανθρωπολογικών πληθυσμών", 17.6.15.
15/06/2015: (Νομική): Προκήρυξη διαγωνισμού για υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών
15/06/2015: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΠΤΥΧΙΑΚΗ
13/06/2015: (ΙστΕθν): Τόπος και ώρα της εξέτασης μαθήματος 'Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία" (κα. Τσιβάρα)
12/06/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες ΕΙδικών Προγραμμάτων Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους κατά έτος 2015
12/06/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016
12/06/2015: (ΜηχΠερ): YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
12/06/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ
12/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
12/06/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015
12/06/2015: (ΜηχΠερ): YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
12/06/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016
11/06/2015: (ΙστΕθν): Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Νικολάου Θεοχαρίας - Μαρίας, 17.6.15., 10.30
11/06/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11/06/2015: (ΙστΕθν): Προσθήκη νέας πρακτικής στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου και σε άλλες πρακτικές (καλοκαίρι 2015)
11/06/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
11/06/2015: (ΙστΕθν): ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16
11/06/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
11/06/2015: (ΜηχΠερ): ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΠΘ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ"
10/06/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουλίου 2015
10/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ
10/06/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για την εξέταση των διπλωματικών και διαλέξεων
10/06/2015: (Προσχο): Στεγαστικό Επίδομα 2015 - Ανακοίνωση
10/06/2015: (ΙστΕθν): Το "Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών" τιμά τον καθηγητή Μ. Γ. Βαρβούνη, 29.6.15.
10/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
10/06/2015: (ΜηχΠαρ): Επαινετική Επιστολή
10/06/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοινοποίηση στο ορθό. Παράταση εαρινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-2015
10/06/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ ΣΑΤΠ
09/06/2015: (Προσχο): Ανοιχτή Συζήτηση: Ταυτότητα, Πολιτειότητα και Μετανάστευση στην Ελλάδα
09/06/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Ιουλίου 2015
09/06/2015: (Προσχο): Εξομοίωση Τίτλων Σπουδών Αποφοίτων Παλαιών Σχολών Νηπιαγωγών
09/06/2015: (Παιδαγ): Aνακοίνωση για εξέταση μαθήματος κ.Μαυρομμάτη
09/06/2015: (ΙστΕθν): Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης που έχει συγκροτηθεί για τη μονιμοποίηση του κ. Ευθύμιου Λαμπρίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην "Κοινωνική Ψυχολογία"
09/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ'- Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
09/06/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Ερευνητική Μεθοδολογία" (ανακοινοποίηση στο ορθό)
09/06/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
08/06/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" του Ε.Μ.Π. ακαδ. έτους 2015-2016
08/06/2015: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υδρολογία των υπόγειων νερών - Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές πολιτικού μηχανικού"-Προς Κοσμητεία
08/06/2015: (Παιδαγ): Προκήρυξη Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. "Διδακτική των Μαθηματικών"
08/06/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έρευνες πεδίου στην Κάρπαθο ( του κ. Μελά)
08/06/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
08/06/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές
05/06/2015: (Νομική): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015
05/06/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
05/06/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
04/06/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωνση για την εξέταση του μαθήματος "Ερευνητική Μεθοδολογία"
04/06/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση για Ορισμό Αξιολογητών-"Δομικά Υλικά-Σκυρόδεμα"
04/06/2015: (Παιδαγ): Κατάσταση Υποψηφίων για το ΠΜΣ Εκπση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες
04/06/2015: (ΓλωΠαρ): Ύλη εξετάσεων για τα μαθήματα της Αν. Καθηγήτριας κας Μπολιάκη
04/06/2015: (ΙστΕθν): Εξετάσεις του κ. Τσιγάρα
04/06/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
04/06/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωνση για την εξέταση του μαθήματος "Ηλεκτρικές Μηχανές"
04/06/2015: (ΠολΜηχ): ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ
03/06/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη ΜΠΣ Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος
03/06/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 10ης ΣΤ & 9ης ΓΣΕΣ
02/06/2015: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
02/06/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ51714
02/06/2015: (ΙστΕθν): Σημειώσεις του μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία' (κ. Farrington)
02/06/2015: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" & "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
31/05/2015: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτήτριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus κατά το εαρινό εξάμηνο, 2015 - 2016
31/05/2015: (ΙστΕθν): Ύλη στο μάθημα των Αγγλικών εαρινής εξεταστικής περιόδου 2014 - 2015
29/05/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
29/05/2015: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και ώρα εξέτασης «Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού» (κ. Τζιβάρα)
29/05/2015: (Νομική): ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 - ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ)
29/05/2015: (ΙστΕθν): Συμμετοχή στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου και σε άλλες πρακτικές (καλοκαίρι 2015)
29/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
29/05/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ_ΕΠΙΔΟΜΑ_2014-15
29/05/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
29/05/2015: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή προγράμματος εαρινής εξεταστικής περιόδου, 2014 - 2015 (29.5.15.)
29/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
29/05/2015: (ΜηχΠαρ): Ενημέρωση σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50Α΄)
28/05/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81321
28/05/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81118_ΑΡΙΣΤΕΙΑ
28/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ" Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
27/05/2015: (ΕλλΦιλ): ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
27/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2014-2015
27/05/2015: (ΚοιΔοι): ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
27/05/2015: (ΕλλΦιλ): ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016
27/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2013-2014
27/05/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
27/05/2015: (ΓλωΠαρ): ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Φ.Π.Π.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
27/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
27/05/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
27/05/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Φ.Π.Π.Χ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
27/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
27/05/2015: (ΑρχΜηχ): Φοιτητικός Διαγωνισμός 2015
27/05/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ
26/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
26/05/2015: (ΙστΕθν): Έκδοση του «Πιστοποιητικού καλής επίδοσης»
26/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"-Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-(ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
26/05/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
26/05/2015: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις υποψηφίων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus για θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Groningen Ολλανδίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2015 - 2016
26/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
26/05/2015: (ΤμΠρομ): Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Δ. Π. Θράκης στην Ξάνθη
26/05/2015: (Παιδαγ): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
26/05/2015: (Ιατρικ): Ορισμός αξιολογητών στην βαθμίδα της Αν. Καθηγήτριας Πλαστικής Χειρουργικής
26/05/2015: (ΙστΕθν): Ομιλία με θέμα 'Η αναζήτηση της ποιητικής έμπνευσης στον Πρόλογο των Σατιρών του Περσίου", 28.5.15., 18.00
26/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)- Γ. ΜΠΕΧΡΗ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
26/05/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
26/05/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής
25/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Miotto, 26.5.15.
25/05/2015: (Δημοκρ): Ανοιχτή Επιστολή του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθηγητή Αθανάσιου Καραμπίνη, σχετικά με δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας.
25/05/2015: (ΙστΕθν): Κατάθεση γραπτής εργασίας για το μάθημα 'Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική'
25/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 25.5.2015
23/05/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας αναπλήρωσης μαθήματος "Ο Ελληνιστικός Κόσμος" προγραμματισμένης για τις 25.5.15. και έλεγχοι προόδου
22/05/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικα με φοιτητές που ενεγράφησαν από το 2003 - 2004 και νωρίτερα
22/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2013-2014
22/05/2015: (ΙστΕθν): Εξετάσεις μαθημάτων «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Ελληνική Γραμματεία (Ποίηση)», «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ελληνική Γραμματεία (Πεζογραφία)» και «Θεσμοί διοίκησης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο»
22/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV
22/05/2015: (ΙστΕθν): Προγραμμα εαρινής εξεταστικής 2014 - 2015 (22.5.15.)
22/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι"- Δ' ΕΞΑΜ. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22/05/2015: (ΙστΕθν): Τόπος διεξαγωγής μαθήματος ΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 28.5.15.
22/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι & ΙΙ" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22/05/2015: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη διαγωνισμού ασφάλισης και προτάσεις ασφάλισης
22/05/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2015 - ΝΕΟ!
22/05/2015: (Ιατρικ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2015
22/05/2015: (ΙστΕθν): Πολιτιστική περιήγηση στην πόλη της Κομοτηνής (Τρίτη, 26.5.2015)
22/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜ. - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22/05/2015: (ΜηχΠαρ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
21/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22.05.2015
21/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
21/05/2015: (ΙστΕθν): Δυνατότητα εξέτασης σε χειμερινά μαθήματα κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2015
21/05/2015: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2016
21/05/2015: (ΙστΕθν): Δύο θέσεις Erasmus στο Πανεπιστήμιο του Groningen για το εαρινό εξάμηνο 2015 - 2016.
21/05/2015: (Νομική): Παράταση ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων για τα εαρινά εξάμηνα 2014-2015
21/05/2015: (ΙστΕθν): Διημερίδα με θέμα «Οι αρχαιολογικές έρευνες του ΔΠΘ στην Κάρπαθο το 2014: ανασκαφές, επιφανειακές και εθνοαρχαιολογικές έρευνες» , 25 - 26.5.15.
21/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
21/05/2015: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Πολιτιστικά Κληρονομία: Προστασία και Αντιμετώπιση Κινδύνων', Αθήνα, 29.5.15..
21/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ & "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
21/05/2015: (ΙστΕθν): Ελληνικό-γαλλικό ΠΜΣ με θέμα 'Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές' Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
21/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21/05/2015: (ΤμΠρομ): Ανάρτηση επαναληπτικής διαδικασίας κλήρωσης
21/05/2015: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Συνεδρίου Φιλοσοφίας του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ
21/05/2015: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του προγράμματος εαρινής εξεταστικής περιόδου, 2014 - 2015 (21.5.15.)
21/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
20/05/2015: (Νομική): ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS KATA TO ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2015-2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.
20/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Ο Ελληνιστικός Κόσμος', 25.5.15.
20/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
20/05/2015: (Παιδαγ): Η αναπλήρωση του μαθήματος "Μέσα Διδασκαλίας"
20/05/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ51714
20/05/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής περιόδου, 2014 - 2015 (20.5.15.)
20/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/05/2015: (ΜηχΠαρ): Δείτε την ανακοίνωση της Κοσμητείας καθώς και του Τμήματός μας, για την Ορκωμοσία των Διπλωματούχων όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.
19/05/2015: (Νομική): Εξεταστέα ύλη στο μάθημα Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου
19/05/2015: (Νομική): Εξεταστέα ύλη στο υποχρεωτικό μάθημα Φορολογικό Δίκαιο δ εξαμήνου
19/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
19/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
19/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
19/05/2015: (Ιατρικ): Στεγαστικό Επίδομα-Δικαιολογητικά
19/05/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων" 2015-16 του ΤΜΣΠΣ
19/05/2015: (ΙστΕθν): Συμπληρωματικό μάθημα στην «Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία», 20.5.15., 15.00 - 18.00
19/05/2015: (ΜηχΠαρ): Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
18/05/2015: (Παιδαγ): Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας_2-5-2015
18/05/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Στοιχεία Γεωγραφίας & Στοιχεία Γεωλογίας_
18/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
18/05/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για τα μαθήματα Εισαγωγή στη Στατιστική, Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ και Μαθηματικά Μοντέλα
18/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
18/05/2015: (Παιδαγ): ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I
18/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
18/05/2015: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2015
18/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Κυκλαδικός, Πρωτοελλαδικός, Μεσοελλαδικός Πολιτισμός", 20.5.15. (κ. Μελά)
18/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 21.05.2015
18/05/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα πτυχιακής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου ακαδ. έτους 2014-2015
18/05/2015: (ΜηχΠερ): ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
18/05/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για την Εξεταστική Ιουνίου 2015
18/05/2015: (ΙστΕθν): MSc. in Cultural Heritage Materials and Technologies στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
18/05/2015: (Νομική): Ανακοίνωση για ανανέωση εγγραφής - δήλωση μαθημάτων φοιτητών εισαγωγής 1974-1975 έως 2003-2004
18/05/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου ακαδ. έτους 2014-2015
18/05/2015: (ΑρχΜηχ): Ορκωμοσία Αποφοιτούντων
18/05/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ
18/05/2015: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου ακαδ. έτους 2014-2015
16/05/2015: (Παιδαγ): Προκύρηξη Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες
15/05/2015: (ΙστΕθν): Δυνατότητα μόνον των επί πτυχίω φοιτητών να εξεταστούν σε χειμερινά μαθήματα κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2015.
15/05/2015: (ΙστΕθν): ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για το μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (κ. Χαριζάνη)
15/05/2015: (ΙστΕθν): Ύλη Εξετάσεων για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
15/05/2015: (ΙστΕθν): Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα
15/05/2015: (ΠολΜηχ): 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία "Ideatree"
15/05/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81433
15/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία', 22.5.15., 09.00 - 12.00
15/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
15/05/2015: (Προσχο): 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ο.Μ.Ε.Ρ. - ΔΠΘ - Αλεξανδρούπολη 16-18 Οκτωβρίου 2015
15/05/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για Δ.Π.Μ.Σ. Διδακτική των μαθηματικών
15/05/2015: (Ιατρικ): Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων Π.Μ.Σ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής
15/05/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81432
15/05/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία' (20.5.15.)
15/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 18.5.2015
15/05/2015: (ΜηχΠαρ): Discover Vodafone Graduate Program
15/05/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
15/05/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 του Πανεπιστημίου "Khazar"
14/05/2015: (ΙστΕθν): Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνή, 20.5.15., 13.00.
14/05/2015: (ΠολΜηχ): Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
14/05/2015: (ΙστΕθν): Ανακοινώσεις και έγγραφα σχετικά με τη στέγαση και σίτιση φοιτητων, 2015 - 2016 (στο ορθό)
14/05/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή θέματος της όγδοης ενότητας του μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία'
14/05/2015: (ΠολΜηχ): STUDY IN RUSSIA: undergraduate, postgraduate, summer courses
14/05/2015: (Παιδαγ): Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2015-16 (Κ. Κόκκινος)
14/05/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή της αναπλήρωσης μαθήματος 'Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία' προγραμματισμένης για τις 15.5.15. και έλεγχος πρόδου.
14/05/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION-MBA" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
13/05/2015: (Παιδαγ): Αγγλικά Ειδικότητας
13/05/2015: (Δημοκρ): Xoρήγηση των εκκαθαριστικών για αποδοχές – αμοιβές έτους 2014 από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ
13/05/2015: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 2015 ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2015 ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
13/05/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
12/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
12/05/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρα μαθήματος 'Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις', 18.5.15.
12/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
12/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'ο Ελληνιστικός κόσμος' (κ. Φάρριγκγτον), 18.5.15.
12/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
12/05/2015: (Παιδαγ): 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΕΡ-ΔΠΘ
12/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία' (κ. Φάρριγκγτον), 15.5.15.
12/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV
12/05/2015: (ΜηχΠερ): 2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ IDEATREE
12/05/2015: (Παιδαγ): ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΑΛΗΣ - THEDUARTE
12/05/2015: (ΙστΕθν): Ανακοινώσεις και έγγραφα σχετικά με τη στέγαση φοιτητων, 2015 - 2016
12/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12/05/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης ειδικής επταμελούς επιτροπής εξέλιξης για τη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: "Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση"
12/05/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KHAZAR
11/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Παλαιοανθρωπολογία' (κ. Μπαρτσιώκα), 12.5.15.
11/05/2015: (Νομική): Προσκλήσεις συνεδριάσεων οργάνων της Νομικής Σχολής
11/05/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ»
11/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
11/05/2015: (ΙστΕθν): Ύλη κατατακηρίιων εξετάσεων, 2015 - 2016
11/05/2015: (Προσχο): Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο ΤΕΕΠΗ
11/05/2015: (Ιατρικ): Aνακοίνωση για την στέγαση και τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. 2015-2016
11/05/2015: (ΙστΕθν): Ομιλία του κ. Geoff Horrocks με θέμα «High-register Byzantine, a Greek in theory and practice: the case of George Acropolitis», 13.5. 2015, 11.00 στο Τμήμα Φιλολογίας
11/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11.5.2015
11/05/2015: (ΜηχΠαρ): 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας
11/05/2015: (ΕτΑξΠε): Διιακηρύξεις μίσθωσης κυλικείου του ΤΕΦΑΑ και του κυλικείου της Ορεστιάδας.
11/05/2015: (Προσχο): Σιτιση Στέγαση 2015-16
11/05/2015: (Παιδαγ): Αγγλικά Ειδικότητας Ι anakoinosi parousiasis
11/05/2015: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών για εκλογή Μελών ΔΕΠ
11/05/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας μαθήματος «Έντεχνος Λαϊκός Λόγος», 28.5.15. (κ. Βαρβούνη)
11/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ".
11/05/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακ.έτος 2015-2016.
11/05/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION- ΜΒΑ) -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10/05/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016
08/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
08/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
08/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
08/05/2015: (Νομική): Υποτροφίες επίδοσης (Π.Μ.Σ.: Σπουδές Ν.Α. Ευρώπης, ακαδ. έτος 2012-2013)
08/05/2015: (Νομική): Υποτροφίες επίδοσης (Π.Μ.Σ.: Σπουδές Ν.Α. Ευρώπης, ακαδ. έτος 2011-2012)
08/05/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"
08/05/2015: (ΤμΠρομ): Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των μελών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. για τη συγκρότηση επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η παράδοση – παραλαβή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης στο νέο Διευθυντή του.
08/05/2015: (ΙστΕθν): Ώρα και τόπος μαθήματος 'Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία', 15.5.15.
08/05/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
07/05/2015: (ΠολΜηχ): Αντικατάσταση τακτικού μέλους -"Δομικά Υλικά-Σκυρόδεμα"
07/05/2015: (ΠολΜηχ): Μη φορολόγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
07/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08.05.2015
07/05/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
07/05/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2015-2016
07/05/2015: (Νομική): Σίτιση - Στέγαση 2015-2016
07/05/2015: (ΜηχΠαρ): Μη φορολόγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το ΙΚΥ
07/05/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
07/05/2015: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητών/τριών του Τμήματος για συμμετοχή στην πρακτική του Erasmus +
07/05/2015: (Νομική): Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Τμήματος Νομικής
07/05/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για τη στέγαση και τη σίτιση των φοιτητών του ΔΠΘ για το 2015-2016
07/05/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Περιβαλλοντικού Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
07/05/2015: (ΜηχΠερ): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
07/05/2015: (ΠολΜηχ): ΙΤΕ-Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετης Παν/μιακής Διδασκαλίας 2015
06/05/2015: (Νομική): Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Καθηγητή του Τμήματος Νομικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
06/05/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου
06/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ¨ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"
06/05/2015: (ΚοιΔοι): ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
06/05/2015: (Ιατρικ): Ορισμός αξιολογητών στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας
06/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ¨ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
06/05/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2015-2016
06/05/2015: (Ιατρικ): Ορισμός αξιολογητών για μια θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής
06/05/2015: (Δημοκρ): Ανακοινώσεις του ΔΠΘ για υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση 2015-2016
06/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Ιταλικών, 8.5.15.
06/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (07.05.2015)
06/05/2015: (ΜηχΠαρ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών
06/05/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση ακαδ. έτους 2015-2016
06/05/2015: (ΜηχΠερ): ΙΤΕ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2015
05/05/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία' (κ. Φάρρινγτον), 8.5.15.
05/05/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για νέο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ"
05/05/2015: (Προσχο): Παράταση Δηλώσεων και Παραλαβής Συγγραμμάτων - Ευδοξος
05/05/2015: (ΙστΕθν): Eγκρίθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μας - θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 2015.
05/05/2015: (ΑρχΜηχ): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015
05/05/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Ημερίδας: Ποιοτικές Μέθοδοι: Μελετώντας την Ταυτότητα και την Ετερότητα στο Λόγο
05/05/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Αναπλήρωση Μαθήματος "Αρχές Φυσικής "
05/05/2015: (ΙστΕθν): Συγκρότηση επιτροπής κατατάξεων, 2015 - 2016
05/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
05/05/2015: (ΑρχΜηχ): Ύλη μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016
04/05/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος "Παλαιοανθρωπολογία " (κ. Μπαρτσιώκα)
04/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
04/05/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΗ 2015 (κ. Λαμπρίδη)
04/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
04/05/2015: (ΙστΕθν): Κατάσταση φοιτητών/τριών που θα ορκιστούν στις 8.5.15.
04/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 07.05.2015
04/05/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία', 8.5.15., 09.00 - 12.00
04/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
04/05/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Ο Ελληνιστικός Κόσμος', 7.5.15.
04/05/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30/04/2015: (Νομική): Πλήρωση θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Νομικής
30/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
30/04/2015: (Νομική): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινών εξαμήνων 2014-2015
30/04/2015: (Νομική): Ορκωμοσία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
30/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
30/04/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Αναπλήρωση Μαθήματος "ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ"
30/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 4.5.2015
30/04/2015: (ΜηχΠαρ): Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου.
30/04/2015: (ΠολΜηχ): Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων
29/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
29/04/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ημερομηνίας μαθήματος "Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.)" (κ. Βόγλη)
29/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων της κ. Βόγλη
29/04/2015: (Παιδαγ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΔΙΑΝΟΜΗΣ
29/04/2015: (ΙστΕθν): Παράταση προθεσμίας δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων μέσω Ευδόξου
29/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
29/04/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
29/04/2015: (ΜηχΠερ): ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
29/04/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με την εξεταστική Ιουνίου 2015
28/04/2015: (ΙστΕθν): Διαλέξεις του κ. καθγητή Boris Vunchev, 5.5.15.
28/04/2015: (Προσχο): Κατατακτήριες Εξετάσεις ΤΕΕΠΗ 2015
28/04/2015: (ΙστΕθν): Ώρα πραγματοποίησης μαθήματος "Λατινική Φιλολογία" (κ. Τσαβαρή), 29.4.15.
28/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 30.04.2015
28/04/2015: (Προσχο): Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου Διασύνδεσης
28/04/2015: (Ιατρικ): Kανονισµός διδακτορικών διατριβών
28/04/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
28/04/2015: (ΙστΕθν): Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων κ. Μελά, 29.4.15., 6.5.15.
28/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
27/04/2015: (ΠολΜηχ): ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
27/04/2015: (ΠολΜηχ): Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
27/04/2015: (Δημοκρ): 28/4/2015 - Ημέρα Καριέρας Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Δ.Π.Θ. (Ξάνθη)
27/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Λαμπρίδη, 29.4.15.
27/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
27/04/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοινώσεις του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία, full time & part time, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
27/04/2015: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων, ακ.έτους 2015-2016
27/04/2015: (Ιατρικ): Ανακοίνωση-Πρόσλκηση Μ.Π.Σ. Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
27/04/2015: (Δημοκρ): Πρόσκληση Συγκλήτου έκτακτης συνεδρίασης την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 (Αλλαγή ώρας)
27/04/2015: (ΙστΕθν): θερινό σχολείο στην Ίμβρο
27/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27.4.2015
27/04/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
27/04/2015: (ΜηχΠερ): ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015 - 2016
27/04/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση-Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του στη Σύρο, το Θερινό Σχολείο " Industrial Product Design and Concept Development - PRODECT 2015", 6 - 13/7/2015
26/04/2015: (ΙστΕθν): International Summer School "Cultures, Migrations, Borders" του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ
26/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Προιστορία των Βαλκανίων και της Ανατολής' (κ. Ούρεμ - Κώτσου)
26/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Η νεολιθική περίοδος στη βόρεια Ελλάδα' (κ. Ούρεμ - Κώτσου)
26/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Βιολογίας και Δημογραφίας των Ανθρωπολογικών Πληθυσμών (κ. Ζαφείρη)
26/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθημάτων ιταλικών (κ. Αγελαρίδη)
25/04/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
24/04/2015: (ΠολΜηχ): Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πενεπιστημίου της Ελλάδος στα πεδία Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και της Ενέργειας
24/04/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Εισαγωγής στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία 1
24/04/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ημερομηνίας μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (κ. Χαριζάνη)
24/04/2015: (Παιδαγ): Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2015 2016
24/04/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Παθολογίας)356.21.4.2015
24/04/2015: (Δημοκρ): Πρόσκληση Συγκλήτου έκτακτης συνεδρίασης την Τρίτη 28 Απριλίου 2015
24/04/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθημάτων της κ. Ούρεμ - Κώτσου
24/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
23/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
23/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"ΚΑΙ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"
23/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
23/04/2015: (Νομική): Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 2014-2015
23/04/2015: (ΤμΠρομ): Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. (αριθμ. διακ. 569/2015)
23/04/2015: (ΓλωΠαρ): Ανακοίνωση αναπλήρωσης (έρευνα και διδασκαλία λεξιλογίου)
23/04/2015: (ΜηχΠερ): ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
22/04/2015: (Νομική): Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
22/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"
22/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
22/04/2015: (ΙστΕθν): Προβολή ντοκυμαντερ στο μάθημα 'Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος αιώνα', 24.4.15. (κ. Συριάτου)
22/04/2015: (Νομική): Παράταση ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015
22/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην ρωμαϊκή ιστορία' (κ. Farrington)
22/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΤΜΗΜΑ 1ο (Α-Λ) ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 23.4.2015
22/04/2015: (Παιδαγ): Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Απριλίου 2015
22/04/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Τσαβαρή.
22/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ" ΤΜΗΜΑ 1ο (Α-Λ) ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 23.4.2015
22/04/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 9ης ΣΤ & 8ης ΓΣΕΣ
22/04/2015: (ΠολΜηχ): ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
21/04/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος της 24ης Μαρτίου (κ. Συριάτου)
21/04/2015: (ΙστΕθν): Ώρα και τόπος διεξαγωγής μαθήματος "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία"
21/04/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ" (κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ)
21/04/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ" (κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ)
21/04/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
21/04/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Αναπλήρωση Μαθηματων Στοιχεία Γεωγραφίας & Στοιχεία Γεωλογίας
21/04/2015: (ΙστΕθν): Διεθνές συνέδριο με θέμα ''“MIGRATION MANAGEMENT” AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE 20th CENTURY", Αθήνα, 23 - 25.4.15.
21/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
21/04/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
20/04/2015: (Νομική): Αλλαγή παραδόσεων μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
20/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
20/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
20/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
20/04/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το πρόγραμμα Erasmus+ (Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16)
20/04/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Κράββα, 22 - 23.4.15.
20/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ με θέμα : "Μετά το λιώσιμο των πάγων : πέντε μύθοι για την Αρκτική"
20/04/2015: (ΜηχΠερ): Δήλωση κατεύθυνσης σπουδών
17/04/2015: (Ιατρικ): 2ο Συνέδριο Εκπαίδευσης & Έρευνας της Ιατρικής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
17/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 20.4.2015
15/04/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81215
15/04/2015: (ΠολΜηχ): Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο "Οδοποιία-Μέθοδοι Υπολογισμού και Κατασκευής Έργων"
14/04/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MKE
14/04/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ERASMUS+
14/04/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»
08/04/2015: (ΜηχΠαρ): Αιτήσεις για Erasmus
07/04/2015: (Ιατρικ): Πρόκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία
07/04/2015: (Ιατρικ): Επικύρωση του πίνακα των εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με τίτλο Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
07/04/2015: (Ιατρικ): Επικύρωση του πίνακα των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο Βϊοιατρικές και Μοριακές επιστήμες στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών
07/04/2015: (Ιατρικ): Επικύρωση του πίνακα των εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με τίτλο Κλινική Φαρμακολογία
07/04/2015: (Ιατρικ): Εξεταζόμενα μαθήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016- Υλη
07/04/2015: (Ιατρικ): Επταμελής Επιτροπές
07/04/2015: (Ιατρικ): Πρόκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Κοινωνική Ψυχιατρική
07/04/2015: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Οικοδομικής και Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομικά Υλικά-Σκυρόδεμα"
07/04/2015: (Παιδαγ): Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες
07/04/2015: (Ιατρικ): Επικύρωση του πίνακα των εισακτέων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με τίτλο Κλινική Χειρουργική Ανατομία
07/04/2015: (ΠολΜηχ): Invitation and request of sponsorship of the event Science for Life 2015
06/04/2015: (ΠολΜηχ): 2ο Διεθνές Συνέδριο "Δημιουργική Γραφή" - 1-4 Οκτωβρίου 2015, Κέρκυρα, Ελλάδα
06/04/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
05/04/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας μαθημάτων κ. Αγελαρίδη
03/04/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
03/04/2015: (Νομική): Κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016
03/04/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα Αριθμητική Ανάλυση
03/04/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι
03/04/2015: (ΙστΕθν): Ορκωμοσία, (8.5.15., 11.00)
03/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
03/04/2015: (ΜηχΠαρ): Διακοπές Πάσχα Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
03/04/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
03/04/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
02/04/2015: (ΠολΜηχ): Διακοπές Πάσχα πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
02/04/2015: (Προσχο): Ημερίδα: Ποιοτικές Μέθοδοι
02/04/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Εισαγωγής στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία
02/04/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
02/04/2015: (ΙστΕθν): Ώρα και τόπος διεξαγωγής μαθήματος "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία"
02/04/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
02/04/2015: (ΠολΜηχ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Παράταση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015
01/04/2015: (Παιδαγ): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ
01/04/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
01/04/2015: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση Διακοπών Πάσχα πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
01/04/2015: (ΜηχΠερ): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
31/03/2015: (Νομική): Ενημέρωση για σίτιση, στέγαση και μετακίνηση φοιτητών κατά τις διακοπές του Πάσχα
31/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 02.04.2015
31/03/2015: (ΙστΕθν): Κατάθεση δικαιολογητικών για την ορκωμοσία του Μαΐου 2015.
31/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
31/03/2015: (ΙστΕθν): Διακοπές Πάσχα πανεπιστημιακού έτους 2014-2015.
31/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ε&Τ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015
31/03/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
31/03/2015: (Δημοκρ): Ενημέρωση Διακοπών Πάσχα
31/03/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική" (κ. Φιλιππουπολίτη)
31/03/2015: (ΑρχΜηχ): Δελτίο τύπου για Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
31/03/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
30/03/2015: (ΙστΕθν): Οι φοιτητές που πήραν μέρος στην εκδρομή στην ΚΠολη να περάσουν να πάρουν τις αποδείξεις
30/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"
30/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
30/03/2015: (ΙστΕθν): ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ (κ. Παληκίδης)
30/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
30/03/2015: (ΜηχΠαρ): Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-2015.
30/03/2015: (ΠολΜηχ): Διαδικασία για την απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
27/03/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ημερομηνίας παράδοσης μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (κ. Χαριζάνης)
27/03/2015: (ΙστΕθν): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη,14 - 17.3.15.
27/03/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (30.03.2015)
27/03/2015: (Νομική): Δήλωση-Διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινών εξαμήνων 2014-2015
27/03/2015: (ΙστΕθν): Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
27/03/2015: (ΙστΕθν): Διάλξεη της κ. Creager (Παν. Princeton) με θέμα "Atomic Tracings: Radioisotopes in Science and Medicine", Αθήνα, 3.4.15.
27/03/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τον ορισμό Αξιολογητών-"Οδοποιία-Μέθοδοι Υπολογισμού και Κατασκευής Έργων"
26/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ TO 2015-2016
26/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27.03.2015
26/03/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρίες Κινήτρων"
26/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30ης.3.2015
26/03/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
24/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος - Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή και στο γν. αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις "
24/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος - Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Ειδική Κτιριολογία"
24/03/2015: (ΜηχΠερ): 2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ" - 1-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ
24/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος κ. Τσαβαρή (26.3.15.)
24/03/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
24/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΤ & 7ης ΓΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠ
23/03/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας μαθήματος «Έντεχνος Λαϊκός Λόγος» (κ. Βαρβούνης), 2.4.15.
23/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Παλαιοανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκας)
23/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος κ. Τζιβάρα (24.3.15.)
23/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Ούρεμ - Κώτσου
23/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη 18ος έως 20ος αιώνας' (κ. Συριάτου)
23/03/2015: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οδοποιία-Μέθοδοι Υπολογισμού και Κατασκευής Έργων"-Προς μέλη
23/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Παπαγεωργοπούλου
23/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ(ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) KAI ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
23/03/2015: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οδοποιία-Μέθοδοι Υπολογισμού και Κατασκευής Έργων"-Προς Κοσμητεία
20/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 23.3.2015
20/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20/03/2015: (ΜηχΠερ): ΜΠΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
20/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
20/03/2015: (ΕτΑξΠε): Διακήρυξη κυλικείου πρυτανείας Δ.Π.Θ.
20/03/2015: (Παιδαγ): ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +
20/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
20/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι " - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
20/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
19/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Στοιχεία Γεωγραφίας & Στοιχεία Γεωλογίας
19/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS
19/03/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα Εγγειοβελτιωτικών Έργων
19/03/2015: (ΤμΠρομ): Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ταχυμεταφορές των μελών ΔΕΠ.
19/03/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση Ορκωμοσία Μαρτιος 2015
19/03/2015: (Παιδαγ): Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δ.Π.Θ.-Πανεπιστημίου Στρασβούργου
19/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
19/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20.03.2015
19/03/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης
18/03/2015: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα (18.3.15.)
18/03/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
18/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Παλαιοανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα)
18/03/2015: (ΤμΠρομ): Ανακοίνωση για προμήθεια μνημών για της ανάγκες των Διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.
18/03/2015: (Παιδαγ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ _ΠΜΣ
18/03/2015: (ΙστΕθν): Δηλώσεις συγγραμμάτων μαθήματος «Εισαγωγής στη Σημειωτική»
18/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
18/03/2015: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα Ημερίδας με θέμα "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα-Τοπικά Πλεονεκτήματα"
17/03/2015: (ΑρχΜηχ): 2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή, πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονιή Σύνθεση - Κτιριολογία"
17/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Εισαγωγής στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία
17/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
17/03/2015: (ΑρχΜηχ): 2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή, στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Δομική Επιστήμη: Τεχνολογία Σκυροδέματος και Κατασκευές"
16/03/2015: (ΙστΕθν): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
16/03/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση βιβλίου "Ιστορικα Ισλαμικά Τεμένη", 18.3.15.
16/03/2015: (ΙστΕθν): Διαλέξεις και σεμινάρια στην Αθήνα με αρχαιολογικά θέματα, 16.-21.3.15.
16/03/2015: (ΙστΕθν): Συνέδριο Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδος, 19.- 20.3.15.
16/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.)." (κ. Βόγλη)
16/03/2015: (Νομική): 11η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου
16/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
16/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 19.03.2015
16/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
16/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Ιστορία του ελληνικού κράτους το 19ο και 20ό αι." (κ. Βόγλη)
16/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV- ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
16/03/2015: (ΑρχΜηχ): Υποβολή δικαιολογητικών για την ορκωμοσία
16/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "SCIENCE FOR LIFE 2015" ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΣΙΝΑ-ΙΤΑΛΙΑ
16/03/2015: (Προσχο): Διανομή Συγγραμμάτων - Ευδοξος - Εαρινό Εξάμηνο 2015
16/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα Στοιχεία Γεωγραφίας & Στοιχεία Γεωλογίας
16/03/2015: (ΙστΕθν): ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
16/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
16/03/2015: (ΜηχΠαρ): Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2014-2015.
16/03/2015: (ΑρχΜηχ): Παράταση δηλώσεων μαθημάτων και ανανέωσης εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο έως την Παρασκευή 20/03/2015
16/03/2015: (ΜηχΠερ): ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016
16/03/2015: (ΠολΜηχ): Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 3ο Θερινό Σχολείο: Αρχαία Τεχνολογία και Τεχνικές, Ιούλιος 2015, Θεσσαλονίκη
15/03/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση με θέμα συγγραφή εργασίας του μαθήματος "Ο Ελληνιστικός Κόσμος" (κ. Φάρρινγτον), 19.3.15.
15/03/2015: (ΙστΕθν): Αναγόρευση του. κ. Βαρβούνη ως Ανεπιστέλλοντος Μέλους της Βασιλικής Ακαδημίας της Βαρκελόνης
13/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
13/03/2015: (ΠολΜηχ): ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
13/03/2015: (Προσχο): Εκδήλωση ERASMUS - Σχολή Επιστημών Αγωγής
13/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 16.3.2015
13/03/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη Βραβείων Ακαδημίας Αθηνών
13/03/2015: (Προσχο): Κανονισμός Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
13/03/2015: (ΕλλΦιλ): ERASMUS+ 2015-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
13/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
13/03/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
13/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση Ορκωμοσίας της 3ης Απριλίου2015
13/03/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
13/03/2015: (Προσχο): Ανανέωση Εγγραφής - Δηλώσεις Μαθημάτων - Παράταση
13/03/2015: (ΜηχΠαρ): Δείτε την ανακοίνωση της Κοσμητείας καθώς και του Τμήματός μας, για την Ορκωμοσία των Διπλωματούχων όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015.
13/03/2015: (ΑρχΜηχ): Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015
13/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
13/03/2015: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
12/03/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
12/03/2015: (Παιδαγ): Προώθηση εκδήλωσης για το Erasmus
12/03/2015: (ΜηχΠερ): Προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό"
12/03/2015: (ΠολΜηχ): ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
12/03/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα (Αρχές Χημείας)
12/03/2015: (ΙστΕθν): ΠΜΣ με θέμα "Μαυρή Θάλασσα" στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
12/03/2015: (ΜηχΠερ): 11Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
12/03/2015: (ΠολΜηχ): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 11η ΓΙΑ ΘΙΑΣΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
12/03/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση εγγραφών
12/03/2015: (Ιατρικ): Διανομή Συγραμμάτων
12/03/2015: (ΙστΕθν): ΠΜΣ με θέμα "Κλασσική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας" στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
12/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
12/03/2015: (ΑρχΜηχ): ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ-11η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου
12/03/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ HELMEPA ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ MASTER'S) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.
12/03/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών-Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
11/03/2015: (ΙστΕθν): Έναρξη δήλωσης συγγραμμάτων μέσω Ευδόξου
11/03/2015: (ΙστΕθν): Εξετάσεις προόδου στο μάθημα "Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία" (κ. Χατζόπουλος), 27.3.15.
11/03/2015: (ΙστΕθν): 11η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, Σέρρες, 15 - 31.5.15.
11/03/2015: (ΚοιΔοι): ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2014-2015
11/03/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση του κ. Ζαφείρη
11/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ_&_ΔΙΑΝΟΜΗ_ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ΕΑΡΙΝΟ_ΕΞΑΜ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ_2014-15
11/03/2015: (ΙστΕθν): Μετάθεση μαθήματος «Λαϊκή τέχνη» (κ. Βαρβούνη)
11/03/2015: (Νομική): ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
11/03/2015: (ΜηχΠερ): EΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
11/03/2015: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)
11/03/2015: (Ιατρικ): Καθορισμός ημερομηνίας δηλώσης μαθημάτων
11/03/2015: (ΙστΕθν): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
11/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13.03.2015
11/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
10/03/2015: (ΚοιΔοι): ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ "ΧΑΡΒΑΡΝΤ" ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ
10/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις", 11.3.15. (κ. Ναξίδου)
10/03/2015: (ΙστΕθν): Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Λάτση, 2015 - 2016
10/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
10/03/2015: (ΑρχΜηχ): Προβολή Συνεδρίου και παράλληλης εκδήλωσης ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
10/03/2015: (ΜηχΠερ): Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS+ A.E. 2015- 2016
10/03/2015: (Παιδαγ): ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10/03/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακού “Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική”
10/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ERASMUS+ 2015/6
10/03/2015: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
10/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
10/03/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση για την 5η έκθεση φοιτητικών εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
10/03/2015: (ΜηχΠερ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
09/03/2015: (Νομική): Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
09/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 10.03.2015
09/03/2015: (ΑρχΜηχ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
09/03/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2009-2014
09/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων" (κ. Λαμπρίδη), 11.3.15.
09/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 10.03.2015
09/03/2015: (ΑρχΜηχ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
09/03/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας και μέρας μαθήματος «Παλαιοανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα)
09/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 9.3.2015
09/03/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής εξέλιξης για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Αλγοριθμική Προσέγγιση Συστημάτων Παραγωγής"
09/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση προκήρυξης βραβείων Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2015
09/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
08/03/2015: (Παιδαγ): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου [Τελικό]
08/03/2015: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα "Αρχεία και πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πειραιά", 25.3.15.
06/03/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση με θέμα την σύνθεση βιογραφικού στα αγγλικά, 18.3.15., 12.00
06/03/2015: (Νομική): Προκήρυξη Βραβείων από την Ακαδημία Αθηνών
06/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
06/03/2015: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος "Ο Ελληνιστικός Κόσμός" 12.3.15.
06/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV-ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
06/03/2015: (Παιδαγ): Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας, Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2014-2015
06/03/2015: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016
06/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
06/03/2015: (Παιδαγ): Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος "Εφαρμογές θεωριών κινήτρων στην εκπαίδευση"
06/03/2015: (ΙστΕθν): Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, 11.3.15., 13.00 (κ. Farrington)
06/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
06/03/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
06/03/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Εφαρμογές Θεωριών κινήτρων στην εκπαίδευση"
06/03/2015: (Ιατρικ): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Eαρινού Eξαμήνου 2015
06/03/2015: (ΓλωΠαρ): Ανακοίνωση αναπλήρωσης
06/03/2015: (Δημοκρ): Αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στεφάνου Α. Παϊπέτη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
06/03/2015: (ΙστΕθν): ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. ΠΑΛΗΚΙΔΗ
06/03/2015: (Νομική): Παράταση Φοιτητικού Διαγωνισμού Νίκος Αναλυτής έως 31 Μαΐου 2015
06/03/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
05/03/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Νεολιθικής Περίοδος στη Βόρεια Ελλάδα" (κ. Ούρεμ - Κώτσου), 18.3.15., 12.00 - 15.00
05/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος "Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολής" (κ. Ούρεμ - Κώτσου)
05/03/2015: (ΙστΕθν): ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
05/03/2015: (ΙστΕθν): Ακύρωση και αναπλήρωση μαθήματος "Νεολιθική Περίοδος στη Βόρεια Ελλάδα" (κ. Ούρεμ - Κώτσου)
05/03/2015: (ΙστΕθν): Ώρα μαθήματος «Λατινική Φιλολογία - Βιργίλιος», 11.3.15., 15.00 - 18.00 (κ.Τσαβαρή)
05/03/2015: (ΙστΕθν): Προσθήκη μαθήματος «Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας» σε αυτά που οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν
05/03/2015: (Ιατρικ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
05/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
05/03/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή μαθήματος ξενής γλώσσας
05/03/2015: (ΑρχΜηχ): Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-2015 - Δικαιολογητικά εγγραφής
04/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
04/03/2015: (ΤμΠρομ): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 567/2015 - Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον Εξοπλισμό των νέων κτιρίων των Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
04/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ"
04/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
04/03/2015: (ΠολΜηχ): Αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στεφάνου Α. Παϊπέτη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
03/03/2015: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών για εκλογή Μελών ΔΕΠ
03/03/2015: (ΓλωΠαρ): ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
03/03/2015: (ΙστΕθν): Δυνατότητα υποβολής δήλωσης χωρίς το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Τραγωδία»
03/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
02/03/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
02/03/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή ανοίγματος συστήματος δηλώσεων - εγγράφων λόγω τεχνικών προβλημάτων
02/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
02/03/2015: (ΙστΕθν): Διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων επιλογής από άλλα Τμήματα του ΔΠΘ
02/03/2015: (Νομική): Έναρξη ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015
02/03/2015: (ΙστΕθν): Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, 4.3.15., 12.30
02/03/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV
02/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις"
02/03/2015: (ΜηχΠερ): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ 2015-2017
02/03/2015: (ΙστΕθν): ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΠΘ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 2/3/2015)
02/03/2015: (ΑρχΜηχ): Ανανέωση εγγραφή-Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015
02/03/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
27/02/2015: (ΙστΕθν): Περόδος εγγραφών - δηλώσεων (2 - 15.3.15.)
27/02/2015: (ΙστΕθν): Αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ σε Southeast European Studies
27/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
27/02/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
27/02/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με φοιτητές/τριες του κ. Ζαφείρη
27/02/2015: (Νομική): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
27/02/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε για προπτυχιακούς φοιτητές κλινικής ιατρικής για το ακαδ. έτος 2015-2016
27/02/2015: (Δημοκρ): Στέγαση Φοιτητών στην Κομοτηνή (Ε' Κατανομή)
27/02/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (272.15.)
27/02/2015: (Νομική): Έναρξη μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
27/02/2015: (ΜηχΠαρ): Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015.
27/02/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σε Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
27/02/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2015-2016
27/02/2015: (ΠολΜηχ): Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015
26/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
26/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
26/02/2015: (ΙστΕθν): Ώρες συνεργασίας του κ. Χαριζάνη
26/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ-2
26/02/2015: (ΙστΕθν): Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015
26/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
26/02/2015: (ΙστΕθν): Προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του ΔΠΘ (εαρινό 2015)
26/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
26/02/2015: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, 3.3.15., 11.45
26/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2.3.2015
26/02/2015: (ΤμΠρομ): Προμήθεια μιας οθόνης απεικόνισης (monitor) με κάμερα και βάση τοίχου για τον εξοπλισμό της αίθουσας Συνεδριάσεων του Τ.Σ.
26/02/2015: (Παιδαγ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26/02/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Γενικής Χειρουργικής) 72.17.2.2015
26/02/2015: (ΙστΕθν): Σημειώσεις, κτλ. για το σεμινάριο για συγγραφή βιογραφικού στα αγγλικά (κ. Farrington)
26/02/2015: (Νομική): ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
26/02/2015: (ΑρχΜηχ): 1ο διεθνές σεμινάριο αρχαίας και παραδοσιακής ναυπηγικής
26/02/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
25/02/2015: (ΙστΕθν): ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ κας ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (3/3/2015, 15:00)
25/02/2015: (ΙστΕθν): ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΔΠΘ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΦΕΚ.
25/02/2015: (ΙστΕθν): 5o Συνέδριο για Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στέρεας Ελλάδας
25/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
25/02/2015: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης 99 δίκλινων δωματίων 2015-17 Αλεξανδρούπολη
25/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
24/02/2015: (ΙστΕθν): ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Μ. ΜΟΡΦΑΚΙΔΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΝΑΔΑΣ, 27.2.15., 11.00 - 13.00
24/02/2015: (ΙστΕθν): ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (26 - 29.3.15.): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
24/02/2015: (ΙστΕθν): Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους
24/02/2015: (Νομική): Eναρξη μαθημάτων στο Φορολογικό Δίκαιο
24/02/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το προαιρετικό μάθημα "Ξένη Γλώσσα" του 2ου εξαμήνου
24/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
24/02/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τα φροντιστήρια ηλεκτρονικής αρχαιολογίας (κ. Μελάς)
24/02/2015: (Νομική): Ενδεικτικές Απαντήσεις για ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τμήμα Α΄)
24/02/2015: (ΜηχΠερ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)
23/02/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία" (25.2.15., 12.00)
23/02/2015: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus (2015 - 2016).
23/02/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Βόγλη, 24 - 25.2.15.
22/02/2015: (ΙστΕθν): Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, 25.2.15., 13.00.
20/02/2015: (Νομική): 1ο Συνέδριο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Η αποζημίωση στο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο
20/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ- Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ
20/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
20/02/2015: (ΙστΕθν): Μεταπτυχιακό σε Cultural Heritage Materials and Technology του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
20/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
20/02/2015: (ΕτΑξΠε): Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων.
20/02/2015: (ΙστΕθν): ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Εκδήλωση στο Τμήμα Φιλολογίας, 25.3.15., 15.00
20/02/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι (ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ"
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ"ΤΜΗΜΑ 1ο(A-M)
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ"ΤΜΗΜΑ 2ο
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"
19/02/2015: (ΙστΕθν): Παράδοση μαθήματος «Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας» και «Ιστορία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου» (κ. Παπαδημητρίου - Δούκα), ΣΗΜΕΡΑ (19.2.15.), 15.00 - 16.30.
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
19/02/2015: (ΙστΕθν): Παράδοση μαθήματος «Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας» (κ. Παπαδημητρίου - Δούκα), ΣΗΜΕΡΑ (19.2.15.), 15.00 - 16.30.
19/02/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" & "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
19/02/2015: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, 2014 - 2015 (19.2.15.)
19/02/2015: (ΙστΕθν): Τόπος, ημερομηνία και ώρα παράδοσος μαθήματος "Εισαγωγή στη Δημογραφία", 26.2.15. (κ. Ζαφείρης)
19/02/2015: (Νομική): ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ThessISMUN 2015
19/02/2015: (ΕλλΦιλ): ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015
19/02/2015: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Παλαιοανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκας)
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
19/02/2015: (ΕλλΦιλ): 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
19/02/2015: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014 - 2015 (18.2.15.)
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
19/02/2015: (Προσχο): Ανανέωση Εγγραφής - Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014-15
19/02/2015: (ΙστΕθν): Υποτροφίες για σπουδές στο Ταϊβάν
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Η ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
19/02/2015: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη 563/2015 για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. από το Π.Δ.Ε.
19/02/2015: (Προσχο): Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΕΠΗ
19/02/2015: (Δημοκρ): Πρόσκληση της αριθ. 6/19-2-2015 συν. Συγκλήτου
19/02/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα υποτροφιών του πανεπιστημίου Lignan
19/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
19/02/2015: (ΑρχΜηχ): Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ιαπωνία (Τόκυο 15-16/5/2015 και Κυότο 17-05-2015)
19/02/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
18/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/02/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγγραμμα μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015.
17/02/2015: (ΙστΕθν): Βιβλιογραφία μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» (κ. Χατζόπουλος)
17/02/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒ. 2015)
17/02/2015: (ΙστΕθν): Συμπληρωματική παράδοση μαθήματος «Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία», 27.2.15. (κ. Χατζόπουλος)
17/02/2015: (Νομική): Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2014-2015 - Εγγραφές
17/02/2015: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και ώρα πρώτης παράδοσης μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ (κ. Χαριζάνης), 19.2.15.
17/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
17/02/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην επιστήμη του ΜΠΔ".
17/02/2015: (Παιδαγ): Ονόματα προκριθέντων υποψηφίων για συνέντευξη στο ΠΜΣ Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
17/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81086
17/02/2015: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Λαμπρίδη
17/02/2015: (Νομική): Πρόγραμμα Διδασκαλίας μαθήματος Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία
17/02/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ (Traineeships) 2014-2015
17/02/2015: (ΑρχΜηχ): ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-2015
16/02/2015: (Νομική): Διαγωνισμός για 5 υποτροφίες για τη συμμετοχή φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην Πορσομοίωση Ευρωπαϊκών Οργάνων EUropa.S.
16/02/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 6η έκτακτη Γ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (18.2.15.)
16/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
16/02/2015: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Ειδικών Επταμελών Επιτροπών 10.3.2015
16/02/2015: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, 2014 - 2015.
16/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
16/02/2015: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Δ.Ε. 75Υ946ΨΖΥ1-068
16/02/2015: (Ιατρικ): Aξιολογητές Παιδιατρικής
16/02/2015: (ΙστΕθν): ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ (Α. ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ)
16/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΤΟΜΙΚΟ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
16/02/2015: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού Ιατρικής Π.Δ.Ε. 77ΙΑ46ΨΖΥ1-Α51
16/02/2015: (Ιατρικ): Αξιολογητές Δημόσιας Υγιεινής
16/02/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση βιβλίου του κ. Βαρβούνη και του κ. Τζουμέρκα, 18.2.15.
16/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
13/02/2015: (Νομική): Υποτροφίες σε Έλληνες Υπηκόους για το ακαδ. έτος 2014-2015 - Wallonie-Bruxelles International.be
13/02/2015: (ΠολΜηχ): ΤΕΛΙΚΟ Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015
13/02/2015: (Νομική): Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωγνισμού Ποίησης "Γιάννη Κουτσοχέρα"
13/02/2015: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ"
13/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
13/02/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
13/02/2015: (ΠολΜηχ): Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα
13/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ", "ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ".
13/02/2015: (ΜηχΠερ): ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
13/02/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ινδονησίας σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2015-2016
13/02/2015: (Προσχο): Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2014-15
13/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
13/02/2015: (ΙστΕθν): Επιστημονική συνάντηση με θέμα 'Η αρχαιολογική έρευνα στο λεκανοπέδιο Αμυνταίου', στη Φλώρινα, 28.2.15.
13/02/2015: (Νομική): Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινών εξαμήνων 2014-2015
13/02/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής I - IV
13/02/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2015-2016 WALLONIE BRUXELLES INTERNATION.be
13/02/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2015-2016 Wallonie-Bruxelles International.be
12/02/2015: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εάρινου εξαμήνου, 2014 - 2015 (12.2.15.)
12/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81453
12/02/2015: (ΙστΕθν): Ημερομηνία της πρώτης παράδοσης των μαθημάτων "Εθνογραφίες του ελλαδικού χώρου και έρευνα πεδίου" και «Εισαγωγή στη Σημειωτική»(κ. Δαλκαβούκη)
12/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ81433
12/02/2015: (ΙστΕθν): Ημερομηνία της πρώτης παράδοσης των μαθημάτων "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία" και «Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας» (κ. Παπαδημητρίου - Δούκα0
12/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι " - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
12/02/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Πληροφοριακός Προγραμματισμός"
12/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
12/02/2015: (ΙστΕθν): Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και JULES DASSIN
12/02/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες της κυβέρνησης της Ινδονησίας σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
12/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+
12/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81118
12/02/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση σχετικά με το Eramus + Traineeships (πρακτικών), 18.2.15., 18.30
12/02/2015: (Νομική): Συνεδριάσεις οργάνων της Νομικής Σχολής
12/02/2015: (ΜηχΠαρ): Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα
12/02/2015: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ (Traineeships)
12/02/2015: (ΤμΠρομ): Aνάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης
12/02/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης - Εαρινό 2014-15
12/02/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Εφαρμογές θεωριών κινήτρων στην εκπαίδευση"
12/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
12/02/2015: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81432
12/02/2015: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας μαθήματος "Εισαγωγή στη Δημογραφία", 16/2/2015.
12/02/2015: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (TRAINEESHIPS) 2014- 2015
12/02/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Wallonie-Bruxelles International
12/02/2015: (ΜηχΠερ): ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
11/02/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2015-2016-Wallonie-Bruxelles International.be
11/02/2015: (ΑρχΜηχ): Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα
11/02/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΦΕΒΡ. 2015
11/02/2015: (ΜηχΠαρ): Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 (Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα - δικαιολογητικά)
11/02/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ινδονησίας σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
11/02/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
11/02/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνική Ψυχολογία"
11/02/2015: (Δημοκρ): Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
11/02/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
11/02/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση. Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδ. έτους 2014-2015 - Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
11/02/2015: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
10/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
10/02/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση βιβλίου του κ. Βαρβούνη και του κ. Τζουμέρκα, 18.2.15.
10/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
10/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ
10/02/2015: (ΙστΕθν): Συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+ (Traineeships), 2015.
10/02/2015: (Νομική): Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
10/02/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση για την 6η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
09/02/2015: (Νομική): Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
09/02/2015: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δέκα υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
09/02/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα Ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο
09/02/2015: (Νομική): Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Καθηγητή στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
09/02/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ Κίνας σε Έλληνες σπουδαστές
09/02/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2015
09/02/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία
09/02/2015: (ΙστΕθν): Σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας (Φεβ. - Ιουν. 2015)
09/02/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΟ ΟΤΑ"ΚΑΙ "ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
09/02/2015: (ΜηχΠαρ): Ετήσια συνάντηση Universeum
09/02/2015: (ΑρχΜηχ): Δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και στο Σχεδιασμό Αιχμής από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
09/02/2015: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
08/02/2015: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητών/τριών για συμμετοχή στην πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Φεβ. - Μαρ. 2015)
06/02/2015: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ Κίνας σε Έλληνες σπουδαστές
06/02/2015: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωμετρία"
06/02/2015: (ΙστΕθν): Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus 2014 - 2015
06/02/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
06/02/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δέκα (10) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
06/02/2015: (ΤμΠρομ): Κλήρωση για αντικατάσταση μελών Επιτροπής
06/02/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για τα μαθήματα Έρευνα και Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Τάξη (4ο εξ.) και Διαχείριση δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς στο σχολείο (6ο εξ.)
06/02/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
06/02/2015: (ΠολΜηχ): Δελτία Τύπου-Πρόσκληση σε Έλληνες υπηκόους σύμφωνα με τα οποία προσφέρονται υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ταϊβάν
06/02/2015: (ΤμΠρομ): Κλήρωση για αντικατάσταση μέλους.
06/02/2015: (Παιδαγ): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου
06/02/2015: (ΙστΕθν): Παρουσίαση βιβλίου του κ. Βαρβούνη και του κ. Τζουμέρκα, 18.2.15.
06/02/2015: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
06/02/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι και ΙΙ"
06/02/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/μίου Πατρών
05/02/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EU-CAREERS AMBASSADORS 2015/2016
05/02/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINGNAN HONG-KONG ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
05/02/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 10 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
05/02/2015: (ΜηχΠερ): ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
05/02/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
05/02/2015: (ΜηχΠερ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"
05/02/2015: (Ιατρικ): 6ο Καρδιολογικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
05/02/2015: (ΙστΕθν): Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων, 2014 - 2015
05/02/2015: (Νομική): Πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή (Αστικού Δικαίου)
05/02/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΤ & 6ης ΓΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠ
04/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Φ.Π.Π.Χ.
04/02/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση ετήσια συνάντηση UNIVERSEUM
04/02/2015: (ΤμΠρομ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
04/02/2015: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014-15
04/02/2015: (Παιδαγ): Έναρξη και Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
04/02/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2015
04/02/2015: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δέκα (10) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οιλονομικών.
04/02/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
03/02/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι και ΙΙ"- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΕΒΡ.2015
03/02/2015: (ΙστΕθν): Αποτελέσματα κατατατκτήριων εξετάσεων, 2014 - 2105
03/02/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
03/02/2015: (ΙστΕθν): Επιπρόσθετη εξέταση μαθήματος 'Εισαγωγή στην ρωμαϊκή ιστορία'
03/02/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ"- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
03/02/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες του Υπουργείου Παιδείας της Δημοκρατίας της Κίνας.
02/02/2015: (ΜηχΠερ): MASTER IN ATMOSPHERIC ENVIRONMENT AT LILLE 1 UNIVERSITY, FRANCE
02/02/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
02/02/2015: (Δημοκρ): Έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου Διοίκησης για την διετία 2012-2014.
02/02/2015: (ΙστΕθν): Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus 2014 - 2015
02/02/2015: (Νομική): Προκήρυξη μορφωτικών ανταλλαγών 2015
02/02/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014-2015 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ)
02/02/2015: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology (BIT) σε Έλληνες υπηκόους
30/01/2015: (ΤμΠρομ): Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Δ. Π. Θράκης στην Ξάνθη
29/01/2015: (ΙστΕθν): Επιτύχοντες που εισάγοτναι στο Τμήμα (2014 - 2015) υστερά από κατατακτήριες εξετάσεις
29/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ"
29/01/2015: (ΙστΕθν): Υποτροφίες ξένων κρατών για έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016
29/01/2015: (Νομική): Υποτροφίες του Υπουργείου Παιδείας της Δημοκρατίας της Κίνας
29/01/2015: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
28/01/2015: (Νομική): Ανακοίνωση ορισμού αξιολογητών με όλα τα αρχεία μαζί
28/01/2015: (Ιατρικ): Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2015-2016
28/01/2015: (Ιατρικ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μια θέση Επ. Καθηγητή Δημόσιας Υγιεινής
28/01/2015: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
27/01/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
27/01/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2015-2016
27/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
27/01/2015: (ΜηχΠερ): ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
26/01/2015: (ΙστΕθν): Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
26/01/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
26/01/2015: (Προσχο): Ανακοίνωση - Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
26/01/2015: (ΙστΕθν): Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την μονιμοποίηση της κ. Τζιβάρα.
26/01/2015: (ΜηχΠαρ): Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
23/01/2015: (ΑρχΜηχ): Υπενθύμιση της με αρ. 2893/Ζ1/09-01-2015 Εγκυκλίου
23/01/2015: (ΑρχΜηχ): Διευκρίνηση σχετικά με την εξεταστική Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2014-2015
23/01/2015: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με το σύγγραμμα του μαθήματος Οδοποίια του κ. Κολλάρου
23/01/2015: (Δημοκρ): Στέγαση φοιτητών ΔΠΘ στην Κομοτηνή Δ κατανομή
23/01/2015: (ΙστΕθν): Ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση της κ. Τζιβάρα
23/01/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2015-2016
23/01/2015: (ΠολΜηχ): Πίνακας επιτυχόντων των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ακαδ. έτους 2014-2015
22/01/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-15 Σεμινάρια Πρακτικών Ασκήσεων
22/01/2015: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
22/01/2015: (Προσχο): Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-16
22/01/2015: (ΙστΕθν): Επιστημονική ημερίδα Εταιρείας Θρακιών Ερευνών, Κομοτηνή, 24.1.15.
22/01/2015: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ThessISMUN) 2015
22/01/2015: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Υδρολογία των υπόγειων νερών-Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές πολιτικού μηχανικού"
21/01/2015: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην πέμπτη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (28.1.15., 12.300
21/01/2015: (ΜηχΠαρ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.
21/01/2015: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology (BIT) σε Έλληνες υπηκόους
21/01/2015: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BIT) ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
21/01/2015: (ΙστΕθν): Ενημέρωση για θέμα μεταφοράς θέσης εισαγωγής
21/01/2015: (ΜηχΠαρ): Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ λόγω βουλευτικών εκλογών.
21/01/2015: (ΑρχΜηχ): Τροποποίηση δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ λόγω των βουλευτικών εκλογών
21/01/2015: (ΜηχΠερ): ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/2015: (Παιδαγ): Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Εξετάσεων
21/01/2015: (ΙστΕθν): Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής
21/01/2015: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες του ΒΙΤ σε Έλληνες υπηκόους.
21/01/2015: (ΑρχΜηχ): Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στις Φοιτητικές Εστίες Κομοτηνής
21/01/2015: (ΜηχΠερ): ANAΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
20/01/2015: (Ιατρικ): Αποτελέσματα Εκλογής Επ.Καθηγητή(Ιατρική Βιολογία)
20/01/2015: (Ιατρικ): Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 12.2.2015
20/01/2015: (Ιατρικ): Εκλογή Αν.Καθηγητή(Φυσιολογία)26.2.2015
20/01/2015: (Προσχο): Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2014-15
20/01/2015: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Ορθοπαιδικής) 1821.31.12.2014
20/01/2015: (Δημοκρ): Ψήφισμα Συγκλήτου για τρομοκρατικό χτύπημα.
20/01/2015: (ΠολΜηχ): Τροποποίηση δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ λόγω των βουλευτικών εκλογών
20/01/2015: (Προσχο): Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014-15
20/01/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Ειδικά Θέματα Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης"
20/01/2015: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Ειδικών Επταμελών Επιτροπών 3.2.2015
20/01/2015: (Δημοκρ): Ψήφισμα Συγκλήτου για οργανισμό νοσοκομείου.
20/01/2015: (ΙστΕθν): Συνέδριο για τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (26.2.15.)
20/01/2015: (Νομική): Ανακοινοποίηση του προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, λόγω αναστολής του εκπαιδευτικού έργου από 22-27/1/2015, λόγω διεξαγωγής των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
20/01/2015: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση για την 5η Συνέλευση (2η τακτική) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
20/01/2015: (ΠολΜηχ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου την Τρίτη 27-1-2015
19/01/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Αναλυτικά Προγράμματα" και "Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών"
19/01/2015: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
16/01/2015: (ΑρχΜηχ): Συγκρότηση σε σώμα της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2014-2015
16/01/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" (ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
16/01/2015: (ΑρχΜηχ): Συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2014-2015
16/01/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" (ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
16/01/2015: (ΜηχΠαρ): Πρώτη (1η) συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για τον ορισμό αξιολογητών για την κρίση του έργου του υπό εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτριου Κουλουριώτη σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο: "Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση".
16/01/2015: (ΑρχΜηχ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική Τεχνολογία - Αρχιτεκτονική Ακουστική"
16/01/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16/01/2015: (ΜηχΠαρ): Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
16/01/2015: (ΑρχΜηχ): Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής
16/01/2015: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για την εξεταστική
16/01/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16/01/2015: (ΜηχΠαρ): Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ λόγω βουλευτικών εκλογών.
16/01/2015: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση για θέματα μεταφοράς θέσης εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
16/01/2015: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 (Αναθεωρημένο)
16/01/2015: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ. 2015
16/01/2015: (ΜηχΠαρ): Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής.
16/01/2015: (ΑρχΜηχ): Δρομολόγια Αστικών 22-26/01/2015
16/01/2015: (ΜηχΠερ): ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
15/01/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
15/01/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
15/01/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΒΡ.2015
15/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15/01/2015: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου (Ιαν - Φεβ. 2014 - 2014) (15.1.15.)
15/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ"- Γ' ΕΞΑΜ. - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡ.2015
15/01/2015: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ
15/01/2015: (ΙστΕθν): Ύλη στο μάθημα Αγγλικών (Ακαδημαϊκή Χρονιά, 2014 - 2015)
15/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)- ΦΕΒΡ.2015
15/01/2015: (ΜηχΠαρ): Νέο!!! Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015 - Νέα τροποποιημένη έκδοση λόγω των βουλευτικών εκλογών.
15/01/2015: (ΑρχΜηχ): ΝΕΟ. Αναστολή μαθημάτων λόγω βουλευτικών εκλογών
15/01/2015: (ΜηχΠερ): ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ 22-26/01/2015
14/01/2015: (ΕλλΦιλ): ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
14/01/2015: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΤ ΚΑΙ 5ης ΓΣΕΣ
14/01/2015: (ΜηχΠερ): MARE NOSTRUM - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
14/01/2015: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Φεβρουαρίου 2015 μετά τις σχετικές τροποποιήσεις λόγω των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
13/01/2015: (ΑρχΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014-2015
13/01/2015: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Κράββα (15 - 16.1.15.)
13/01/2015: (ΑρχΜηχ): Αναστολή μαθημάτων λόγω εκλογών
12/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ"- Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
12/01/2015: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Φεβ. - Μάρτιος 2015)
12/01/2015: (Νομική): Ανακοινοποίηση του προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015
12/01/2015: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
12/01/2015: (Παιδαγ): Αναπληρώση μαθήματος "Αναπτυξιακή Ψυχολογία"
12/01/2015: (Ιατρικ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2015
12/01/2015: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητριών για συμμετοχή στην πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
12/01/2015: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
12/01/2015: (ΑρχΜηχ): Διευκρίνηση σχετικά με την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2014-2015
12/01/2015: (ΜηχΠερ): ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
12/01/2015: (ΠολΜηχ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
10/01/2015: (ΙστΕθν): Colloquium στο Τμήμα Φιλολογίας με Καλλιμάχου Αίτια (Πρόλογος, αππ. 7-21, 22-23, 24-25): η δύναμη και η ηθική του λόγου), 14.1.15., 9.30-11.00
10/01/2015: (ΕλλΦιλ): ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
10/01/2015: (ΙστΕθν): Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, 14.1.15, 13.00
09/01/2015: (Νομική): Αμοιβαία μεταφορά θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
09/01/2015: (Παιδαγ): Υπουργική Απόφαση για τις αμοιβαίες μεταφορές θέσης
09/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" Α' & Γ' ΕΞ. (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)
09/01/2015: (Προσχο): Αναστολή Εκπαιδευτικού Έργου λόγω εκλογών
09/01/2015: (Παιδαγ): Προεδρικό Διάταγμα 130/1990 σχετικά με την εξομοίωση των εκπαιδευτικών - Διευκρινήσεις
09/01/2015: (Δημοκρ): Αναστολή μαθημάτων λόγω εκλογών
09/01/2015: (ΙστΕθν): Ανατολή του εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Θ., 22 - 26.1.15.
09/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" Δ' & ΣΤ' ΕΞ. (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
09/01/2015: (ΜηχΠαρ): Διευκρινήσεις σχετικά με την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2014-2015.
08/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.Δ. ΑΥΓΗΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
08/01/2015: (Προσχο): Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2014-15
08/01/2015: (Παιδαγ): Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξομοίωσης
08/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" ΣΤ' ΕΞ. (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΦΕΒΡ.2015
08/01/2015: (Προσχο): Δηλώσεις άτυπης εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15
08/01/2015: (Παιδαγ):
08/01/2015: (Ιατρικ): Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
08/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" Γ' ΕΞ. (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΦΕΒΡ. 2015
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" Γ' ΕΞ. (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ.)-ΦΕΒΡ.2015
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞ.(ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)- ΙΑΝ.2015
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" Δ' ΕΞ. (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΙΑΝ.2015
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" Β' ΕΞ.(ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)-ΙΑΝ.2015
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡ.2015
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
07/01/2015: (Ιατρικ): Δηλώσεις Μαθημάτων
07/01/2015: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
05/01/2015: (ΠολΜηχ): ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "SPACE SYSTEMS DESIGN - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"
02/01/2015: (Παιδαγ): Κατάσταση συμμετεχόντων στην εξέταση του ΠΜΣ "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής"
31/12/2014: (ΜηχΠαρ): 12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
31/12/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ Σχεδίαση Διαστημικών Προγραμμάτων - Space Systems Design.
31/12/2014: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
31/12/2014: (Νομική): Ανακοινοποίηση του προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015
31/12/2014: (ΜηχΠαρ): Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - HOBA 2015.
30/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ 81433
30/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΕ 81432
30/12/2014: (ΜηχΠαρ): Mεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια.
29/12/2014: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2015
29/12/2014: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2015 ακαδ. έτους 2014-2015
26/12/2014: (ΙστΕθν): Το ακαδημαϊκό βραβείο "Capitolino" στον Καθηγητή του Τμήματος κ. Μ. Γ. Βαρβούνη
26/12/2014: (ΙστΕθν): Η Ποντιφική Accademia Tiberina της Ρώμης υποδέχθηκε ως μέλος της τον κ. βαρβούνη
24/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΕ 81453
24/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81431
24/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81320
24/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81250
24/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81245
24/12/2014: (Παιδαγ): Μεταφορά θέσης εισαγωγής με το οικονομικό κριτήριο
24/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81097
24/12/2014: (ΑρχΜηχ): Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων
23/12/2014: (Νομική): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015
23/12/2014: (ΜηχΠαρ): Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής εξέλιξης για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή.
23/12/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
23/12/2014: (ΠολΜηχ): Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2015 ακαδ. έτους 2014-2015
22/12/2014: (ΙστΕθν): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
22/12/2014: (ΑρχΜηχ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών
22/12/2014: (Ιατρικ): Ορισμός αξιολογητών για τις παρακάτω θέσεις
22/12/2014: (ΙστΕθν): Συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων
22/12/2014: (ΑρχΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
22/12/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
20/12/2014: (Παιδαγ): Παράταση διανομής συγγραμμάτων
19/12/2014: (Νομική): Ανανέωση εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015
19/12/2014: (Προσχο): Παράταση Δηλώσεων Συγγραμμάτων - Eudoxus
19/12/2014: (Νομική): Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015
19/12/2014: (ΠολΜηχ): Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων
19/12/2014: (ΤμΠρομ): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19/12/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση Άτυπης Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2015
19/12/2014: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015
19/12/2014: (Νομική): Χορήγηση προσωπικών κωδικών χρήστη σε πρωτοετείς φοιτητές ειδικών κατηγοριών
19/12/2014: (ΜηχΠαρ): Παράταση περιόδου διανομής και δήλωσης συγγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015.
19/12/2014: (ΑρχΜηχ): Συγκρότηση Εισηγητικών Επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το ακαδ. έτος 2014-2015
19/12/2014: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
19/12/2014: (ΠολΜηχ): Έρευνα για τη Σταδιοδρομία Κατόχων Διδακτορικού Τίτλου
18/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)
18/12/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
18/12/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
18/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81431_ERASMUS
18/12/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
18/12/2014: (ΜηχΠερ): ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
18/12/2014: (Παιδαγ): Αναπληρώσεις μαθημάτων "Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης" και "Έλληνες Παιδαγωγοί"
18/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81097_ZEPHYR
18/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ"- Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/12/2014: (ΑρχΜηχ): Διακοπή σίτισης φοιτητών κατά τη διάρκεια των διακοπών
18/12/2014: (ΜηχΠερ): ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
18/12/2014: (Παιδαγ): Αναπληρώσεις μαθημάτων "Χημεία Περιβάλλοντος" και Διδακτική Φυσικών Επιστημών
18/12/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81242_MODEXTREME
18/12/2014: (ΙστΕθν): Διάλεξη με θέμα 'Ανάγλυφο Θερμών Ξάνθης: Ο Μίθρας ταυροκτόνος και η μυστηριακή λατρεία του θεού' στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 20.12.2014.
18/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" Ε' ΕΞΑΜ.- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
18/12/2014: (ΑρχΜηχ): Διακοπή μεταφοράς φοιτητών κατά τη διάρκεια των διακοπών
18/12/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ".
17/12/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο γνωστικό πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
17/12/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο γνωστικό πεδίο της Γεωλογίας-Γεωγραφίας
17/12/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015.
17/12/2014: (ΜηχΠερ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΠΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
17/12/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθήματος "Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ"
17/12/2014: (ΜηχΠαρ): Σίτιση, στέγαση και μεταφορά φοιτητών την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
17/12/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
17/12/2014: (ΠολΜηχ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
16/12/2014: (Παιδαγ): Aναπλήρωση μαθήματος "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών"
16/12/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-2015
16/12/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15/12/2014: (ΙστΕθν): Ύλη των εξετάσεων μαθημάτων του κ. Χαριζάνη (χειμερινό εξάμηνο, 2014 - 2015)
15/12/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις στην "Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία" του Φεβρουαρίου 2015
15/12/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
15/12/2014: (Παιδαγ): Αναπληρώσεις μαθημάτων "Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας" και "Θέματα περιγραφής και διδασκαλία της γλώσσας"
15/12/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος κ. Μπαρτσιώκα
15/12/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
15/12/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
14/12/2014: (Δημοκρ): ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 77ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
14/12/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Τζιβάρα (15.12.14.)
13/12/2014: (ΙστΕθν): ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ"
12/12/2014: (Παιδαγ): Αναπληρώσεις μαθήματος "Θέματα Βιολογίας"
12/12/2014: (Δημοκρ): Στέγαση Κομοτηνή Γ κατανομή
12/12/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγλη ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική
11/12/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Δ. 407/80 2014-15
11/12/2014: (Παιδαγ): Αναπληρώσεις μαθημάτων Χημεία Περιβάλλοντος, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
11/12/2014: (ΙστΕθν): Επιστημονική συνάντηση με θέμα‘«Κοινωνικά» προφίλ και «κοινωνικές» ομάδες: αντιλήψεις περί κοινωνικής θέσης στο Βυζάντιο’ του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών ( Τομέας Βυζαντινών Ερευνών / Πρόγραμμα «Καθημερινός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών»), Αθήνα, 19.12.14.
11/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
11/12/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση εγγραφής μεταφοράς θέσης 2014-15
11/12/2014: (Ιατρικ): 5α Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Σπέρματος
11/12/2014: (ΙστΕθν): Έρευνα για σταδιοδρομία κατόχων διδακτορικού τίτλου.
11/12/2014: (Παιδαγ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"
11/12/2014: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών 18.12.2014
11/12/2014: (ΙστΕθν): Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα
11/12/2014: (ΠολΜηχ): Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Χειμερινού εξαμήνου ακαδ.έτους 2014-2015
10/12/2014: (Νομική): Προσκλήσεις συνεδριάσεων οργάνων Νομικής Σοχλής
10/12/2014: (ΙστΕθν): Βεβαιώσεις παρακολούθησης ημερίδας με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας'
10/12/2014: (Νομική): Παράταση ανανέωσης εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων 2014-2015
10/12/2014: (ΙστΕθν):
10/12/2014: (ΤμΠρομ): Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αριθ.560/2014 - πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του Δ.Π.Θ στην Ξάνθη
10/12/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση Τελετής Ονοματοδοσίας Αμφιθεάτρου "Ζαφείρη Άμπα"
10/12/2014: (ΙστΕθν): Απόφαση Κοσμητείας για 'λιμνάζοντες' φοιτητές (14.10.14.)
10/12/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΤ ΚΑΙ 4ης ΓΣΕΣ
09/12/2014: (ΙστΕθν): Ξενάγηση στο Ίδρυμα Παπανικολάου, 12.10.14., 10.00
09/12/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (10.12.14., 16.30)
09/12/2014: (Νομική): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ "SHARES Project" ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
09/12/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθήματος "Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ"
09/12/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Εισαγωγή στην εξέλιξη και στη φυσική ανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα), 9.12.14., 12.00 - 15.00
09/12/2014: (Νομική): ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
09/12/2014: (ΜηχΠαρ): Αποστολή αφισών.
08/12/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή επίσψκεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
08/12/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 4η έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματος (10.12.14.)
08/12/2014: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
08/12/2014: (ΚοιΔοι): ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
08/12/2014: (ΙστΕθν): Κατάλογος φοιτητών/τριών που θα ορκισθούν στις 12.12.14.
08/12/2014: (ΙστΕθν): Ακύρωση μαθημάτων της κ. Τζιβάρα (8 - 9.12.14.)
08/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
08/12/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος "Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση"
08/12/2014: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2015
08/12/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
08/12/2014: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες σύντομης διάρκειας στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας για διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα σε Ρουμανικά ΑΕΙ
05/12/2014: (ΤμΠρομ): Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης
05/12/2014: (Νομική): ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 -ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
05/12/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
05/12/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
05/12/2014: (Ιατρικ): Eκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή(Ιστολογία –Εμβρυολογία)12.12.2014
05/12/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
05/12/2014: (Νομική): ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
05/12/2014: (ΜηχΠερ): 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) "SPACE SYSTEMS DESIGN - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
05/12/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΠΜΣ «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
04/12/2014: (Ιατρικ): Ορισμός Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:
04/12/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα Κατατακτηριών Εξετάσεων Ακ. Έτος 2014-2015.
04/12/2014: (Ιατρικ): Eκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή(Ιστολογία –Εμβρυολογία ) 12.12.2014
04/12/2014: (ΙστΕθν): Συνέδριο της Ένωσης Αρχαιολόγων της Ελλάδας με θέμα την 'Αρχαιολογία στην Ελλάδα του σήµερα', 22 - 23.1.15.
04/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
04/12/2014: (Παιδαγ): Ανακοινώσεις για αλλαγές μαθημάτων λόγω Κατατακτηρίων
04/12/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ(Πλαστική Χειρουργική) 1603.28.11.2014
04/12/2014: (ΙστΕθν): Ακύρωση αναπλήρωσης μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία' προγραμματισμένης για τις 5.12.14. (του κ. Farrington)
04/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Μ-Ω
04/12/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες σύντομης διάρκειας στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας για διδακτορικές ή μεταδιδακτορική έρευνα σε Ρουμανικά ΑΕΙ.
04/12/2014: (ΜηχΠερ): ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
03/12/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος «Μεσαιωνική Βαλκανική» (κ. Ναξίδου)
03/12/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος «Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης» (κ. Τσιγάρα)
03/12/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία
03/12/2014: (ΙστΕθν): Προβολή ταινίας στα πλαίσια του μαθήματος "Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ος αιώνας" (κ. Συριάτου), 5.12.14.
03/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΕΞ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
02/12/2014: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και ώρα μαθήματος «Εισαγωγή στην εξέλιξη και την φυσική ανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα), 5.12.14.
02/12/2014: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας (12.12.14.)
02/12/2014: (ΜηχΠαρ): Μεταφορά φοιτητών σε αντίστοιχη Σχολή ΑΕΙ λόγω ασθένειας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
02/12/2014: (ΜηχΠερ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΤΟΥ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
02/12/2014: (Προσχο): Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
02/12/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθημάτων "Ευρωπαική Διάσταση στην Εκπαίδευση", "Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Ε.Ε." και "Αντισταθμιστική Αγωγή"
02/12/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων κ, Τζιβάρα
02/12/2014: (Νομική): Υποτροφίες για διακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα σε Ρουμανικά ΑΕΙ
02/12/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση για συμμετοχή του Δ.Π.Θ. με αντιπροσωπεία φοιτητών στα Συνέδρια και Forum νέων G8-G20-G200 στη Βαυαρία Γερμανίας.
01/12/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την ορκωμοσία του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
01/12/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος "Αναπτυξιακή Ψυχολογία"
01/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
01/12/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Υδραυλική"
01/12/2014: (Παιδαγ): Συνδρομή εφημερίδας σε πρωτεύσαντες φοιτητές
01/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
01/12/2014: (ΠολΜηχ): ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
01/12/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθήματος Εφαρμογές Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
01/12/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
01/12/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Π.Μ.Σ. "Υδραυλική Μηχανική" για το ακαδ. έτος 2014-2015
30/11/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Ιαν. - Φεβ. 2015)
30/11/2014: (ΙστΕθν): Αναππληρώση και αλλαγή ώρα μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington).
30/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία' (κ. Farrington)
28/11/2014: (Παιδαγ): 5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15
28/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
28/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα στις 4 Δεκεμβρίου 2014 με θέμα "Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος"
27/11/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης Επ. Καθηγήτριας κας Αθ. Συκιώτου
27/11/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης Επ. Καθηγήτριας κας Αθ. Συκιώτου
27/11/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμποιήσης Επ. Καθηγητή κ. Κ. Βαθιώτη
27/11/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης Επ. Καθηγητή κ. Γ. Δημήτραινα
27/11/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Ποιν. Δικον. Δικ. (υπ. Αν. Τριανταφύλλου)
27/11/2014: (Νομική): Δωρεάν συνδρομή σε πρωτεύσαντες φοιτητές
27/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
27/11/2014: (Νομική): Ανακοίνωση κληρώσεων για συγκρότηση Επιτροπών Νομικής Σοχλής
27/11/2014: (Ιατρικ): Κατατακτήριες Εξετάσεις
27/11/2014: (ΓλωΠαρ): Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων.
27/11/2014: (ΙστΕθν): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
27/11/2014: (Νομική): 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
27/11/2014: (ΑρχΜηχ): Δωρεάν συνδρομή σε πρωτεύσαντες φοιτητές
27/11/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
26/11/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-2015
26/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος "Προγραμματισμός με LOGO"
26/11/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
26/11/2014: (ΙστΕθν): Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, 10.12.14., 13.00
25/11/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων (2014 - 2015) στο ορθό.
25/11/2014: (ΤμΠρομ): Ανακοίνωση κλήρωσης
25/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Ζαφείρη
24/11/2014: (ΙστΕθν): Υποψήφιοι για κατατακτήριες εξετάσεις, 2014 0 2015
24/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
24/11/2014: (ΙστΕθν): Διάλεξη του κ.Βαΐόπουλου (Ιονίου Πανεπιστημίου) με θέμα «Το παράπονο μιας παρ' ολίγον (;) συζύγου: Oβίδιος, Heroides 14», 24.11,14,
24/11/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington)
24/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
24/11/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81324
21/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81323
21/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81322
21/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81319
21/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ENERGEIA 81270
21/11/2014: (Προσχο): Πρόγραμμα και Υπουργική Απόφαση Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014 - ΤΕΕΠΗ
21/11/2014: (Δημοκρ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Π. 28647 ALPINE 81247
21/11/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τους υποψήφιους για Κατατακτήριες εξετάσεις 2014-2015
21/11/2014: (Προσχο): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορική Διατριβής
21/11/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
21/11/2014: (ΙστΕθν): Δικαιολογητικά για ορκωμοσία
21/11/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για αδιενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.
21/11/2014: (ΜηχΠερ): ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
21/11/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-2015
20/11/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα σπουδών Vasco Da Gama.
20/11/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 για Διδακτορικές σπουδές από πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας.
20/11/2014: (Παιδαγ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20/11/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
20/11/2014: (ΤμΠρομ): Συγκροτηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.
20/11/2014: (Παιδαγ): Υποψήφιοι Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014-15
20/11/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας μαθήματος "Εισαγωγή στην Ανθρωπογεογραφια" (κα. Λαφάζανη) (21.11.14.)
20/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
20/11/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
20/11/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΣΤ
19/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
19/11/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος «Εισαγωγή στην ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού» (κ. Χατζόπουλου)
19/11/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα σπουδών Vasco Da Gama με την υποστήριξη του Συνδέσμου: Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR)
19/11/2014: (ΠολΜηχ): Hλεκτρονική διεύθυνση του κόμβου Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας
19/11/2014: (Παιδαγ): 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
19/11/2014: (Δημοκρ): Συνεδρίαση Συγκλήτου
19/11/2014: (ΙστΕθν): ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" (ΔΡΑΜΑ 28-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
19/11/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 για διδακτορικές σπουδές από οκτώ πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας και για Έλληνες σπουδαστές
19/11/2014: (ΤμΠρομ): Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης, μεταξύ των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στις Διοικητικές Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στο Κτίριο Διοίκησης για την συγκρότηση των επιτροπών του έτους 2015.
19/11/2014: (Παιδαγ): Κανονισμός Π.Μ.Σ. "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής"
19/11/2014: (Δημοκρ): Απολογιστική ημερίδα του προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α
19/11/2014: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες Αυγύπτου για το ακαδ. έτος 2015
18/11/2014: (ΠολΜηχ): ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
18/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθήματος "Διδακτική Φυσικών Επιστημών"
18/11/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα Σπουδών Vasco Da Gama με την υποστήριξη του: "Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR)"
18/11/2014: (Παιδαγ): Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2014
18/11/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες για συμμετοχή στο 10th Field School for Social and Cultural Anthropology, Malta
18/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" - Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/11/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 για διδακτορικές σπουδές από οκτώ (8) πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας και για Έλληνες σπουδαστές
18/11/2014: (Παιδαγ): Θεματικές εξέτασης στο μάθημα "Παιδαγωγική" - Π.Μ.Σ. Στελέχη της Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
18/11/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα «Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία-Γεωγραφίες & Κοινωνίες» (κ. Λαφαζάνη)
18/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" -ΚΛΙΜΑΚΙΟ Μ-Ω (Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ)
18/11/2014: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδ. έτος 2015
18/11/2014: (Παιδαγ): Παρουσίαση βιβλίου - Ευαγγελία Κοψαλίδου
18/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Δημογραφικής Ανάλυσης (κ. Ζαφείρη), 18.11.10.
18/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑιΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ"- Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/11/2014: (ΑρχΜηχ): Διαπίστωση εκλογής Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
18/11/2014: (ΠολΜηχ): ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ (5-6/12/2014) ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
16/11/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα του Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 2014-2015
16/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
16/11/2014: (ΙστΕθν): Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής για μονοποίηση της κας Π. Τζιβάρα
16/11/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (κΤζιβάρα)
14/11/2014: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής 2014-2015
14/11/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
14/11/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα 'Δυσλεξία και Εκπαίδευσις - Προσεγγίσεις και Τεχνικές Αντιμετωπίσεις'
14/11/2014: (Νομική): Κατάθεση δικαιολογητικών για την ορκωμοσία του Τμήματος Νομικής
14/11/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
14/11/2014: (ΤμΠρομ): Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2014. (αρ. διακήρυξης 558/14)
14/11/2014: (ΙστΕθν): Ώρες και τόπος παραδόσεων μαθήματος ''Εισαγωγή στην ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού'' (κ. Βόγλη)
14/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α-Λ (ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ)
14/11/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
14/11/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για την ταχεία μεταφορά των εγγράφων και των μικροδεμάτων του ΔΠΘ
14/11/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
14/11/2014: (Δημοκρ): Στέγαση Φοιτητών ΔΠΘ (Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
14/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας' (κ. Βόγλη)
14/11/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
13/11/2014: (Ιατρικ): Αξιολογητές για μα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Φυσιολογίας
13/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
13/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος "Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης"
13/11/2014: (Ιατρικ): Αξιολογητές για μα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστολογίας -Εμβρυολογίας
13/11/2014: (ΙστΕθν): Έντυπα δήλωσης μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής και ελεύθερης επιλογής
13/11/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής"
13/11/2014: (Ιατρικ): Αξιολογητές για μα θέση Επίκουρου Καθηγητή Ακτινολογίας με ειδίκευση στη Νευροακτινολογία
13/11/2014: (ΙστΕθν): Δικαιολογητικά για ορκωμοσία
12/11/2014: (Προσχο): Πρόσκληση σε Συνεδρίαση για πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή
12/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση"
12/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
12/11/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Τεχνική Συμπεριφορά πετρωμάτων - Κατολισθήσεις"
11/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Η οικονομία του Βυζαντίου' (κ. Χαριζάνη)
11/11/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα με θέμα "Νησίδες Διαχρονικής Αρχαιογνωσίαςστη Σύγχρονη Θράκη" 14 - 15 Νοεμβρίου 2014
11/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
11/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α΄ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Π.Μ.Σ. ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11/11/2014: (Παιδαγ):
11/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαιολογία' (κ. Ούρεμ - Κώτσου)
11/11/2014: (Νομική): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
11/11/2014: (ΜηχΠερ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
10/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
10/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων ιταλικών (κ. Αγελαρίδη)
10/11/2014: (ΙστΕθν): Προσκληση στην 3η Γ.Σ, 12.11.14., 12.30
10/11/2014: (ΙστΕθν): Προσκληση στην 3η Γ.Σ.Ε.Σ, 12.11.14., 16.30
10/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας' (κ. Βόγλη)
10/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
10/11/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος 'Ευρωπαίκή Μετανάστευση' (κ.Λαφαζάνη)
10/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
10/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
10/11/2014: (Νομική): Εγγραφές επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών 2014-2015
10/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
10/11/2014: (Προσχο): Ακύρωση Πρόσκλησης για Εκλογή
10/11/2014: (Ιατρικ): Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπών της Ιατρικής
10/11/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα του κ. Μελά.
10/11/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
09/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος «Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης» (κ. Τσιγάρα)
09/11/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητριών για συμμετοχή στη πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
07/11/2014: (ΑρχΜηχ): Χορήγηση υποτροφιών από την κυβέρνηση του Ισραήλ κατάτο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
07/11/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησίας 2015
07/11/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση υποτροφιών από την κυβέρνηση του Ισραήλ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
07/11/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτκτόνων Μηχανικών
07/11/2014: (Παιδαγ): 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
07/11/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για έλεγχο των δηλώσεων μαθημάτων
07/11/2014: (ΜηχΠαρ): Εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
07/11/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
07/11/2014: (ΠολΜηχ): Χορήγηση υποτροφιών από την Κυβέρνηση του Ισραήλ κατά το ακαδ. έτος 2015-2016
06/11/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθηματος «Εισαγωγή στην ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού» (κ. Χατζόπουλου)
06/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
06/11/2014: (ΙστΕθν): Μεταπτυχικά μαθήματα λαογραφίας κ. Βαρβούνη στο Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου
06/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθήματος Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Ιστορίας
06/11/2014: (ΙστΕθν): Ο καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης μέλος της Norman Academy
06/11/2014: (ΑρχΜηχ): ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομική Επιστήμη: Τεχνολογία Σκυοδέματος και Κατασκευές"
05/11/2014: (Νομική): Συνέδριο στη Βασιλεία της Ελβετίας
05/11/2014: (Παιδαγ): Οργάνωση Υποστηρικτικών Δράσεων στο Τμήμα 2014-15
05/11/2014: (Ιατρικ): Συνέδριο επταμελούς για ορισμό αξιολογητών (11-11-14)
05/11/2014: (Νομική): Πρόγραμμα Υποτροφιών 2015-2016 για διδακτορικές διατριβές από οκτώ (8) πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας
05/11/2014: (ΜηχΠερ): ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2015-2016
05/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση των μαθημάτων "Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπ." "Εκπ. και επιμόρφωση των εκπ. στην ΕΕ" και "Αντισταθμιστική αγωγή"
05/11/2014: (Ιατρικ): Εκλογή Καθηγητή στις 27-11-2014
05/11/2014: (Νομική): Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
05/11/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 2015
05/11/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος Άλγεβρα
05/11/2014: (Ιατρικ): Αίτηση κατατακτηρίων
05/11/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος "Εισαγωγή στην ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού" (κ. Χατζόπουλου)
05/11/2014: (Νομική): Πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
05/11/2014: (ΜηχΠερ): ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
04/11/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Κτιριολογία"
04/11/2014: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδ. έτος 2015
04/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
04/11/2014: (ΜηχΠαρ): Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-2015.
04/11/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομική Επιστήμη: Τεχνολογία Σκυροδέματος και Κατασκευές"
04/11/2014: (ΜηχΠερ): NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
04/11/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 για διδακτορικές σπουδές από οκτώ (8) πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας και για Έλληνες σπουδαστές
03/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
03/11/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα μαθημάτων διαλέξεων του Τμήματος Φιλολογίας ανοικτό στο κοινό της πόλης της Κομοτηνής
03/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
03/11/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα με θέμα 'Ο Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος Γιάννης Μητράκας' στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 28.11.14.
03/11/2014: (Νομική): Εγκύκλιος για εγγραφή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014
03/11/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Διαχείριση Υδατικών Πόρων"
03/11/2014: (Ιατρικ): Διόρθωση του πίνακα των εισαγομένων στο μεταπτυχιακό "Ιατρική του ύπνου"
03/11/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Νοέμβ. 2014)
03/11/2014: (Νομική): Έναρξη ανανέωσης εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015
03/11/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα Φυσική
03/11/2014: (Ιατρικ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μια θέση Αναπληρωτή Καθηγητή "Φυσιολογίας"
03/11/2014: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις υποψηφίων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus
03/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
03/11/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση για συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2015
03/11/2014: (Ιατρικ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μια θέση Έπίκουρου Καθηγητή "Ακτινολογίας με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία"
03/11/2014: (ΙστΕθν): Παράταση προθεσμίας εγγραφών- δηλώσεων μαθημάτων
03/11/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
03/11/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις
03/11/2014: (Ιατρικ): Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μια θέση Αναπληρωτή Καθηγητή "Ιστολογίας -Εμβρυολογίας"
03/11/2014: (ΙστΕθν): Έλεγχοι προόδου μαθημάτων 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία' και 'Η ελληνική αναγέννηση', 6.11.14. (κ. Farrington)
03/11/2014: (Παιδαγ): Εγκύκλιος για εγγραφη Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2014
03/11/2014: (Ιατρικ): Ορισμός αξιολογητών για μια θέση Επίκουρου Καθηγητή "Παθολογίας με έμφαση στις παθήσεις του πεπτικού"
03/11/2014: (ΙστΕθν): Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Ιστορίας, 11 - 12.12.14. με θέμα "Από την Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης"
31/10/2014: (ΙστΕθν): Συνέδριο με θέμα "Women and Monasticism in the Medieval Eastern Mediterranean: Decoding a Cultural Map", στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 7 - 9 .11. 14.
31/10/2014: (ΙστΕθν): IZ' Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή, 1 - 2.11.14.
31/10/2014: (ΙστΕθν): Συμπόσιο στην Αλεξανδρούπολη με θέμα 'Η Ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα', 31.10.14 - 1.11.14.
31/10/2014: (Νομική): ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
31/10/2014: (Προσχο): Πρόσκληση σε Συνεδρίαση για πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή
31/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθηματος 'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας', 31.10.14. (κ. Βόγλη)
31/10/2014: (Νομική): Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Νομικής 2014-2015
31/10/2014: (ΠολΜηχ): Παράταση ανανέωσης εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015
30/10/2014: (ΙστΕθν): Δηλώσεις στο 'Εύδοξος'
30/10/2014: (ΙστΕθν): Μη προσέλευση στο μάθημα των αγγλικών του Γ' εξαμήνου
30/10/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2015
30/10/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή του ωρολόγιου προγράμματος (30.10.14.)
30/10/2014: (Νομική): ΙΖ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
30/10/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής-διαγραφής αχρήστων οργάνων, ειδών και υλικών (κινητών πραγμάτων) για το έτος 2015
30/10/2014: (ΕτΑξΠε): Διακηρύξεις μίσθωσης κυλικείων του Δ.Π.Θ.
30/10/2014: (Ιατρικ): Δικαιολογητικά για μεταφορά θέσης φοιτητών
30/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
30/10/2014: (ΙστΕθν): Ακύρωση μαθήματος «Εισαγωγή στην εξέλιξη και στη Φυσική Ανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα), 30.10.14.
30/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)
30/10/2014: (ΑρχΜηχ): Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.
30/10/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση επιτροπής προχείρων διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2015
29/10/2014: (ΙστΕθν): Ώρα και τόπος μαθήματος "Εισαγωγή στην Εξέλιξη και την Φυσική Ανθρωπολογία" (κ. Παπαγεωργοπούλου)
29/10/2014: (ΙστΕθν): Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών αιτησάντων μεταφοράς θέσης με την κατηγορία πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών
29/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος "Οστεολογίας - ανατομία μυοσκελετικού συστήματος" (κ. Παπαγεωργοποπούλου)
29/10/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Η Οικονομία του Βυζαντίου' (κ. Χαριζάνη)
29/10/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 για διδακτορικές σπουδές από οκτώ (8) πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας και για Έλληνες σπουδαστές
29/10/2014: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών από οκτώ (8) πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας για διδακτορικές σπουδές
29/10/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδ. έτος 2015
29/10/2014: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδ.έτος 2015
29/10/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 3ης ΣΤ και 3ης ΓΣΕΣ
29/10/2014: (Προσχο): Επιστ. Συμπόσιο "Η ελληνική Γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπ/κα περιβάλλοντα"
29/10/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
29/10/2014: (ΑρχΜηχ): Πρακτικό εκλογής Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.
29/10/2014: (ΜηχΠερ): ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ
28/10/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθημάτων "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική", "Εκπαιδευτική Αξιολόγηση" και "Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα"
27/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας' (29.10.14., κ. Βόγλη)
27/10/2014: (ΙστΕθν): Παράταση καταλητικής ημερομηνίας για υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus κατά το εαρινό εξάμηνο του 2014 - 2015
27/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
27/10/2014: (ΜηχΠερ): ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-15
27/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος "Εισαγωγή στην Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία" (κ. Συριάτου)
27/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
27/10/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
24/10/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για μεταφορά θέσης ειδικών κατηγοριών
24/10/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση μαθημάτων "Κοινωνιολογία" και "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης"
24/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
24/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
24/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πρόγραμμα μαθημάτων
23/10/2014: (ΙστΕθν): Εγγραφές μαθημάτων
23/10/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για συνεργασία με την Καθηγήτρια κ. Κ. Παντελίδου σχετικά με την επίλυση αποριών στα θέματα τις εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014
22/10/2014: (Νομική): Εγγραφές ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες 2014-2015
22/10/2014: (ΠολΜηχ): Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα "Προεντεταμένο Σκυρόδεμα"
22/10/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση για την τελετή επίσημου εορτασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την Εθνική Επέτειο που πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα την Τρίτη 28/10/2014
22/10/2014: (ΠολΜηχ): Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του χώρου"
22/10/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση - Ορκωμοσία Πτυχιούχων ΤΕΕΠΗ - Νοέμβριος 2014
22/10/2014: (Δημοκρ): Στέγαση Φοιτητών Α Έτους στην Κομοτηνή
22/10/2014: (ΜηχΠαρ): Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2014-2015
22/10/2014: (ΠολΜηχ): Έναρξη διανομής συγγραμμάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του Ακ. έτους 2014-2015.
21/10/2014: (Νομική): Ανακοινώσεις προγραμμάτων προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ
21/10/2014: (Νομική): ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
21/10/2014: (Νομική): Χορήγηση κωδικών στους πρωτοετείς φοιτητές - ειδική κατηγορία Αλλοδαποί Αλλογενείς
21/10/2014: (Νομική): Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015
21/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
21/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21/10/2014: (ΑρχΜηχ): Παράταση της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 μέχρι και τη Δευτέρα 27/10/2014
21/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21/10/2014: (ΑρχΜηχ): Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015
21/10/2014: (ΜηχΠερ): ERASMUS+ 2014- 2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
21/10/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση σε Σώμα της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2014-2015
21/10/2014: (Προσχο): Πρόσκληση σε Συνεδρίαση για πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή
21/10/2014: (Δημοκρ): Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης πρωτοετών φοιτητών 2014-15
21/10/2014: (ΙστΕθν): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΓΑΚ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
21/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
21/10/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ.
21/10/2014: (ΜηχΠερ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
21/10/2014: (ΠολΜηχ): Συγκρότηση σε Σώμα της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2014-2015
20/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ
20/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοινώσεις προγραμμάτων προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ
20/10/2014: (ΙστΕθν):
20/10/2014: (ΙστΕθν): Ώρα πραγματοποίησης του μαθήματος Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας την Τετάρτη, 22/10/2014
20/10/2014: (ΙστΕθν): ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ" (κ. Miotto)
20/10/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" (ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ)- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
20/10/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις 2014-15
20/10/2014: (ΙστΕθν): Προθεσμίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις
20/10/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ)- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
20/10/2014: (ΠολΜηχ): 10η Μαθηματική Ολυμπιάδα
20/10/2014: (Προσχο): Δήλωση και Επιλογή Συγγραμμάτων Ακαδ. Έτος 2014-15
20/10/2014: (Παιδαγ): Δήλωση κα Επιλογή Συγγραμμάτων Ακαδ. Έτος 2014-15
20/10/2014: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις πιθανών συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus κατά το εαρινό εξάμηνο του 2014 - 2015
20/10/2014: (Νομική): Ορκωμοσία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
20/10/2014: (ΜηχΠερ): ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
19/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΑΠΟ 23/10/2014 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
19/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
19/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015
17/10/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Προϊστορικές Κοινωνίες" (κ. Ούρεμ - Κώτσου), 22.10.14.
17/10/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη δήλωσης συγγραμμάτων μέσω 'Εύδοξος'
17/10/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"
17/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος "Εισαγωγή στην εξέλιξη και τη φυσική ανθρωπολογία" (κ. Μπαρτιώκα)
17/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημαγια το μάθημα 'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας' (κ. Βόγλη)
17/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17/10/2014: (ΙστΕθν): Εκδήλωση σχετικά με σπουδές στη Γαλλία (20.10.14.)
17/10/2014: (Νομική): ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΠΟΥΔΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
17/10/2014: (Ιατρικ): Δηλώσεις Συγγραμμάτων-Εύδοξος
17/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος «Ζωγραφική στο Άγιον Όρος» (του κ.Τσιγάρα)
17/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
17/10/2014: (ΜηχΠαρ): Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του Ακ. έτους 2014-2015.
17/10/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών
17/10/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
16/10/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΙΚΥ από πόρους Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2014 - 2015)
16/10/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες του ΙΚΥ (2014 - 2015)
16/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. Γ. ΜΠΕΧΡΗ-ΚΕΧΑΓΙΟΛΓΟΥ
16/10/2014: (ΙστΕθν): Κατάλογος μαθημάτων που προσφέρονται από άλλα τμήματα κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2014 - 2015
16/10/2014: (Νομική): ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ELSA MOOT COURT COMPETITION ON WORLD TRADE ORGANIZATION LAW
16/10/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ..
16/10/2014: (Προσχο): Συνεδρίαση Αξιολογητών για πλήρωση θέσης Επίκ. Καθηγητή - ΤΕΕΠΗ
16/10/2014: (Παιδαγ): Προγράμματα προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ
16/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοινώση σχετικά με τα μαθήματα της. κ. Τζιβάρα.
16/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ)
16/10/2014: (ΠολΜηχ): Ένατη (9) Μαθηματική Ολυμπιάδα για φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Νοτιαναλοτικής Ευρώπης (SEEMOUS)
15/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
15/10/2014: (Ιατρικ): Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων
15/10/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή του ωρολόγιου προγράμματος χειρμερινού 2014 - 2015 (15.10.14.)
15/10/2014: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών 30.10.2014
15/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Β' ΖΩΝΗΣ
15/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος κ. Τζαβαρη, («Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Θουκυδίδης») 17.10.14.
15/10/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
15/10/2014: (Ιατρικ): ΠΜΣ ''Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια''- Υποβολή Υποψηφιοτήτων
15/10/2014: (ΙστΕθν): Υποδοχή πρωτοετών Τμήματος, 23.10.14., 12.00, Αίθ. Α'
15/10/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
15/10/2014: (Ιατρικ): Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής(Παθολογία)
15/10/2014: (ΙστΕθν): Δύο θέσεις μετα-διδακτορικών σπουδών στο Project ELOQUENZIOR Γαλλίας
15/10/2014: (ΑρχΜηχ): Συμμετοχή σε Μαθηματικό διαγωνισμό
15/10/2014: (Παιδαγ): Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις
15/10/2014: (Ιατρικ): ΠΜΣ ''Ιατρική του Ύπνου''- Επιλογή εισακτέων 2ου Κύκλου
15/10/2014: (ΙστΕθν): Συμπόσιο Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας με θέμα «Μύθος: Ιστορίες που δεν ειπώθηκαν» , 18.10.14.
15/10/2014: (ΑρχΜηχ): Δελτίο τύπου "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ"
15/10/2014: (ΜηχΠερ): 9η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
14/10/2014: (Νομική): Υπουργικές αποφάσεις για μεταφορά θέσης
14/10/2014: (Προσχο): Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών ΤΕΕΠΗ
14/10/2014: (ΙστΕθν): Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
14/10/2014: (Προσχο): Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων - Ανανέωση Εγγραφής 2014-15
14/10/2014: (Παιδαγ): Διδακτική της Νέας Ελληνικής (Ε' εξ.) - Τμήματα Φροντιστηρίου
14/10/2014: (ΙστΕθν): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές.
14/10/2014: (Προσχο): Υποτροφίες Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΕΙ
14/10/2014: (Παιδαγ): 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ 2014-2015
14/10/2014: (Δημοκρ): Υποτροφίες προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ Ελλάδος
14/10/2014: (ΙστΕθν): Υπουργικές αποφάσεις μεταφοράς θέσης
14/10/2014: (Νομική): Αίθουσες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. 2014-2015
14/10/2014: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων του Α εξαμήνου.
14/10/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
13/10/2014: (ΠολΜηχ): Περιβαλλοντική Υδραυλική-Αποτέλεσμα Εκλογής
13/10/2014: (ΙστΕθν): Αναβολη μαθήματος κ. Φάρρινγκτον, "Η Ελληνική Αναγέννηση" (16.10.14.)
13/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με υποτροφίες προπτυχιακών φοιτητών
13/10/2014: (ΙστΕθν): Απονομή υποτροφίας Erasmus + για διεξαγωγή πρακτικής
13/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανώτατο όριο στον αριθμό μαθημάτων για βελτίωση βαθμολογίας
13/10/2014: (ΠολΜηχ): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
13/10/2014: (Παιδαγ): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι
13/10/2014: (Δημοκρ): Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ. (ΝΕΟ)
13/10/2014: (ΙστΕθν): ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ» (κ. Μιόττο)
13/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
13/10/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση της δεύτερης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
13/10/2014: (Παιδαγ): Υπουργικές αποφάσεις μετεγγραφών
13/10/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕ 81184, 81432, 81433
13/10/2014: (ΙστΕθν): Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για το εαρινό εξάημνο 2014 - 5
13/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
13/10/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
13/10/2014: (ΠολΜηχ): "Σχεδιασμός Μεταφορών - Ζήτηση για Μετακίνηση"- Εκλογή
10/10/2014: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (10.10.14.)
10/10/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
10/10/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης εννέα (9) υποτρόφων εσωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΑΛΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"
10/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1
10/10/2014: (ΜηχΠαρ): Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων για το Xειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015.
10/10/2014: (ΜηχΠερ): ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ
10/10/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή χώρου παρουσίασης για το Erasmus, 14.10.14., 13.00.
10/10/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10/10/2014: (ΜηχΠαρ): Χρηματικά βραβεία από την Εστία Ναυτικών.
10/10/2014: (ΑρχΜηχ): ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Ενημέρωση σχετικά με την ψήφιση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα διαγραφής φοιτητών και καταργούν τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων
10/10/2014: (ΜηχΠερ): ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι" ΤΟΥ 1οιυ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
10/10/2014: (ΠολΜηχ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
09/10/2014: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση σχετικά με την ψήφιση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα διαγραφής φοιτητών και καταργούν τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων
09/10/2014: (ΙστΕθν): Παρουσίαση για το πρόγραμμα Erasmus, 14.10.14., 13.00
09/10/2014: (ΑρχΜηχ): Υποβολή δικαιολογητικών για την ορκωμοσία
09/10/2014: (ΙστΕθν): ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΣΛΑΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (κα ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
09/10/2014: (Νομική): Παραδόσεις μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία Α΄ εξαμήνου
09/10/2014: (ΑρχΜηχ): Προθεσμία Δηλώσεων Διπλωματικής εργασίας για το Ακαδ. Έτος 2014-2015
09/10/2014: (Προσχο): Μεταφορά θέσεων εισαγωγής επιτυχόντων του σχολικού έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
09/10/2014: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ERASMUS ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15
09/10/2014: (ΙστΕθν): Νέο μάθημα της κ. Τζαβαρή
09/10/2014: (Νομική): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - TELDERS MOOT COURT COMPETITION 2015
09/10/2014: (ΜηχΠαρ): Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Αλεξανδρούπολη-24/10/2014.
09/10/2014: (ΑρχΜηχ): Προθεσμία Δηλώσεων Διάλεξης 2014-2015
09/10/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
08/10/2014: (ΙστΕθν): Κατάλογος φοιτητών που θα ορκιστούν στις 10.10.14.
08/10/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
08/10/2014: (ΤμΠρομ): Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
08/10/2014: (Ιατρικ): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2014-2015
08/10/2014: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας της κ. Γκαμπριέλα Σελέμπα (14.10.2015, 15.00)
08/10/2014: (Νομική): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
08/10/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για τον ορισμό αξιολογητών για την κρίση του υπό εξέλιξη Επ. Καθηγητή κ. Σ. Κατσαβούνη στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αλγοριθμική Προσέγγιση Συστημάτων Παραγωγής"
08/10/2014: (ΜηχΠερ): ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
08/10/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
07/10/2014: (ΜηχΠαρ): Ορκωμοσία Διπλωματούχων Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής.
07/10/2014: (ΜηχΠαρ): Ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών σε Κοσμητεία Π.Σ. .
07/10/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2014
07/10/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung.
07/10/2014: (ΑρχΜηχ): Ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
07/10/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες ΙΚΥ για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας - Πρόγραμμα Siemens.
07/10/2014: (ΑρχΜηχ): Χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung
07/10/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
07/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015
07/10/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για το μάθημα Διδακτική της Νέας Ελληνικής (Ε' Εξ.)
07/10/2014: (ΜηχΠαρ): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2014-2015.
07/10/2014: (ΑρχΜηχ): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
07/10/2014: (ΜηχΠερ): ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
07/10/2014: (Παιδαγ): ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α' ΕΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΗΣ 2014-15
07/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
07/10/2014: (Δημοκρ): Ανακοίνωση για την παραλαβή δωματίων φοιτητών απο Β έτος σπουδών εως πτυχίο-εισαγωγή στις εστίες για πρώτη φορά.
07/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΚΛΙΜΑΚΙΟ Μ-Ω
07/10/2014: (ΜηχΠαρ): Παροχή μειωμένου εισητηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές.
07/10/2014: (ΑρχΜηχ): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
07/10/2014: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/10/2014
06/10/2014: (Νομική): Έναρξη μαθήματος Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία
06/10/2014: (ΙστΕθν): Ώρες συνεργασίας του. κ.Χαριζάνη κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015
06/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας, 9.10.14. (κ. Παληκίδη)
06/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
06/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με την πάροδοση μαθήματος κ. Μελά "Όταν η αρχαιολογία συναντά την μυθολογία [Τρωικός Πολιτισμός]..." (6.10.14.)
06/10/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση σε δεύτερη έκτακτη συνεδριάση της Γ.Σ.Ε.Σ. (8.10.14._
06/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων
06/10/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
06/10/2014: (ΜηχΠαρ): Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-2015.
06/10/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
04/10/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση του μαθήματος Θεωρία Ομάδων
03/10/2014: (Νομική): Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Γαλλικής Γλώσσας-Ορολογίας
03/10/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την μετακίνηση των πρωτοετών φοιτητών
03/10/2014: (Νομική): Υποτροφίες_ΙΚΥ_πρόγραμμα_Siemens
03/10/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" (ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
03/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
03/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1-Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
03/10/2014: (ΓλωΠαρ): Τα μαθήματα της Καθηγήτριας κ. Μπολιάκη ξεκινούν κανονικά την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.
03/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα του κ. Ζαφείρη
03/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
03/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
03/10/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή του ωρολόγιου προγράμματος χειμερινού εξαμήνου 2014 - 2015 (3.10.14.)
03/10/2014: (Νομική): ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 2015- TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION
02/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΘΩΜΑΔΑΚΗ
02/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
02/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015
02/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Η. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
02/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
02/10/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Π. ΚΡΙΜΠΑ
02/10/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (πρόγραμμα Siemens)
02/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
01/10/2014: (Νομική): Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Π.Μ.Σ. 2014-2015
01/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ " ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
01/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ " ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
01/10/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ"
01/10/2014: (Νομική): Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
01/10/2014: (ΕλλΦιλ): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
01/10/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για χορήγηση κωδικών στους πρωτετείς φοιτητές
01/10/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη 556/2014 - Ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Δ. Π. Θράκης στην Ξάνθη
01/10/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕ 81336
01/10/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα της κ. Τζαβαρή
01/10/2014: (ΑρχΜηχ): Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου και δηλώσεις μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
01/10/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για το μάθημα Σιδηροδρομική και το μάθημα Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής
30/09/2014: (Νομική): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
30/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
30/09/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81336
30/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ", "ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ".
30/09/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΤ & ΓΣΕΣ
30/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
30/09/2014: (ΤμΠρομ): Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα Πανεπιστημιακά ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ
30/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
30/09/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕ 81080 & 81291
30/09/2014: (ΙστΕθν): Αναβολη μαθημάτων του κ. Φάρρινγκτον (2.10.14.).
30/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
30/09/2014: (ΜηχΠερ): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:"ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ"
30/09/2014: (ΠολΜηχ): Περιβαλλοντική Υδραυλική-Ημερομηνία Εκλογής
29/09/2014: (Νομική): Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινών εξαμήνων 2014-2015
29/09/2014: (ΙστΕθν): Ανακοινοποιημένη στο ορθο προσκληση στη Γ.Σ. του Τμήματος (1.10.14.)
29/09/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
29/09/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2014 - 2015
29/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ)
29/09/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων της κ. Ούρεμ - Κώτσου
29/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
29/09/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση υποτροφιών της κυβέρνησης της Ελβετίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
29/09/2014: (ΠολΜηχ): Διεξαγωγή Εργαστηρίου με θέμα τον Ερευνητικό σχεδιασμό και τις τεχνικές διεξαγωγής της Ποιοτικής έρευνας
29/09/2014: (Ιατρικ): Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών
29/09/2014: (ΙστΕθν): Οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές
29/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ κ. Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
29/09/2014: (ΜηχΠαρ): Διεξαγωγή εργαστηρίου με θέμα τον ερευνητικό σχεδιασμό και τις τεχνικές διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας.
29/09/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)
29/09/2014: (ΠολΜηχ): Χορήγηση υποτροφιών της Κυβέρνησης της Ελβετίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
29/09/2014: (Ιατρικ): Δηλώσεις Μαθημάτων
29/09/2014: (ΓλωΠαρ): Ανακοίνωση για παραλαβή κωδικών
29/09/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος Πρώιμη "Νεοελληνική Γραμματεία» και «Παλαιογραφία, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων» (κ. Στρατηγόπουλου, 29.9.14.)
29/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΚΑΙ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ"
29/09/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα λεωφορείων
29/09/2014: (ΜηχΠερ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
29/09/2014: (ΠολΜηχ): ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 29-9-2014)
26/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
26/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
26/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
26/09/2014: (ΜηχΠαρ): Γνωστοποίηση εκπροσώπου του Συλλόγου των φοιτητών στη Συνέλευση του ΤΜΠΔ.
26/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
26/09/2014: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΜΠΔ.
26/09/2014: (Προσχο): Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης - Χειμ. Εξάμηνο_2014-15
26/09/2014: (ΙστΕθν): Θέματα διπλωματικών εργασιών που εγκρίθηκαν κατά τη Γ.Σ. (3.9.14.)
26/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"- Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
26/09/2014: (ΜηχΠαρ): Νέο πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-2015.
26/09/2014: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες ΙΚΥ - Πρόγραμμα Siemens
26/09/2014: (ΜηχΠερ): ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 29-9-2014)
26/09/2014: (Προσχο): Δηλώσεις Μαθημάτων - Ανανέωση εγγραφής 2014-15
26/09/2014: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο προγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014 - 2015
26/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
26/09/2014: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
26/09/2014: (ΜηχΠερ): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2014 - 2015
25/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
25/09/2014: (Παιδαγ): Ενημέρωση - Πράξη Πρύτανη
25/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ. ΜΑΝΙΩΤΗ
25/09/2014: (ΑρχΜηχ): Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015
25/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2014-2015
25/09/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση Α' Έτος - Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι
25/09/2014: (Παιδαγ): ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΕ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ
25/09/2014: (Δημοκρ): Ανάκληση πράξης διαπίστωσης λήξης της θητείας των Κοσμητόρων (Ανακοίνοποίηση στο ορθό)
25/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
25/09/2014: (ΑρχΜηχ): Έναρξη των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-2015
25/09/2014: (ΠολΜηχ): "Σχεδιασμός Μεταφορών - Ζήτηση για Μετακίνηση"- Ημερομηνία Εκλογής
24/09/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής - Σχεδιασμός Μεταφορών-Ζήτηση για Μετακίνηση
24/09/2014: (ΙστΕθν): Προσκλησεις σε Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ. του ΤΙΕ (1.10.14.)
24/09/2014: (Νομική): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
24/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής - Περιβαλλοντική Υδραυλική
23/09/2014: (Νομική): ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΟΤΑ
23/09/2014: (Νομική): ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
23/09/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Μαθηματικά" και για την εξέταση μαθημάτων παλαιότερου Προγράμματος Σπουδών
23/09/2014: (ΜηχΠερ): ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)
22/09/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
22/09/2014: (Παιδαγ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
22/09/2014: (ΙστΕθν): Αποφαση υπουργείου σχετικά με αντοιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων
22/09/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
22/09/2014: (ΤμΠρομ): Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. αριθμ. διακήρυξης 554/2014.
22/09/2014: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15
22/09/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση του Θ. Βουγιουκλή ως κύριου ομιλητή στο 45th Annual Iranian Mathematics Conference
22/09/2014: (ΙστΕθν): 4o Συμπόσιο με θέμα 'Archaeological Research and New Technologies', 1 - 3.10.14., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα
22/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
22/09/2014: (ΑρχΜηχ): Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών Ν.4283/10-09-2014 ΦΕΚ (189 Α΄) Άρθρο 9
19/09/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οδοποιία-Μέθοδοι Υπολογισμού και Κατασκευής Έργου"
19/09/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση Α' έτους 2014-15 για τις Ξένες Γλώσσες
19/09/2014: (ΓλωΠαρ): Τελετή Αναγόρευσης της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
19/09/2014: (Δημοκρ): Δελτίο Τύπου και πρόσκληση-πρόγραμμα τελετής αναγόρευσης Οικουμενικού Πατριάρχη
19/09/2014: (ΙστΕθν): Εξετάσεις μαθήματος 'Αγγλικής γλώσσας' (23.9.14.)
19/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
19/09/2014: (ΜηχΠαρ): Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-2015.
19/09/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Δομικά Υλικά-Σκυρόδεμα"
18/09/2014: (ΠολΜηχ): Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά - Αποτέλεσμα Εκλογής
18/09/2014: (ΠολΜηχ): ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α' ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 80 ΤΟΥ Ν. 4009/2011
18/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΛ. ΜΠΟΛΙΑΚΗ
17/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ"ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι"- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤ.2014
17/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΕΠΤ.2014
17/09/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 1ης ΣΤ και 1ης ΓΣΕΣ
17/09/2014: (Ιατρικ): Εκλογή Μέλους ΔΕΠ 9.10.2014
17/09/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία εγγραφών - δηλώσεων μαθημάτων του ΤΙΕ
17/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ.) - ΣΕΠΤ.2014
17/09/2014: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"
16/09/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ 1057.8.8.2014
16/09/2014: (Νομική): Ανακοίνωση χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων μεταφοράς θέσεων φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων 2014-2015
16/09/2014: (ΜηχΠαρ): Κοινοποίηση - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών.
16/09/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποψηφίων Διδακτόρων του Δ.Π.Θ.
16/09/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσεων ΔΕΠ 1120.22.8.2014
16/09/2014: (ΙστΕθν): Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2014 - 2015
16/09/2014: (ΜηχΠαρ): Εκλογή εκπροσώπων όλων των Συλλόγων των φοιτητών στη Σύγκλητο του ΔΠΘ.
16/09/2014: (ΑρχΜηχ): Εκλογή εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.
16/09/2014: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
15/09/2014: (ΠολΜηχ): Εκλογή εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. (αφορά προπτυχιακούς φοιτητές)
15/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Θ.
15/09/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ 1121.22.8.2014
15/09/2014: (ΜηχΠερ): ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
15/09/2014: (Παιδαγ): Πρακτική Άσκηση Ι: Ανακοίνωση 1ου Μαθήματος
15/09/2014: (Ιατρικ): Πρόγραμμα Eξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014
15/09/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ"
15/09/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Υποψηφίων Διδακτόρων του Δ.Π.Θ.
12/09/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΙ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤ. 2014)
12/09/2014: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας από τον κ. Ζήση Λούσιο (18.9.14., 13.00)
12/09/2014: (Νομική): Αίτηση για το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.
12/09/2014: (ΜηχΠαρ): Διευκρίνιση στην εγκύκλιο σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακ. έτος 2014-2015, αποφοίτων ιδιωτικών γενικών λυκείων που θεωρούνται ισότιμα με τα δημόσια γενικά λύκεια.
11/09/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με ορκωμοσία (10.10.2014., 12.00)
11/09/2014: (ΙστΕθν): Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον ιο Ebola
10/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
10/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ"(Α' ΕΞΑΜ.) - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤ. 2014
10/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤ.2014
10/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ (ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 09:30 - 13:30)
10/09/2014: (ΙστΕθν): Πίνακας προσέλευσης στην εξέταση του μαθήματος: "Εισαγωγή στη Αρχαιολογία" του κ. Μελά (10.09.2014)
10/09/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι"- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΕΠΤ. 2014
10/09/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
09/09/2014: (ΙστΕθν): Προκήρυξη θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανθρωπολογίας του Τμήματος
09/09/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για τις εγγραφές, τη σίτιση και τη στέγαση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.
09/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ
09/09/2014: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση που αφόρα στην υποβολή δικαιολογητικών για εγγραφή, στέγαση και σίτιση πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
09/09/2014: (Παιδαγ): ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
09/09/2014: (ΙστΕθν): Eγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας
09/09/2014: (ΜηχΠαρ): Κοινοποίηση εγγράφου για ιό EBOLA .
09/09/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2014-15
09/09/2014: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015
09/09/2014: (Δημοκρ): Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2014-2015
09/09/2014: (ΙστΕθν): Σειρά προέλευσης στις προφορικές εξετάσεις στο μάθημα (κ. Τζιβάρα) 'Εισαγωγή στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιστορία', 16 - 19.6.14.
09/09/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
09/09/2014: (ΜηχΠαρ): Κοινοποίηση εγγράφου - Υπόμνηση για κατάργηση υποβολής πρωτοτύπων - Επικυρωμένων αντιγράφων.
09/09/2014: (ΑρχΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
09/09/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
08/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ", "ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ"
08/09/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
08/09/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ - Γ' ΕΞΑΜ."-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
08/09/2014: (Παιδαγ): 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15
08/09/2014: (Ιατρικ): Δικαιιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών για σίτιση-στέγαση
08/09/2014: (Δημοκρ): Ανάκληση πράξης διαπίστωσης λήξης της θητείας των Κοσμητόρων
08/09/2014: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας από την κ. Ευγενία Τωμαδάκη, 9.9.14., 15.00
08/09/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι-Β' ΕΞΑΜ."-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
05/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
05/09/2014: (ΜηχΠαρ): Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015.
05/09/2014: (Παιδαγ): Εγγραφές εισαγομένων 2014 - 2015
05/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
05/09/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για τις μεμβράνες (πάπυροι) των πτυχιούχων του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.
05/09/2014: (ΜηχΠαρ): Εγκύκλιος εγγραφών των εισαγωμένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015. - Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
05/09/2014: (ΑρχΜηχ): Εγκύκλιος για τις εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
05/09/2014: (ΜηχΠερ): Άτλας - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
05/09/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού για χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
04/09/2014: (Δημοκρ): Εγγραφές Πρωτοετών.
04/09/2014: (ΙστΕθν): Τρίτο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Αρχαιολογίας, Ρόδο,13 - 15.3.2015
04/09/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
03/09/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για Εξέταση Μαθημάτων
03/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
03/09/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα - Ορολογία
02/09/2014: (Παιδαγ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
02/09/2014: (Ιατρικ): Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα από το Εργ.Φυσιολογίας
02/09/2014: (ΙστΕθν): Ημερομηνία (4.9.14.) εξέτασης μαθήματος 'Πολιτική Ανθρωπολογία' (κ. Κράββα)
02/09/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
02/09/2014: (ΜηχΠερ): ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΤΟΥΣ
01/09/2014: (ΙστΕθν): Προθεσμία των εγγραφών των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
01/09/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας
01/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
01/09/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
01/09/2014: (Νομική): Δελτίο Τύπου - Προθεσμία εγγραφών των επιτυχόντων
01/09/2014: (ΑρχΜηχ): Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Προθεσμίες Εγγραφών -
01/09/2014: (Προσχο): Ανακοινώσεις - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014
01/09/2014: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014-2015 [Ορθή Επανάληψη]
01/09/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
01/09/2014: (ΙστΕθν): Δηλώσεις προσέλευσης στις εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Μελά
01/09/2014: (Νομική): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
01/09/2014: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος του 3ου εξαμήνου "Σχεδιασμός Προϊόντων".
01/09/2014: (ΑρχΜηχ): THE ONEX GROUP INNOVATION GLOBAL AWARDS
01/09/2014: (ΠολΜηχ): Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Προθεσμίες εγγραφών
30/08/2014: (ΕλλΦιλ): ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2010 ΚΑΙ ΕΞΗΣ
29/08/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΕ 81304, ΚΕ 81324, ΚΕ 81332
29/08/2014: (Νομική): Αίτηση συμμετοχής για το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές ΝΑ Ευρώπης" 2014-2015
29/08/2014: (ΜηχΠαρ): Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
29/08/2014: (ΜηχΠερ): ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
28/08/2014: (ΠολΜηχ): Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά - Ημερομηνία Εκλογής
28/08/2014: (ΜηχΠερ): UNIVERSITE' DE SHERBOOKE - MASTER IN ENVIRONMENTAL STUDIES FROM A PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
28/08/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής - Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά
27/08/2014: (ΠολΜηχ): N&N Ενημερωτικό Υλικό Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες –Ν&Ν”
27/08/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα επιτηρήσεων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014.
27/08/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
26/08/2014: (ΕλλΦιλ): ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
26/08/2014: (ΙστΕθν): Υποβολή Υ.Δ. από φοιτητές που είναι γραμμένοι από το ακ. έτος 2003-2004 και παλαιότερα
26/08/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι & ΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" (ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)
25/08/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων
22/08/2014: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014
22/08/2014: (ΙστΕθν): ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ του κ. MIOTTO
22/08/2014: (Νομική): Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
22/08/2014: (ΜηχΠερ): ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" TOY TMHMATOΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
20/08/2014: (Προσχο): Κατατακτήριες Εξετάσεις ΤΕΕΠΗ - Ύλη Εξετάσεων 2014-15
20/08/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015
19/08/2014: (ΙστΕθν): Δήλωση συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις του μαθήμτος της κας Τζιβάρα «Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία»
13/08/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος «Ο ελληνιστικός κόσμος» του διδάσκοντος κ. Α. Farrington
12/08/2014: (ΙστΕθν): Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης 2014-15 (Κομοτηνή)
12/08/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών
12/08/2014: (ΙστΕθν): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
07/08/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες ΙΚΥ -ΕΤΕ για διδακτορικά στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
05/08/2014: (ΜηχΠαρ): Συγκρότηση εκ νέου της Συνέλευσης του ΤΜΠΔ σε Σώμα - Συγκρότηση εκ νέου της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΜΠΔ σε Σώμα.
04/08/2014: (ΠολΜηχ): Mεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
02/08/2014: (Προσχο): Απώλεια Σόνιας Κανελλάκη πρώην καθηγήτριας ΤΕΕΠΗ
01/08/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ" ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΣΤΟ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
01/08/2014: (ΠολΜηχ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ Π.Δ.Μ.
31/07/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
31/07/2014: (ΜηχΠαρ): Επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
30/07/2014: (ΙστΕθν): Κατάθεση δικαιολογητικών ορκωμοσίας
30/07/2014: (ΑρχΜηχ): Προϋποθέσεις περί απονομής του τίτλου, νομοθετικής κατοχύρωσης και άσκησης της δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα.
29/07/2014: (ΤμΠρομ): Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού υγείας και κουζίνας χειρός για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ
29/07/2014: (ΙστΕθν): ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ 2011
29/07/2014: (Νομική): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
28/07/2014: (ΕλλΦιλ): ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
28/07/2014: (ΙστΕθν): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
28/07/2014: (ΜηχΠαρ): Βασιλικές υποτροφίες Σαουδική Αραβία
28/07/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους 2014-2015
25/07/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕ 81212, 81037, 81033, 81155)
25/07/2014: (Δημοκρ): Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης 2014-15 (Κομοτηνή)
25/07/2014: (Δημοκρ): Αποτελέσματα δικαιούχων στέγασης 2014-15 (Ξάνθη)
25/07/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
25/07/2014: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτος 2013-2014
24/07/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014 (νέα έκδοση)
23/07/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος
23/07/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-2015
23/07/2014: (Νομική): Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2014
23/07/2014: (ΑρχΜηχ): 2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή, στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις"
22/07/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
22/07/2014: (ΜηχΠερ): ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΞΆΝΘΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
21/07/2014: (Νομική): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης" 2014-2015
21/07/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υδραυλική Μηχανική" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ ακαδ. έτους 2014-2015
21/07/2014: (Νομική): Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής 2014-2015
21/07/2014: (ΑρχΜηχ): 2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Ειδική Κτιριολογία"
21/07/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ ακαδ. έτους 2014-2015
19/07/2014: (ΕλλΦιλ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
18/07/2014: (ΠολΜηχ): Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών-Αποτελέσματα Εκλογής
18/07/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική" της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κρήτης ακαδ. έτους 2014-2015
18/07/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ "Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική" του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ. έτος 2014-2015
18/07/2014: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014
18/07/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσεων ΔΕΠ
18/07/2014: (ΙστΕθν): Προσφερόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών από τους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
18/07/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης
17/07/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική" ακαδ. έτους 2014-2015
16/07/2014: (Παιδαγ): Εισαγωγή στην Μουσειοπαιδαγωγική - Εξεταστική Σεπτεμβρίου
16/07/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2014
16/07/2014: (ΙστΕθν): ΦΕΚ με διατάξεις για τη μεταφορά θέσης φοιτητών (άρθρο 47), που ισχύουν επιπλέον των διατάξεων του Ν. 4264/2014.
15/07/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση της 15ης συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος
15/07/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Φ.Π.Π.Χ.
15/07/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - IV
15/07/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση της 7ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
14/07/2014: (Παιδαγ): 2ο Forum Νέων Επιστημόνων - Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην αγωγή και την εκπαίδευση
11/07/2014: (Δημοκρ): Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Lehigh των ΗΠΑ κ. George Chang-Ming Sih, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
11/07/2014: (Νομική): Μεταπτυχιακά για Νομικούς στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
11/07/2014: (ΠολΜηχ): Αναγόρευση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Lehigh των ΗΠΑ κ. George Chang - Ming Sih σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
10/07/2014: (ΠολΜηχ): Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών-Ημερομηνία Εκλογής
10/07/2014: (Ιατρικ): Βιογραφικά Μελών Ειδικών Επταμελών Επιτροπών
10/07/2014: (ΑρχΜηχ): Διευκρινίσεις για τη διαδικασία κοστολογησης διδακτικών βιβλίων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "ΕΥΔΟΞΟΣ"
10/07/2014: (ΠολΜηχ): Σχεδιασμός Μεταφορών-Ζήτηση για Μετακίνηση - Ορισμός Αξιολογητών
09/07/2014: (ΠολΜηχ): Μεταλλικές Χωροκατασκευές-Αποτελέσματα Εκλογής
09/07/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις κκ. Φ. Καραγκουντίνη κια Χ. Σαλονικιού, φοιτήτριες του κ. Λαμπρίδη
09/07/2014: (ΜηχΠαρ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο: "Αλγοριθμική Προσέγγιση Συστημάτων Παραγωγής".
09/07/2014: (ΠολΜηχ): Αξιολόγηση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
08/07/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γλυπτική με έμφαση στις σχέσεις της με την Αρχιτεκτονική και τις Κατασκευές"
08/07/2014: (Παιδαγ): ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ
08/07/2014: (ΙστΕθν): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κ. Παληκιδη)
08/07/2014: (ΑρχΜηχ): 2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για της εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Αποκατάσταση-Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων"
08/07/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 10ης ΣΤ και 10ης ΓΣΕΣ
08/07/2014: (ΠολΜηχ): ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
07/07/2014: (ΠολΜηχ): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
07/07/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση σε συνεδρίαση εκλογής-"Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών"
07/07/2014: (Ιατρικ): Οδηγός κατατακτηρίων εξετάσεων εξετάσεων 2014-2015
04/07/2014: (Ιατρικ): Εκλογή Μέλους ΔΕΠ 17.7.2014
04/07/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Φ.Π.Π.Χ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
04/07/2014: (ΜηχΠαρ): Έβδομη (7η) Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
04/07/2014: (ΤμΠρομ): Ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Δ. Π. Θράκης στην Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
04/07/2014: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Επταμελών Επιτροπών 17.7.2014
04/07/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
04/07/2014: (ΙστΕθν): Παράταση ισχύος του Παλιού Προγράμματος Σπουδών
04/07/2014: (ΜηχΠαρ): Δέκατη (10η) Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
03/07/2014: (Ιατρικ): Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (Ουρολογία)
03/07/2014: (Ιατρικ): Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (Ιατρική Βιολογία)
03/07/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" -ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
03/07/2014: (ΠολΜηχ): Σχέδιο προγράμματος εξετάσειων Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2013-2014
02/07/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση δεύτερης (2ης) συνεδρίασης ειδικής επταμελούς επιτροπής γαι τη μονιμοποίηση του κ. Σωτήριου Παπαντωνόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Προϊόντων".
02/07/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ ΣΑΧΜ.
02/07/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη 552/2014 - Ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών όλων των κτιρίων, των χώρων εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών του Δ. Π. Θράκης στην Ξάνθη
02/07/2014: (Δημοκρ): 1st International Entrepreneurship Summer School
02/07/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014.
01/07/2014: (ΠολΜηχ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. στη ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
01/07/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή συμμετεχόντων στην πρακτική στη βιβλιοθήκη της American School of Classical Studies at Athens
01/07/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"
01/07/2014: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ" ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
30/06/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς".
30/06/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2014-2015
30/06/2014: (ΜηχΠαρ): Ενημερωτικό υλικό για την 17η Διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης στη Μογγολία.
30/06/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
30/06/2014: (Προσχο): Αιτήσεις Ορκωμοσίας Ιουλίου 2014
30/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
30/06/2014: (ΜηχΠαρ): Διαβίβαση ανακοίνωσης για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών.
27/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
27/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
26/06/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+PLACEMENTS 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
26/06/2014: (ΕλλΦιλ): ERASMUS+ PLACEMENTS 2014-2015
26/06/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφία για πρακτική του Erasmus +, 2014 - 2015.
26/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ", "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" ΚΑΙ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
26/06/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΤΟ ΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
25/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
25/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
25/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
25/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑ
25/06/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη πρόχειρου δαιγωνισμού που αφορά στην απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
25/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
25/06/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα ERASMUS+PLACEMENTS 2014-2015 για τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
25/06/2014: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
25/06/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση της 6ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
24/06/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση 9ης Συνέλευσης ΤΜΠΔ.
24/06/2014: (ΤμΠρομ): Ασφάλιση Αυτοκινήτων
24/06/2014: (Προσχο): Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά - 28 Ιουνίου 2014
24/06/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσεων ΔΕΠ
24/06/2014: (Δημοκρ): Ευχαριστήρια Επιστολή Αθανασίου Καραμπίνη
24/06/2014: (ΜηχΠαρ): Erasmus Placement 2014-2015.
24/06/2014: (ΜηχΠερ): ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015
24/06/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
23/06/2014: (Ιατρικ): Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής(Ενδοσκοπήσεις πεπτικού)
23/06/2014: (Ιατρικ): Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (Ορθοπαιδική)
23/06/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + PLACEMENTS 2014-2015
23/06/2014: (Ιατρικ): Συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (Χειρουργικης Καρδιάς Θώρακα) 8.29.4.2014
23/06/2014: (ΜηχΠερ): ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
23/06/2014: (Προσχο): Ορισμός Αξιολογητών για πλήρωση θέσης Επίκ. Καθηγητή - ΤΕΕΠΗ
23/06/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση ERASMUS
23/06/2014: (Ιατρικ): Tελετή αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα κ. Δημητρίου Μιχαηλίδη
23/06/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφία για πρακτική του Erasmus +, 2014 - 2015.
23/06/2014: (Νομική): ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
23/06/2014: (ΜηχΠαρ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών.
23/06/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2014-2016
20/06/2014: (Ιατρικ): Εξεταστική Ιουνίου 2014
20/06/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
20/06/2014: (ΙστΕθν): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (έρευνες πεδίου του ΔΠΘ στην Κάρπαθο)
20/06/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση ορκωμοσίας 25ης Ιουλίου 2014
19/06/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
19/06/2014: (ΑρχΜηχ): Ημερομηνία Ορκωμοσίας Τελετή των Διπλωματούχων της Πολυτεχνικής Σχολής
19/06/2014: (ΕτΑξΠε): Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
19/06/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
19/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΑΙ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ"
19/06/2014: (ΑρχΜηχ): Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της κας Ελισάβετ Μανδουλίδου στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή
19/06/2014: (ΜηχΠερ): AΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"
18/06/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)- ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
18/06/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΤ ΚΑΙ ΓΣΕΣ
18/06/2014: (Ιατρικ): Εκλογή Μέλους ΔΕΠ
18/06/2014: (Δημοκρ): Ανακοίνωση για τις Πρυτανικές Εκλογές
18/06/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
18/06/2014: (ΜηχΠαρ): Ορκωμοσία Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής.
18/06/2014: (ΜηχΠερ): ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
17/06/2014: (ΜηχΠαρ): Κύρωση σύμβαση υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.
17/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
17/06/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ASEM DUO THAILAND 2015.
17/06/2014: (ΑρχΜηχ): Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων
16/06/2014: (Προσχο): Εξέταση μαθήματος "Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία"
16/06/2014: (ΙστΕθν): ΦΕΚ το οποίο περιλαμβάνει την ΥΑ για την μεταφορά θέσης φοιτητών δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.
16/06/2014: (ΜηχΠερ): ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
15/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
14/06/2014: (ΙστΕθν): Πρακτικές στη βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Αθήνας (American School of Classical Studies at Athens), 7.7.14. -18.7.14., 27.7.14. -1.8.14.
13/06/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
13/06/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)- ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
13/06/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
13/06/2014: (ΠολΜηχ): Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
13/06/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
12/06/2014: (ΠολΜηχ): Πειραματική διερεύνηση γραμμικών στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος-Αποτελέσματα Εκλογής
12/06/2014: (ΠολΜηχ): Σχεδιασμός Μεταφορών-Ζήτηση για Μετακίνηση-Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
12/06/2014: (ΠολΜηχ): Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών-Ορισμός Αξιολογητών
12/06/2014: (ΠολΜηχ): Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά-Ορισμός Αξιολογητών
12/06/2014: (Νομική): Ανακοίνωση ορισμού αξιολογητών υποψηφίου
12/06/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο"
12/06/2014: (ΠολΜηχ): Μεταλλικές Χωροκατασκευές-Εκθέσεις Αξιολόγησης
12/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ (ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
12/06/2014: (Δημοκρ): Μεταφορά θέσεων φοιτητών-δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις
12/06/2014: (ΙστΕθν): Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας από την κ. Παναγιώτα Πεϊνήρη
12/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" -Δ' ΕΞΑΜ. (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
12/06/2014: (ΑρχΜηχ): Ορισμός Επιτροπής Κατάταξης-Ορισμός Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ ακαδ. έτους 2014-2015
12/06/2014: (ΠολΜηχ): Περιβαλλοντική Υδραυλική-Ορισμός Αξιολογητών
11/06/2014: (Νομική): Ημερομηνία τελετής απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων Τμήματος Νομικής
11/06/2014: (Νομική): Ημερομηνία τελετής απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων Τμήματος Νομικής
11/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
11/06/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την ορκωμοσία του Τμήματος Νομικής
11/06/2014: (Παιδαγ): Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Σ. Χατζηνικολάου
11/06/2014: (Δημοκρ): Πρόγραμμα Συνεδρίασης Συμβουλίου 19-6-2014
11/06/2014: (Προσχο): Ορισμός Επιτροπής για πλήρωση θέσης Επικουρου Καθηγητή - ΤΕΕΠΗ
11/06/2014: (Παιδαγ): 100 νέες υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΤΕ-2014
11/06/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
11/06/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση μαθήματος του κ. Σ. Παπαδόπουλου
11/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
10/06/2014: (Δημοκρ): Εκλογικός κατάλογος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
10/06/2014: (ΑρχΜηχ): Ύλη μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
10/06/2014: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15.
10/06/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ασφάλισης και προτάσεις ασφάλισης
10/06/2014: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2014
10/06/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αποσπάσεων 2014 - 2015
10/06/2014: (Δημοκρ): Εκλογικός κατάλογος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης
10/06/2014: (ΕλλΦιλ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
10/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
10/06/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
10/06/2014: (ΠολΜηχ): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
09/06/2014: (ΙστΕθν): Διεξαγωγή αρχαιολογικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη 26-29 Ιουνίου 2014
06/06/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
06/06/2014: (Παιδαγ): Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2014 και Αίθουσες Εξετάσεων
06/06/2014: (Ιατρικ): Επταμελής Επιτροπή 11.06.2014
06/06/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
05/06/2014: (ΙστΕθν): Σειρά προσέλευσης στα μαθήματα της Ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού (κα. Τζιβάρα)
05/06/2014: (ΙστΕθν): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τόπος εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία» (κκ. Παπαδημητρίου - Δούκα, Χαριζάνη), 6.6.14.
05/06/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση σε συνεδρίαση εκλογής-"Μεταλλικές Χωροκατασκευές"
05/06/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
05/06/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη για την εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
05/06/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική 2014_2015
05/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
05/06/2014: (ΑρχΜηχ): 2η Συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μορφολογία-Ρυθμολογία, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων"
05/06/2014: (ΠολΜηχ): Κανονισμός εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
04/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
04/06/2014: (ΙστΕθν): Εκδήλωση φοιτητών ειδίκευσης βουλγαρικής γλώσσας και φιλολογίας, 5.6.14., 15.00
04/06/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή του εξεταστικού προγράμματος (4.6.14.)
04/06/2014: (Νομική): Εξεταστέα ύλη μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία Β΄έτους
04/06/2014: (ΙστΕθν): ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ "ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ"
04/06/2014: (Νομική): Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Νομικής 2014-2015
04/06/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για τον Ιούνιο 2014
03/06/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
03/06/2014: (ΙστΕθν): Συκγρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για μονιμοποίηση του κ. Τσιγάρα στη βαθμίδα επικούρου καθηγητή
03/06/2014: (Δημοκρ): Υποψήφιοι Πρυτάνεις του Δ.Π.Θ
03/06/2014: (ΙστΕθν): Τόπος, ημερομηνία και ώρα των εξετάσεων της κ. Λαφαζάνη
03/06/2014: (ΠολΜηχ): Ύλη μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-2015
02/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
02/06/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
02/06/2014: (ΙστΕθν): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αλλαγή τόπου εξέτασης «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία» (κκ. Παπαδημητρίου - Δούκα, Χαριζάνη), 6.6.14.
02/06/2014: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ" 2ο ΤΜΗΜΑ(Μ-Ω)
02/06/2014: (ΙστΕθν): ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αλλαγή τόπου εξέτασης «Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλαμικού κόσμου» (κ. Μiotto), 3.6.14.
02/06/2014: (Νομική): ΑΦΙΣΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- 2014
02/06/2014: (Νομική): Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2014
02/06/2014: (ΑρχΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
02/06/2014: (ΜηχΠερ): ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
02/06/2014: (ΙστΕθν): Πίνακας προσέλευσης στην εξέταση του μαθήματος: "Εισαγωγή στην Αρχαιολογία" (3.06.2014)
02/06/2014: (ΑρχΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
02/06/2014: (ΜηχΠερ): ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Α ΑΪΒΑΖΙΔΗ
01/06/2014: (ΙστΕθν): Θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, "Οικολογία, Τουρισμός, Ανάπτυξη και Επιστροφή στις Ρίζες", 25 -30.8.14.
30/05/2014: (Νομική): Εξεταστέα ύλη μαθήματος Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία
30/05/2014: (ΠολΜηχ): Κατάσταση Επιτροπής κατάταξης ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2014-2015
30/05/2014: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30/05/2014: (ΠολΜηχ): Κατάσταση Βαθμολογητών-Αναβαθμολογητών κατατακτηρίων εξετ. ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2014-2015
30/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
30/05/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
30/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ακαδ. έτους 2014-2015 (με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης)
30/05/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια (2) δύο αυτοκινήτων
30/05/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή εξεταστικού προγράμματος ιουνίου 2013 -2014 (30.5.14.)
30/05/2014: (ΜηχΠερ): ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Π. ΜΕΛΙΔΗ
30/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για εισαγωγή Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
29/05/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ"-ΣΤ' ΕΞΑΜ.-ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
29/05/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" -Γ΄ΕΞΑΜ.- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
29/05/2014: (ΙστΕθν): Προσέλευση των φοιτητών/τριών στα μαθήματα "Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης" και "Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης"
29/05/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ' - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
29/05/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
29/05/2014: (ΜηχΠαρ): Νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο του μαθήματος "Πιθανότητες και Στατιστική" στις 7 Ιουνίου 2014.
29/05/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη ΔΕΠ
29/05/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
29/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
29/05/2014: (ΜηχΠαρ): Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακ. Έτους 2014-2015.
29/05/2014: (ΠολΜηχ): Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική" της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ακαδ. έτους 2014-2015
28/05/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων
28/05/2014: (ΙστΕθν): Ύλη στο μάθημα Αγγλικών
28/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 2ο ΤΜΗΜΑ (Μ-Ω)
28/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση δεύτερης (2ης) συνεδρίασης ειδικής επταμελούς επιτροπής γαι τη μονιμοποίηση του κ. Αλέξανδρου Τσίγκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Εφοδιαστική".
28/05/2014: (Παιδαγ): Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014
28/05/2014: (ΙστΕθν): Δικαιολογητικά για σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
28/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιούνιος-Ιούλιος 2014.
28/05/2014: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2014
28/05/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή του εξεταστικού προγράμματος ιουνίου 2013 -2014
28/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική" ακ. έτους 2014-2015 - Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.
28/05/2014: (ΑρχΜηχ): Διαγωνισμός για λογότυπο
28/05/2014: (ΠολΜηχ): Προσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2014-2015
27/05/2014: (ΙστΕθν): Συμμετοχή στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου 2014
27/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθήματος "Εισαγωγή στη Δημογραφία" (κ. Ζαφείρη)
27/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Μiotto
27/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
27/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γαι το Δ.Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική Μηχανική" ακ. έτους 2014-2015.
27/05/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση σε συνεδρίαση εκλογής -Πειραματική διερεύνηση γραμμικών στοιχείων Ωπλισμένου Σκυροδέματος
27/05/2014: (Προσχο): Ορκομωσία Ιούλιος 2014
27/05/2014: (Ιατρικ): ΠΜΣ ''Ιατρική του Ύπνου''- Προκύρηξη 2ου κύκλου
27/05/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων κ. Τζιβάρα, 27.5.14.
27/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
27/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
26/05/2014: (Προσχο): Επιστημονική Διημερίδα: Η Σύνοδος των Τεχνών στο σημερινό Σχολείο
26/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
26/05/2014: (Προσχο): Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου - ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ
26/05/2014: (ΙστΕθν): Ημερομηνία, ώρα και τόπος μαθήματος "Βυζαντινής Ιστοριογραφίας" (κ. Στρατηγόπουλου)
26/05/2014: (Νομική): Κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
26/05/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26/05/2014: (Προσχο): Σίτιση - Στέγαση για το Ακαδ. Έτος 2014-15
26/05/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση στη συνεδρίαση του συμβουλίου του Δ.Π.Θ
26/05/2014: (ΙστΕθν): Μαθήματα του κ. Μελά, 27.5.14.
26/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
26/05/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
26/05/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 14ης συνεδριάσης της Συνέλευσης Τμήματος
25/05/2014: (Παιδαγ):
25/05/2014: (Παιδαγ):
25/05/2014: (Παιδαγ): Επιστημονική Διημερίδα "Η Σύνοδος των Τεχνών στο Σημερινό Σχολείο" - Πρόσκληση & Πρόγραμμα
23/05/2014: (ΙστΕθν): Αρχαιολογική εκδρομή στα Άβδηρα, 29.5.14.
23/05/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητριών για συμμετοχή στο Erasmus Placements, 2013
23/05/2014: (ΙστΕθν): ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ
23/05/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
23/05/2014: (ΙστΕθν): Κοινωνική Ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων: Αναπλήρωση μαθήματος
23/05/2014: (Νομική): ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2014-2015 - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23/05/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ»
23/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
23/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με θέμα:"Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015.
23/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ακαδ. έτους 2014-2015
22/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
22/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV- ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ-2
22/05/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
22/05/2014: (ΙστΕθν): Αρχαιολογική εκδρομή στα Άβδηρα, 29.5.14.
22/05/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
22/05/2014: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
22/05/2014: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Εισαγωγή στην ρωμαϊκή ιστορία' (κ. Farrington), 28.5.14.
22/05/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
22/05/2014: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
22/05/2014: (Ιατρικ): Συνεδριάσεις Ειδικών Επταμελών Επιτροπών 3.6.2014
22/05/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδοου ιουνίου 2013 -2014
22/05/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
22/05/2014: (Ιατρικ): Ανακοίνωση για δωρεάν Σίτιση-Στέγαση
22/05/2014: (ΙστΕθν): Μεταφορά διδασκαλίας μαθήματος 'Ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας' (κ. Χαριζάνη)
22/05/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ" Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
22/05/2014: (ΑρχΜηχ): Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β΄έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
22/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης της Π.Σ. για προπτυχιακούς φοιτητές, για μεταπτυχαικούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
21/05/2014: (Νομική): ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
21/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα Κοινωνικής ψυχολογίας στο Τ.Ι.Ε. - Φωτογραφικό υλικό.
21/05/2014: (Νομική): ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ- ΔΠΘ- 2014
21/05/2014: (Παιδαγ):
21/05/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ" ΚΑΙ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ"
21/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" Δ'& Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
21/05/2014: (Παιδαγ): Σίτηση προπτυχιακών φοιτητών 2014-2015
21/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθήματος 'Ο Ελληνιστικός Κόσμος' (κ. Farrington)
21/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
21/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος "Πιθανότητες & Στατιστική)
21/05/2014: (Παιδαγ): Στέγαση προπτυχιακών φοιτητών 2014-2015
21/05/2014: (ΙστΕθν): Αρχαιολογική εκδρομή στα Άβδηρα
21/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ -ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
21/05/2014: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα εξατάσεων Ιουνίου 2014
20/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων «Παλαιοανθρωπολογίας» (κ. Μπαρτσιώκα)
20/05/2014: (Νομική): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Νομικής στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
20/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα Κοινωνική Ψυχολογίας - Παραλαβή βεβαιώσεων
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/05/2014: (ΙστΕθν): Ομιλία με θέμα "Ο Χριστιανισμός απέναντι στην Κοσμογονία, την Εξέλιξη και τον Άνθρωπο: Αλήθειες και Παρεξηγήσεις", 21.5.14., 18.00.
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
20/05/2014: (ΙστΕθν): Δηλώσεις προσέλευσης στις εξετάσεις του κ. Μελά.
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2014-2015
20/05/2014: (ΙστΕθν): ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/05/2014: (ΙστΕθν): Εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Μεταβυζαντινή ζωγραφική"
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/05/2014: (ΕλλΦιλ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
20/05/2014: (ΙστΕθν): Κατάλογος φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν στις 22 Μαΐου 2014
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
20/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/05/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΤ & ΓΣΕΣ
19/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ"-ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
19/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις των μαθημάτων της κας Λιακοπούλου
19/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι"-Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
19/05/2014: (Παιδαγ): Δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων για εξεταστική Ιουνίου 2014
19/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις των μαθημάτων του αν. καθηγητή κ. Ε. Μελά
19/05/2014: (Νομική): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Δ.Π.Θ.
19/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόοδος για τα μαθήματα "Πιθανότητες και Στατιστική" και "Δυναμικός Προγραμματισμός".
18/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Ευχαρηστήριο μήνυμα
18/05/2014: (ΙστΕθν): Εξεταστέα ύλη στο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
18/05/2014: (ΙστΕθν): Εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του κ. Χαριζάνη ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΡΑΚΗ
18/05/2014: (ΙστΕθν): Υπενθύμιση αναπλήρωσης μαθήματος κας Μάρκου
18/05/2014: (ΙστΕθν): Εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του κ. Miotto, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και Ο ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
17/05/2014: (Παιδαγ): 20 χρόνια από την έκδοση του βιβλίου "HYPERSTRUCTURES AND THEIR REPRESENTATIONS" του Θ. Βουγιουκλή
16/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Λαμπρίδη
16/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήτος του Β΄ εξαμήνου κ. Αγελαρίδη
16/05/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος της κ. Τζιβάρα
16/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Αγελαρίδη
16/05/2014: (ΙστΕθν): Παράταση υποβολής αιτήσεων για το 3ο Διεθνές Συμπόσιο «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός»
16/05/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος κ. Χαταζόπουλου
16/05/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
16/05/2014: (ΙστΕθν): Υπενθύμιση τελικής προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου
16/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ), "ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ) ΚΑΙ "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι" (ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ)
16/05/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ορισμού Αξιολογητών
15/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
15/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι"- ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
15/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV
15/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
15/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ
15/05/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης 2014-2015
15/05/2014: (Νομική): 3ο Διεθνές Συμπόσιο "Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός"
15/05/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ (ν+2) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2014-2015
14/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β' έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
14/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Τσιγάρα
14/05/2014: (ΠολΜηχ): Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές 2014
14/05/2014: (ΤμΠρομ): Προμήθεια έγχρωμου εκτυπωτή πλαστικών καρτών μετα παρελκομένων.
14/05/2014: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία' (κ. Farrington), 22.5.14., 12.00 - 15.00, Αίθ. Α'
13/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Ευχαρηστήριο μήνυμα
13/05/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015
13/05/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος
13/05/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Μπαρτσιώκα
13/05/2014: (Προσχο): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω εκλογών
13/05/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση Μαθήματος Γνωστικής Ψυχολογίας Α' Έτος
13/05/2014: (Δημοκρ): Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης 2014-2015
13/05/2014: (ΙστΕθν): Κατάργηση παλαιού οδηγού σπουδών
13/05/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα των Ασκήσεων (Συντ. Δίκ., Α΄ Τμήμα) της Πέμπτης, 15.05.14
13/05/2014: (ΜηχΠαρ): Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
13/05/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
12/05/2014: (ΙστΕθν): Ορκωμοσία, 22.5.2014., 12.00
12/05/2014: (ΙστΕθν): Κλήρωση επιτροπών κοσμητείας, 2014
12/05/2014: (ΙστΕθν): Μία υπενθύμιση: 3o Διεθνές Συμπόσιο "Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός" (9 -12.7.14.)
12/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Προιστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας' (κ. Ούρεμ - Κώτσου).
12/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (κ. Χαριζάνη)
12/05/2014: (ΜηχΠαρ): Παραλαβή Παπύρων Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
12/05/2014: (ΠολΜηχ): Δημοσίευση Προκήρυξης ΠΜΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
12/05/2014: (ΙστΕθν): Εκπαιδευτική εκδρομή στο Σουφλί στο πλαίσιο του μαθήματος "Λαϊκή Τέχνη" (κ. Μαχά), 13.5.14.
12/05/2014: (Νομική): Έκτακτη παράδοση μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
12/05/2014: (ΜηχΠαρ): Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές 2014 - Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ.
12/05/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος "Μωάμεθ και Ισλάμ" (κ. Miotto)
12/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
12/05/2014: (ΜηχΠαρ): Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές 2014 - Σίτιση φοιτητών.
12/05/2014: (ΠολΜηχ): Δημοσίευση Προκήρυξης ΠΜΣ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ
10/05/2014: (ΙστΕθν): Μείωση του αριθμού των δρομολογίων κατά τις ημέρες που αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο λόγω των εκλογών.
10/05/2014: (Δημοκρ): Πράξεις Συγκρότησης Συγκλήτου
10/05/2014: (ΙστΕθν): Διακοπή της σίτισης κατά τις μέρες που αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο λόγω των εκλογών
09/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων 'ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ' (κ. Χαριζάνη)
09/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος κ. Συριάτου, 13.4.14., 09.00 -12.00 Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος αιώνας'
09/05/2014: (ΙστΕθν): Εκπαιδευτική εκδρομή στο Σουφλί στο πλαίσιο του μαθήματος "Λαϊκή Τέχνη" (κ. Μαχά), 13.5.14.
09/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα, 9 -10.5.14. με θέμα 'Οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στην Ελλάδα του σήμερα: Προσεγγίσεις της σύγχρονης κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας'', στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
09/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι-Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
09/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 2014-2015 Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.
09/05/2014: (ΙστΕθν): Ημερίδα, 'Η Μνήμη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου', Αθήνα, 16.5.14.
09/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
09/05/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 2014-2015 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
09/05/2014: (Δημοκρ): Ημερίδες για το πρόγραμμα Horizon 2020
09/05/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" του Α. ΠΑΛΗΚΙΔΗ
09/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
09/05/2014: (ΜηχΠαρ): Αναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών και ευροεκλογών.
09/05/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"
08/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
08/05/2014: (ΤεχΥπη): Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση παραθύρων στις στέγες των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση παραθύρων στις στέγες των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: (ΙστΕθν): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Θ., 16 -19.5.14. και 23 -26.5.14.
08/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
08/05/2014: (ΤεχΥπη): Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης θερμικής ενέργειας και απαγωγής θερμότητας στα κτίρια των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης θερμικής ενέργειας και απαγωγής θερμότητας στα κτίρια των φοιτητικών εστιών στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: (Προσχο): Κατατακτήριες Εξετάσεις ΤΕΕΠΗ - Ύλη Εξετάσεων 2014-15
08/05/2014: (ΙστΕθν): Παραλαβή πτυχίων ορκωμοσιών του 2010
08/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12.5.2014.θΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Α) ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ, και Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
08/05/2014: (ΤεχΥπη): Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασύρματης μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων στο συγκρότημα των φοιτητικών εστιών-εστιατορίου στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασύρματης μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων στο συγκρότημα των φοιτητικών εστιών-εστιατορίου στην Παν/πολη Κομοτηνής
08/05/2014: (Προσχο): Επιστημονική Ημερίδα: Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες στο θόρυβο
08/05/2014: (Ιατρικ): Κατατακτήριες 2014-2015(Ύλη και Μαθήματα)
08/05/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
08/05/2014: (ΙστΕθν): Εκπαιδευτική εκδρομή στο Σουφλί στο πλαίσιο του μαθήματος "Λαϊκή Τέχνη" (κ. Μαχά), 13.5.14.
08/05/2014: (Νομική): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ανάδειξη μελών της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής
08/05/2014: (ΑρχΜηχ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω εκλογών
07/05/2014: (Νομική): Eξεταστέα Ύλη για το μάθημα Δημοσιονομικό Δίκαιο ,α΄εξαμήνου Παλαιού Προγράμματος Σπουδών
07/05/2014: (Νομική): Eξεταστέα Ύλη για το μάθημα επιλογής Δημοσιονομικό Δίκαιο
07/05/2014: (Νομική): Eξεταστέα Ύλη Φορολογικού Δικαίου ΙΙΙ Παλαιού Προγράμματος
07/05/2014: (Νομική): Eξεταστέα Ύλη Φορολογικού Δικαίου ΙΙ Παλαιού Προγράμματος
07/05/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση
07/05/2014: (Δημοκρ): Aναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω των εκλογών
07/05/2014: (Νομική): Eξεταστέα Ύλη Φορολογικού Δικαίου Νέου Προγράμματος
07/05/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
07/05/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
06/05/2014: (Νομική): Επίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής στο μάθημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου
06/05/2014: (Νομική): ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΙΣΧΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο Αναπλ. Καθηγητή Μ.Δ. Χρυσομάλλη)
06/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα, 9 -10.5.14. με θέμα 'Οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στην Ελλάδα του σήμερα: Προσεγγίσεις της σύγχρονης κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας'', στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
06/05/2014: (Νομική): ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-Β' ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΙΣΧΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο Αναπλ. Καθηγητή Μ. Δ. Χρυσομάλλη)
06/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων ιταλικών (κ. Αγελαρίδη)
06/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
06/05/2014: (ΠολΜηχ): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου 2013-2014
05/05/2014: (Νομική): ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι-ΥΛΙΚΟ Β/ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ.Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
05/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων ιταλικών (κ. Αγελαρίδη)
05/05/2014: (Νομική): ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι-ΥΛΙΚΟ/ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ.Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
05/05/2014: (ΙστΕθν): Εκπαιδευτική εκδρομή στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, 8.5.2014, (κα Μάρκου)
05/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV-και ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
05/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Λατινική φιλολογία: Βιργίλιος» (κ. Τσαβαρή)
05/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
05/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα, 9 -10.5.14. με θέμα 'Οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στην Ελλάδα του σήμερα: Προσεγγίσεις της σύγχρονης κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας'', στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
05/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
05/05/2014: (ΙστΕθν): Εξετάσεις της κ. Λαφαζάνη της εξεταστικής Ιουνίου 2014
05/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
05/05/2014: (ΜηχΠερ): 11o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
05/05/2014: (Ιατρικ): 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας
05/05/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή μέρας και ώρας μαθήματος της 5.5.14. "Θεσμοί διοίκησης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο" (κ. Τζιβάρα)
05/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
05/05/2014: (ΜηχΠαρ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω φοιτητικών εκλογών.
05/05/2014: (ΑρχΜηχ): Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω φοιτητικών εκλογών
05/05/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
04/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος αιώνας από Αθηνά Συριάτου
04/05/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" (κ. Παληκίδη)
02/05/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την παράταση της ανανέωση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014
02/05/2014: (Νομική): Παράταση δήλωσης και διανομής διδακτικών συγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2013-2014
02/05/2014: (Νομική): ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
02/05/2014: (Νομική): ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
02/05/2014: (Νομική): ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
02/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα, 9 -10.5.14. με θέμα 'Οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στην Ελλάδα του σήμερα: Προσεγγίσεις της σύγχρονης κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας'', στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
02/05/2014: (Νομική): ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι-Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
02/05/2014: (ΙστΕθν): Διαλέξεις του κ. Boris Vounchev, καθηγητή Πανεπιστημίου Σόφιας στο Τμήμα Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών, 6. και 8.5.14.
02/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
02/05/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην ένατη έκτακτη εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (7.5.14., 12.30)
02/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
02/05/2014: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
02/05/2014: (Ιατρικ): Εξεταζόμενα Μαθήματα Κατακτήριων Εξετάσεων 2014-2015
02/05/2014: (ΙστΕθν): Παράταση προσθεσμίας γία δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω Ευδόξου
02/05/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 5ης.5.2014
02/05/2014: (ΜηχΠαρ): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου 2013-2014.
02/05/2014: (ΑρχΜηχ): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
02/05/2014: (ΜηχΠερ): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2014
02/05/2014: (ΠολΜηχ): Σχέδιο Προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014
01/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Μάρκου
01/05/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος "Μωάμεθ και Ισλάμ" (κ. Miotto)
01/05/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα, 9 -10.5.14. με θέμα 'Οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στην Ελλάδα του σήμερα: Προσεγγίσεις της σύγχρονης κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας'', στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
01/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων της κ. Λαφαζάνη στο Εργαστήριο Πληροφορικής
01/05/2014: (ΙστΕθν): Ομιλία με θέμα «Πρώιμες απόκρυφες παραδόσεις για τον βίο του Ιησού» στο αμιθέατρο Πανεπιστημιούπολης, 6.5.14., 19.00
01/05/2014: (ΙστΕθν): Συνέδριο για την Ερέτρια, 15 -16.5.14., στο Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα
01/05/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Παπαδημητρίου - Δούκα
30/04/2014: (ΙστΕθν): Ομιλίες και φωτογραφική έκθεση στο Μουσείο Αβδήρων, 3.5.2014, 19.30 με θέμα "η Θάσος θα ταξιδέψει στα Άβδηρα".
30/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Farrington
30/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Παλαιογραφίας (κ. Μπαρτσιώκα)
30/04/2014: (Προσχο): Πρόσκληση για εκλογή Επίκουρου Καθηγητή
30/04/2014: (ΙστΕθν): Διημερίδα, 9 -10.5.14. με θέμα 'Οι διαπροσωπικές και διομαδικές σχέσεις στην Ελλάδα του σήμερα: Προσεγγίσεις της σύγχρονης κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας'', στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.
30/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
30/04/2014: (Προσχο): Ημερίδα: Η Μουσική της Πράξης για την Εκπαίδευση
30/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ERASMUS 2014-2015 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
30/04/2014: (ΠολΜηχ): Προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015
29/04/2014: (ΙστΕθν): "Αναπλήρωση μαθήματος στην "Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία" (8 Μαΐου 2014)".
29/04/2014: (ΜηχΠερ): ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
29/04/2014: (Παιδαγ): Διημερίδα "Η Σύνοδος των Τεχνών στο Σημερινό Σχολείο" - THEDUARTE
29/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθήματος Ιταλικών (κ. Αγελαρίδη)
29/04/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
29/04/2014: (Προσχο): Επιστημονική Διημερίδα: Η Σύνοδος των Τεχνών στο σημερινό Σχολείο
29/04/2014: (Παιδαγ): Ημερίδα "Από το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική: η Μουσική της Πράξης για την Εκπαίδευση"
29/04/2014: (ΓλωΠαρ): ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"
29/04/2014: (ΙστΕθν): Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων"
29/04/2014: (ΜηχΠαρ): Προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015.
29/04/2014: (ΜηχΠερ): Η αναπλήρωση του μαθήματος "Μέσα Διδασκαλίας"
28/04/2014: (ΙστΕθν): Aναπληρώσεις μαθημάτων της κ. Λαφαζάνη
28/04/2014: (ΙστΕθν): Υπενθύμιση: Προθεσμίες δηλώσεων και διανομών εαρινού εξαμήνου 2013-2014
28/04/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για αλλαγή παραδόσεων μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
28/04/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων της κ. Τζιβάρα για την περίοδο 28 - 30.4.14.
28/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Δ.Σ.
28/04/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 9η έκτακτη Γενική Συνέλευση (30.4.14., 12.30)
28/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
28/04/2014: (Προσχο): Επιστημονική Ημερίδα: Ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες στο θόρυβο
28/04/2014: (Παιδαγ): Δηλώσεις Συγγραμμάτων στον Εύδοξο
28/04/2014: (ΙστΕθν): Αποτελέσματα στις εξετάσεις της πρώτης προόδου στο μάθημα "Εισαγωγή στην οθωμανική ιστορία" οι οποίες έγιναν στις 28/3/2014
28/04/2014: (Νομική): ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
27/04/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος ' Ευρωπαϊκή Ιστορία (20ος αιώνας)' (κ. Συριάτου)
27/04/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη (18ος - 20ος αιώνας)' (κ. Συριάτου)
25/04/2014: (Δημοκρ): Ψήφισμα λόγω θανάτου του Στέφανου Κουτσουμπίνα
25/04/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" ΤΟΥ Α. ΠΑΛΗΚΙΔΗ
23/04/2014: (Νομική): Ανακοίνωση εγγραφών των κατατασσομένων στο Τμήμα Νομικής
23/04/2014: (Νομική): Ψήφισμα της Νομικής Σχολής
16/04/2014: (ΙστΕθν): Προκήρυξη δύο θέσεων για διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 2014 - 2015
15/04/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Σύνθεση - Ειδική Κτιριολογία"
15/04/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο"Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις"
15/04/2014: (ΠολΜηχ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τροποποίηση στο Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με την Πρακτική Άσκηση
15/04/2014: (Προσχο): Πρόσκληση για εκλογή Επίκουρου Καθηγητή
15/04/2014: (ΜηχΠαρ): Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014.
15/04/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Αποκατάσταση-Επανάχρηση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων"
14/04/2014: (Προσχο): Πλήρωση θέσης Επικουρου Καθηγητή
14/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΡΑΚΗ' (κ. Χαριζάνη), 2.5.14.
14/04/2014: (Νομική): Αποτελέσματα Κατατακτηρίων 2013-2014
11/04/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
11/04/2014: (Ιατρικ): Εκλογές Μελών ΔΕΠ 10.12.2013
11/04/2014: (Δημοκρ): Διεθνής Πρόσκληση Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος δια την θέσιν του Πρύτανη του ΔΠΘ.
11/04/2014: (ΑρχΜηχ): Ορισμός αξιολογητών του υποψηφίου για την κρίση Καθηγητή Α΄Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μορφολογία-Ρυθμολογία, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων"
11/04/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
10/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
10/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
10/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ERASMUS ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2015
10/04/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
10/04/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την ώρα της ορκωμοσίας
09/04/2014: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ".
09/04/2014: (ΜηχΠαρ): Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
09/04/2014: (ΜηχΠαρ): Διαγωνισμός New Economic Talent 2014.
09/04/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 (ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΤΟΣ)
09/04/2014: (Προσχο): Συνεδριο Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε. - ΤΕΕΠΗ - 1η Ανακοίνωση
09/04/2014: (Νομική): ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014- ΠΜΣ "ΣΠΟΥΔΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ" - ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
09/04/2014: (ΜηχΠαρ): Μεταπτυχιακό στην Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας.
08/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Μεταβυζαντινή ζωγραφική» (κ. Τσιγάρα), 9.4.14.
08/04/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ERASMUS 2014/5
08/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων του κ. Farrington
08/04/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 12ης Συνέλευσης Τμήματος
08/04/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 4ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
07/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση" (κ. Λαμπρίδη)
07/04/2014: (ΙστΕθν): Ακύρωση και αναπλήρωση μαθήματος «Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης» (κ. Παληκίδη)
07/04/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων "Εντεχνος λαϊκός λόγος" και "Λαϊκή τέχνη" του κ. Σέργη (κ. Μαχά)
07/04/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ
07/04/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος «Θεσμοί διοίκησης στο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο» (κ. Τζιβάρα)
07/04/2014: (ΑρχΜηχ): Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων (Φεβρουαρίου 2014) ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Δικαιολογητικά εγγραφής.
07/04/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με βιβλίο
04/04/2014: (Δημοκρ): ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΕΓΑ
04/04/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Παλαιοανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα), 4.4.14., 15.00 -18.00
04/04/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με την εγγραφή στο εξάμηνο
03/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
03/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
03/04/2014: (ΜηχΠαρ): Προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
03/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
03/04/2014: (ΤμΠρομ): Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ΄αριθμ. 539/2014 διακήρυξης η οποία αφορά στην ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
03/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
03/04/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το κρατικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Masdar.
03/04/2014: (ΠολΜηχ): Σπουδές στο εξωτερικό "Programme de bourses VRIκα!"
02/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 7.4.2014
02/04/2014: (ΤμΠρομ): Διόρθωση της υπ. αριθμ. 541/2014 διακήρυξης που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., σχετικά με την αρίθμηση των ειδών στις τεχνικές προδιαγραφές και στα φύλλα συμμόρφωσης. Ακολουθεί επίσης συγκεντρωτικός πίνακας των ειδών του διαγωνισμού.
02/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1Ο ΤΜΗΜΑ
02/04/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση υποτροφιών από τη Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζαν (ADA) για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
02/04/2014: (ΤμΠρομ): Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση για την ανάδειξη Επιτροπής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. (541/2014)
02/04/2014: (ΙστΕθν): Έλεγχος προόδου του μαθήματος 'Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστορία' (κ. Farrington), 9.4.14.
02/04/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
02/04/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες της κυβέρνησης της Λιθουανίας σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,
02/04/2014: (ΤμΠρομ): Διόρθωση λάθους εκ παραδρομής στη Διακήρυξη με Νο 543/2014 - Προμήθεια νέου και αναβάθμιση εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με ημερομηνία ανακοίνωσης 1-4-2014
02/04/2014: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΔΠΘ
02/04/2014: (Ιατρικ): Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ
02/04/2014: (ΙστΕθν): Προαναπλήρωση μαθήματος 'Ανθρωπογεωγραφία' (κ. Λαφαζάνη) 4.4.14.
02/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤ. ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
02/04/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόσκληση πρώτης (1ης) συνεδρίασης ειδικής επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών για την κρίση του έργου του υπό μονιμοποίηση κ. Σωτηρίου Παπαντωνόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Προϊόντων".
01/04/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση11ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
01/04/2014: (ΙστΕθν): Τελική επιλογή φοιτητών/τριών για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Απρίλιος - Μαίος 2014)
01/04/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Μεταφορών-Ζήτηση για Μετακίνηση"
01/04/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητών/τριών για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (Απρίλιος - Μαίος 2014)
01/04/2014: (ΠολΜηχ): "Αναλυτικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού"-Αποτελέσματα Εκλογής
01/04/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική άσκηση Erasmus 2013-14: παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
01/04/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus κατά το χειμερινό εξάμηνο, 2014 -2015
01/04/2014: (ΠολΜηχ): "Στατική και Δυναμική των Κατασκευών-Αριθμητικές Μέθοδοι"-Αποτελέσματα Εκλογής
01/04/2014: (ΙστΕθν): Διεθνές Θερινό Σχολείο "Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα"
01/04/2014: (ΠολΜηχ): "Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές"-Αποτελέσματα Εκλογής
01/04/2014: (ΙστΕθν): Συνέδριο με θέμα '“Sports, Society, and Culture: Revisiting the Past, Understanding the Present” (Αρχαία Ολυμπία, 9 -12.7.13.)
01/04/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την εξέταση της Γαλλικής Γλώσσας στα πλαίσια του ERASMUS
01/04/2014: (ΙστΕθν): Προκήρυξη υποτροφιών από το Sylvia Ioannou Foundation
01/04/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για την ορκωμοσία του Τμήματος Νομικής
01/04/2014: (ΤμΠρομ): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 543/2014 - Προμήθεια νέου και αναβάθμιση εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
01/04/2014: (Παιδαγ): ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
01/04/2014: (ΙστΕθν): Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Μουσειολογία (Δ.Π.Θ.)
01/04/2014: (Νομική): ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
01/04/2014: (ΜηχΠερ): ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
31/03/2014: (ΙστΕθν):
31/03/2014: (ΙστΕθν): Δικαιολογητικά για ορκωμοσία
31/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡ.ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV
31/03/2014: (Παιδαγ): Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για το επίδομα στέγης - Επείγουσα Ανακοίνωση
31/03/2014: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του ωρολόγιου προγράμματος (31.3.14.)
31/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
31/03/2014: (ΤμΠρομ): Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών
31/03/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση - Συνεργάτης Τάξης
31/03/2014: (Ιατρικ): Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών 'κοντά στους νέους' www.aegeanair.com
31/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
31/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος "Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας και Εθνογραφία της Επικοινωνίας" 4/4/2014 (κα Μάρκου)
31/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
31/03/2014: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
30/03/2014: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις συμμετεχόντων στο Erasmus για το χειμερινό εξάμηνο του 2014 -2015, 1.4.14., 13.00
28/03/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης Υπαλλήλων.
28/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ
28/03/2014: (ΠολΜηχ): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
28/03/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη 545/2014 πρόχειρου διαγωνισμού καυσιίμων κίνησης
28/03/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση ERASMUS Χειμερινό 2014-15
28/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για το μάθημα "Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο έως το 19ο αι." (κ. Στρατηγόπουλος)
28/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 31.3.2014
28/03/2014: (ΜηχΠαρ): Μία (1) θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αλγοριθμική προσέγγιση Συστημάτων Παραγωγής".
27/03/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ " Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ"
27/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"-Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
27/03/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση
27/03/2014: (ΤμΠρομ): Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ΄αριθμ. 539/2014 διακήρυξης η οποία αφορά στην ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
27/03/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή ημέρας και ώρας μαθημάτων κ. Λαμπρίδη
27/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
27/03/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος
27/03/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη 541/2014 για προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
27/03/2014: (Ιατρικ): Εκπρόθεσμη Δήλωση Μαθημάτων
27/03/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 - 2014
27/03/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για αναβολή μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
27/03/2014: (ΠολΜηχ): ΨΗΦΙΣΜΑ Γ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
26/03/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος «Ιστορία της Νεοελληνικής τέχνης: ζητήματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας» (κ. Παληκίδη) της 27.3.14
26/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015
26/03/2014: (Προσχο): Ορκωμοσία Απρίλιος 2014
26/03/2014: (ΙστΕθν): Περίοδος εγγραφών (26. -31.3.14.)
26/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
26/03/2014: (ΜηχΠερ): ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2031-2014
26/03/2014: (ΠολΜηχ): Έναρξη διανομής συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο του Ακ. έτους 2013-2014.
24/03/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ, 2.4.14.
24/03/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση της Γ.Σ, 2.4.14.
24/03/2014: (ΙστΕθν): Παρουσίαση για το Erasmus Placement, 2013 - 2014, 28.3.14., 18.00
24/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη 18ος έως 20ος αιώνα (κ. Συριάτου), 26.3.14.
24/03/2014: (ΙστΕθν): Υποστήριξη και αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας της κ. Ξανθής Τσιομπανούδη
24/03/2014: (ΙστΕθν): Ανανπλήρωση μαθήματος "Πολιτική Γεωγραφία" (κ. Λαφαζάνη) 28.3.14.
24/03/2014: (ΙστΕθν): Διεξαγωγή μαθήματος "Μωάμεθ και Ισλάμ" (κ. Miotto), 27.3.14. (όχι 28.3.14.)
24/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
24/03/2014: (ΤμΠρομ): Μίσθωση χώρων για στέγαση φοιτητών στην Κομοτηνή
24/03/2014: (Δημοκρ): Μήνυμα των Πρυτανικών Αρχών, για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.
24/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος "Κοινωνική Ψυχολογία των Διαπροσωπικών και Διομαδικών Σχέσεων" (κ. Λαμπρίδη), 26.3.14.
24/03/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΗΕLMEPA
23/03/2014: (ΙστΕθν): Παράταση προθεσμίας υπβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus για το χειμερινό 2014 -2015
23/03/2014: (ΙστΕθν): Erasmus placements (πρακτικές) σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 2013 - 2014: Μια υπενθύμιση
22/03/2014: (Παιδαγ): Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Κ. Χαραλάμπους
22/03/2014: (Παιδαγ): Πρόσκληση σε Εκδήλωση "Νεοναζί. Το ολοκαύτωμα της μνήμης"
21/03/2014: (ΠολΜηχ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
21/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21/03/2014: (ΠολΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ
21/03/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
21/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
21/03/2014: (ΜηχΠαρ): Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.
21/03/2014: (ΠολΜηχ): ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
20/03/2014: (ΙστΕθν): Προβήματα με εγγραφή στο μάθημα "Η Βιολογία και η Δημογραφία των Ανθρωπολογικών πληθυσμών" (κ. Ζαφείρη)
20/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 24.3.2014
20/03/2014: (ΙστΕθν): Ώρα μαθήματος 'Ιστορία Νεοελληνικής Τέχνης', 27.3.14.
20/03/2014: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2015
20/03/2014: (Ιατρικ): Aποτελέσματα κατατακτηρίων
20/03/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΥΔΟΞΟΥ
20/03/2014: (Νομική): Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2013-2014
20/03/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που διενεργεί το ΤΕΕ.
20/03/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα Εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που διενεργεί το Τ.Ε.Ε.
19/03/2014: (ΕλλΦιλ): ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
19/03/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
19/03/2014: (Παιδαγ): Έναρξη Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινό Εξάμηνο 2013-14
19/03/2014: (ΕλλΦιλ): ΕΥΔΟΞΟΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
19/03/2014: (ΙστΕθν): Υποψήφιοι για απονομή υποτροφιών και βραβείων επίδοσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012
19/03/2014: (Παιδαγ): ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
19/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία' (κ. Farrington)
19/03/2014: (ΕτΑξΠε): Διακήρυξη μίσθωσης κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής
19/03/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση για τα Συγγράμματα - ΕΥΔΟΞΟΣ
19/03/2014: (Παιδαγ): Αναπλήρωση Μαθήματος Θ.Κεβρεκίδη
19/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος «Μεταβυζαντινή ζωγραφική» (κ. Τσιγάρα)
19/03/2014: (ΜηχΠαρ): Έναρξη διανομής συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο του Ακ. έτους 2013-2014.
19/03/2014: (ΑρχΜηχ): Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
19/03/2014: (ΜηχΠερ): ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
18/03/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus κατά το χειμερινό εξάμηνο, 2014 -2015
18/03/2014: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του ωρολόγιου προγράμματος (18.3.14.)
18/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοινωση για το μάθημα "Εισαγωγή στη Δημογραφία", 21.3.14. (κ. Ζαφείρη)
18/03/2014: (ΕτΑξΠε): Διακήρυξη Μίσθωσης Κυλικείου Πολυτεχνικής
18/03/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση Προγράμματος ERASMUS
18/03/2014: (ΙστΕθν): Διάλξεη του κ. Άγιου με θέμα "Aπό τον τακτισμό στη νόηση :Μια εξήγηση του τρόπου εξέλιξης του εγκεφάλου", 21.3.14., 17.30
18/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
18/03/2014: (ΑρχΜηχ): Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μορφολογία-Ρυθμολογία, Ανάδειξη και Αποκατάσταση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων"
17/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
17/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
17/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
17/03/2014: (ΙστΕθν): Erasmus placements (πρακτικές) σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 2013 - 2014
17/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
17/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Σοφοκλής (Ηλέκτρα)" (κ. Τσαβαρή)
17/03/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
16/03/2014: (ΙστΕθν): Ημερομηνία ανακοίνωσης συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής.
16/03/2014: (ΙστΕθν): Συνεντεύξεις για συμμετέχοντες στο Erasmus (χειμερινό 2014 -2015)
16/03/2014: (ΙστΕθν): Πρακτικές ασκήσεις στο Αρχείο Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο (κ. Τσιγάρα)
16/03/2014: (ΙστΕθν): Ώρα και ηέρα του μαθήματος Ιταλικών του ΣΤ' εξαμήνου (κ. Αγελαρίδη)
14/03/2014: (ΜηχΠαρ): Ορκωμοσία Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής
14/03/2014: (ΜηχΠαρ): Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.
14/03/2014: (ΜηχΠαρ): Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη μονιμοποίηση του επίκουρου Καθηγητή κ. Σωτηρίου Παπαντωνόπουλου με γνωστικό αντικείμενο Σχεδιασμός Προϊόντων.
14/03/2014: (Νομική): Έκδοση αποτελεσμάτων μεταφοράς θέσεων
14/03/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα Α'Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διεξάγεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 17.3.14. (ανακοίνωση του κ. Βαρβούνη)
14/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17.3.2014
14/03/2014: (ΙστΕθν): ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (κ. Παληκίδη)
14/03/2014: (Νομική): ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2014-2015
14/03/2014: (ΑρχΜηχ): Προτάσεις επί των κατευθύνσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
14/03/2014: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
13/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων του κ. Σέργη (κα. Μαχά) "Λαϊκή τέχνη" και "Έντεχνος λαϊκός λόγος"
13/03/2014: (ΙστΕθν): Κατάσταση επιτυχόντων που εισάγονται στο Τμήμα ύστερα από κατατακτήριες εξετασεις
13/03/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων εαρινών εξαμήνων 2013-2014
13/03/2014: (ΜηχΠαρ): Γνωστοποίηση προκηρύξεων βραβείων Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2014.
13/03/2014: (ΙστΕθν): ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
13/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ "1ο ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 20.3.2014
13/03/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες Διπλωματικής Ακαδημίας AZERBAIJAN.
13/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 81176/ΑΠ 6570)
13/03/2014: (ΙστΕθν): Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ με θέμα "Έκδοση αποτελεσμάτων μεταφοράς θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής"
13/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ "1Ο ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 20.3.2014
13/03/2014: (ΜηχΠερ): Ορισμός Αξιολογητών για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό" στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.
12/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 81245/ΑΠ 6339)
12/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81184/ΑΠ 6338)
12/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 80969/ΑΠ 6337)
12/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81104/ΑΠ 6350)
12/03/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος κ. Τσαβαρή, 12 -13.3.14.
12/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81320/ΑΠ 6341)
12/03/2014: (ΙστΕθν): Συνέδριο με θέμα τον Κάρολο ΙΒ' της Σουδίας, Διδυμότειχο,
12/03/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΚΕ 81256/ΑΠ 6274)
12/03/2014: (ΙστΕθν): Συνοπτικός κατάλογος μαθημάτων διδασκόμενων από αλλα τμήματα ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014
12/03/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
12/03/2014: (Δημοκρ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕ 81129/ΑΠ 6336)
12/03/2014: (ΙστΕθν): Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014
12/03/2014: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη Βραβείων Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2014
12/03/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
11/03/2014: (ΙστΕθν): Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση στο ΓΑΚ
11/03/2014: (ΙστΕθν): Αναγόρευση της Dame Averil Cameron σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο του ΚΒΕ
11/03/2014: (ΙστΕθν): Διάλεξη του κ. Άγιου με θέμα 'Η εξέλιξη του εγκεφάλου', 21.3.14., 18.00 -21.00.
11/03/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος 'Παλαιοανθρωπολογία' (κ. Μπαρτσιώκα)
11/03/2014: (ΙστΕθν): ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α. ΠΑΛΗΚΙΔΗ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ"
11/03/2014: (ΙστΕθν): Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2014 -2015.
11/03/2014: (ΙστΕθν): Ώρες συνεργασίας της κ. Ναξίδου
11/03/2014: (ΙστΕθν): Ώρα, μέρα και τόπος διεξαγωγής μαθήματος "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία των Βαλκανικών Λαών" (κ. Ναξίδου)
11/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"¨- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
11/03/2014: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση 7ης ΣΤ και 7ης ΓΣΕΣ
11/03/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
10/03/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
10/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος "Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις" (κ. Ναξίδου)
10/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Θεσμοί διοίκησης στο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο" (κ. Τζιβάρα), 12.3.14.
10/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
10/03/2014: (ΙστΕθν): Εξετάσεις προόδου του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία", 28.3.14. (κ. Χατζόπουλου)
10/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΩΛΩΤΗ
10/03/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα της 27ης επιστημονικής συνάντησης, 'Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη', 13.3.14. - 15.3.14.
10/03/2014: (Νομική): Ανακοίνωση προγράμματος διδασκαλίας εαρινών εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
10/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος ιταλικών, 12.3.14. (κ. Αγελαρίδη)
10/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας' (κ. Ούρεμ - Κώτσου)'
10/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"
10/03/2014: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του ωρολόγιου προγράμματος (10.3.14.)
10/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
10/03/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση Ορκωμοσίας (+ Απαραίτητα Δικαιολογητικά) 11 Απριλίου 2014
10/03/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας, μέρας και τόπου μαθήματος «Παλαιοανθρωπολογία» (κ. Μπαρτσιώκα)
10/03/2014: (Νομική): ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10.3.2014
10/03/2014: (ΑρχΜηχ): Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
10/03/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΠΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
10/03/2014: (ΠολΜηχ): Αλλαγή στο μάθημα "Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών"
09/03/2014: (ΙστΕθν): Παρουσίαση για πιθανούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus
09/03/2014: (ΙστΕθν): Ώρα και μέρα των μαθημάτω του κ. Farrington
07/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10/3/2014
07/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟ
07/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟ
07/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τις πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος Atlas
07/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟ
07/03/2014: (ΙστΕθν): Περίοδος δηλώσεων μαθημάτων (10 -23.3.14.)
07/03/2014: (Νομική): ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟ
07/03/2014: (Νομική): Υποτροφίες ΙΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εισαγωγής 2012
07/03/2014: (ΙστΕθν): Ώρα και ημέρα του μαθήματος "Η δημογραφία και βιολογία των ανθρωπολογικών πληθυσμών" (κ. Ζαφείρη)
07/03/2014: (ΜηχΠερ): Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014
06/03/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
06/03/2014: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του ωρολόγιου προγράμματος (6.3.14.)
06/03/2014: (Προσχο): Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Επικουρου Καθηγητή
06/03/2014: (Δημοκρ): Προκήρυξη βραβείων Ακαδημίας Αθηνών.
06/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ» (κ. Παληκίδη)
06/03/2014: (Προσχο): Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. για το έτος 2011-12
06/03/2014: (Παιδαγ): Γνωστοποίηση προκύρηξης βραβείων Ακαδημίας Αθηνών 2014
06/03/2014: (Δημοκρ): Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ.
05/03/2014: (ΙστΕθν): Παρουσίαση για το Erasmus, 10.3.14. 13.00
05/03/2014: (Νομική): Ανακοινώσεις για το μάθημα Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
05/03/2014: (ΜηχΠαρ): Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση της ΚΥΑ για φοιτητές που ασθένησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.
05/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - ThessISMUN 2014
05/03/2014: (ΜηχΠαρ): Ενημέρωση των φοιτητών από το Κ.Δ.Δ. σχετικά με τη διαγραφή λογαριασμών αποφοιτησάντων, μεταγραφέντων και διαγραφέντων φοιτητών.
05/03/2014: (ΠολΜηχ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ανανέωσης εγγραφής - Δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 0213-2014
05/03/2014: (ΤμΠρομ): Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο αυτοκινήτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΔΠΘ
05/03/2014: (Παιδαγ): ΦΕΚ - Μεταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
05/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ -ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- Η ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
05/03/2014: (ΜηχΠαρ): Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.
05/03/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
05/03/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση εκλογής Καθηγητή "Στατική και Δυναμική των κατασκευών - Αριθμητικές Μέθοδοι"
04/03/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρας μαθήματος «Λατινική φιλολογία: Βιργίλιος» (κ. Τσαβαρή)
04/03/2014: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή (4.3.14., 18.47) μορφή του ωρολόγιου προγράμματος
04/03/2014: (ΙστΕθν): Βαθμοί του μαθήματος 'Ποσοτικών...' (κ. Ζαφείρη)
04/03/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Εισαγωγή στη Δημογραφία", 7.4.14. (κ. Ζαφείρη)
04/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ- Η ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
04/03/2014: (ΙστΕθν): Τρέχουσα μορφή του ωρολογίου προγράμματος (4.3.14.)
04/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV- ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ
04/03/2014: (Παιδαγ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. 2011-2012
04/03/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγή ημερομηνία μαθήματος "Μωάμεθ και Ισλάμ" της Παρασκευής 7 Μαρτίου (κ. Miotto)
04/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
04/03/2014: (ΤμΠρομ): Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων
04/03/2014: (Παιδαγ): Ενημέρωση για τους φοιτητές που ασθένησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής του
04/03/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθημάτων της 25ης Μαρτίου 2014 (κ. Τζιβάρα)
04/03/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
04/03/2014: (ΑρχΜηχ): Υποτροφίες-Βραβεία ΙΚΥ (επίδοσης 2011-12 και εισαγωγής 2012)
04/03/2014: (ΜηχΠερ): ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣ Α. ΔΗΜΟΥΔΗ
03/03/2014: (ΙστΕθν): Ωρολόγιο πρόγραμμα (1.3.14.) που καλύπτει το νέο μάθημα της κ. Τσαβαρή.
02/03/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην 7η έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (5.4.14.)
28/02/2014: (ΙστΕθν): Αλλαγές ωρών και ημερών των μαθημάτων του κ. Farrington
28/02/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Ναυτικό Δίκαιο
27/02/2014: (ΕλλΦιλ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012
27/02/2014: (ΙστΕθν): Διαγραφή λογαριασμών αποφοίτων με τη παύση φοιτητικής σχέσης με το Δ.Π.Θ.
27/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ"- ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
27/02/2014: (ΙστΕθν): Καινούργιο μάθημα της κ. Τσαβαρή, «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία-Σοφοκλής (Ηλέκτρα)"'
27/02/2014: (Νομική): Α' ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ/ΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ"
27/02/2014: (ΜηχΠερ): ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
27/02/2014: (Προσχο): ΝΕΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινό Εξάμηνο 2013-14
27/02/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ", (κα ΑΙΚ. ΜΑΡΚΟΥ)
27/02/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για λογαριασμό χρήστη που παρέχεται στου φοιτητές
27/02/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
27/02/2014: (ΠολΜηχ): Αλλαγή στην ώρα του μαθήματος Γεωδαισία ΙΙ-Γεωδαιτικές Ασκήσεις
26/02/2014: (ΕλλΦιλ): ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
26/02/2014: (ΜηχΠαρ): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του επίκουρου Καθηγητή κ. Αλέξανδρου Τσίγκα με γνωστικό αντικείμενο "Εφοδιαστική". - Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
26/02/2014: (Παιδαγ): Επιστημονικές Μελέτες 2015 - Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
26/02/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ" (κ. Στρατηγόπουλος)
26/02/2014: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τμήματος ΜΠΔ.
26/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014: ΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
26/02/2014: (Παιδαγ): Συνεργάτης Τάξης
26/02/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012
26/02/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση της κ. Λαφαζάνη σχετικά με επιπλέον μαθήματα
26/02/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες-Βραβεία ΙΚΥ (επίδοσης 2011-12 και εισαγωγής 2012).
26/02/2014: (ΑρχΜηχ): Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
26/02/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ: 6η ΣΤ και 6η ΓΣΕΣ
26/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση σε συνεδρίαση εκλογής - Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές
25/02/2014: (ΜηχΠερ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ
25/02/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με τις υποτροφίες του ΙΚΥ
25/02/2014: (Προσχο): Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών
25/02/2014: (ΙστΕθν): Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας της κ. Τσιομπανούδη Ξανθής, 27.2.18., 15.00.
25/02/2014: (Νομική): Παραδόσεις μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
25/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
25/02/2014: (Προσχο): Δήλωση μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2013-14
25/02/2014: (Παιδαγ): ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
25/02/2014: (Δημοκρ): Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
25/02/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Ιταλικών, 3.4.14.
25/02/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα-Ορολογία
25/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
24/02/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση σε 6η εκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ. (26.2.14.)
24/02/2014: (ΙστΕθν): Αντικατάσταση μέλους ειδικής επταμελούς επιτροπής για πληρωμή θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ΝΑ Ευρώπης"
24/02/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής εξέλιξης για πληρωμή θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ΝΑ Ευρώπης"
24/02/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Θεσμοί διοίκησης στο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο', 24.2.14.
24/02/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Ο Ελληνιστικός Κόσμος', 27.2.14.
24/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26.2.2014
24/02/2014: (ΜηχΠερ): ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014
24/02/2014: (Ιατρικ): Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
24/02/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος Ιταλικών, 26.2.14.
24/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
24/02/2014: (ΜηχΠερ): Ανασυγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη και Τεχνολογία Κατασκευών με έμφαση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό"
21/02/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
21/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
21/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 24.2.2014
21/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
21/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
21/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ
21/02/2014: (Προσχο): Ανανέωση Εγγραφής - Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013-14
21/02/2014: (Παιδαγ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
21/02/2014: (ΓλωΠαρ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ 2014
21/02/2014: (Δημοκρ): Τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
21/02/2014: (ΙστΕθν): Τελική μορφή του ωρολόγιου προγράμματος εαρινού εξαμήνου (21.2.14.)
21/02/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση για τις βαθμολογίες των μαθημάτων της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ I - II - III - IV
20/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
20/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
20/02/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για μεταφορά θέσης φοιτητών κατηγορίας 5%
20/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ
20/02/2014: (Δημοκρ): Εισαγόμενοι στις φοιτητικές εστίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
20/02/2014: (ΙστΕθν): Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.
20/02/2014: (ΠολΜηχ): Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014
19/02/2014: (Νομική): Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος-διευκρινήσεις
19/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 1ο
19/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ 1ο
19/02/2014: (ΙστΕθν): Ώρες διδασκαλίας μαθημάτων αγγλικών
19/02/2014: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Εαρινού Εξαμήνου 2013-14
19/02/2014: (Ιατρικ): Επταμελής Επιτροπή 25.02.2014
19/02/2014: (ΙστΕθν): Εγγραφή στο μάθημα 'Διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών' (κ. Παληκίδη)
19/02/2014: (ΠολΜηχ): Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος "Ξένη Γλώσσα" του 2ου εξαμήνου
18/02/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
18/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Η ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
18/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ "
18/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2-ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
18/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΛΟΥΠΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ "
18/02/2014: (ΙστΕθν): Τελική έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων (18.2.14.)
18/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
18/02/2014: (Παιδαγ): Εγγραφές κατακτηρίων φοιτητών 2013-14
18/02/2014: (ΙστΕθν): Προκήρυξη α' λογοτεχνικού διαγωνίσματος "Μίμης Σουλιώτης"
18/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΟ ΔΙΚΑΙΟ" - Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/02/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα υποτροφιών 2014-2015 από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Χονγκ Κονγκ Κίνας σε Έλληνες σπουδαστές.
18/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΕΛΙΔΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
18/02/2014: (Παιδαγ): Κατάσταση επιτυχόντων κατακτηρίων εξετάσεων
18/02/2014: (ΙστΕθν): Οικονομική υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών από Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, 2014 -2015
18/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ" - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
18/02/2014: (ΜηχΠαρ): Χορήγηση φοιτητικού επιδόματος.
17/02/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι" - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
17/02/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος «Εισαγωγή στην οθωμανική αυτοκρατορία» (κ. Χατζόπουλου), 18.2.14.
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ"ΤΜΗΜΑ 2ο
17/02/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθημάτων (18 -19.2.14) της κ. Ούρεμ - Κώτσου
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ"
17/02/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων κ. Λαμπρίδη
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ"- ΤΜΗΜΑ 2ο(Μ-Ω)
17/02/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων της κ. Συριάτου
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ"
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
17/02/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων του κ. Farrington του εαρινού εξαμήνου.
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
17/02/2014: (ΤμΠρομ): Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης 536/2014
17/02/2014: (Ιατρικ): Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
17/02/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη μαθημάτων του κ. Χαριζάνη
17/02/2014: (Νομική): ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
17/02/2014: (ΑρχΜηχ): Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων Καθηγητών
14/02/2014: (ΙστΕθν): Ωρολογιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινου εξαμήνου, 2013 -2014
14/02/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014
14/02/2014: (ΙστΕθν): Έναρξη υποβολής αιτήσεων για στεγαστικό επίδομα
14/02/2014: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014
14/02/2014: (ΙστΕθν): Ημερομηνία αρχής μαθημάτων του κ. Στρατηγόπουλου
13/02/2014: (Προσχο): Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ Εαρινό 2013-14
12/02/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής κατά τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο, 2014.
12/02/2014: (ΙστΕθν): Ημερες ενημέρωσης για σπουδές στην Γαλλία (22.2.14., 29.3.14.)
12/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
11/02/2014: (ΜηχΠερ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014
11/02/2014: (ΜορΒιο): Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
11/02/2014: (ΙστΕθν): Ομιλία με θέμα 'Η μέριμνα μνημείων εκτός Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, Αφρική και Νότια Αμερική' (κ. Κ. Παλύβου, Α.Π.Θ., 12.2.14., 18.00)
11/02/2014: (ΜηχΠερ): ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
11/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2013-2014 (Φεβρουαρίου 2014)
10/02/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑ
10/02/2014: (Δημοκρ): Διευκρίνιση για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών (Μεταφορά θέσης)
10/02/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
10/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014
10/02/2014: (Προσχο): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
10/02/2014: (Νομική): Εξεταστέα ύλη μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
10/02/2014: (ΜηχΠερ): ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
08/02/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (κ. Βόγλη)
07/02/2014: (ΜηχΠερ): ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)
07/02/2014: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση εκλογής στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή
07/02/2014: (ΠολΜηχ): ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-Προϋποθέσεις για έγκριση διακοπής σπουδών
07/02/2014: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση μονιμοποίησης της κας Γ. Λούπα στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή
07/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ορισμού Αξιολογητών-"Μεταλλικές Χωροκατασκευές"
07/02/2014: (ΓλωΠαρ): Έναρξη μαθημάτων της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Ε. Θωμαδάκη
07/02/2014: (ΙστΕθν): Διευκρινίσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα φοιτητών
07/02/2014: (Νομική): Ανακοίνωση Προγράμματος Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2013-2014
07/02/2014: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση μονιμοποίησης της κας Α. Σταματελάτου στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή
07/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ορισμού Αξιολογητών-"Περιβαλλοντική Υδραυλική"
07/02/2014: (ΜορΒιο): Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
07/02/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες Ιδρύματος 'Μελίνα Μερκούρη'
07/02/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ" (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡ. 2014)
07/02/2014: (ΜηχΠερ): Πρόσκληση μονιμοποίησης του κ. Π. Μελίδη στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή
07/02/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις
06/02/2014: (ΠολΜηχ): "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ"-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
06/02/2014: (ΠολΜηχ): "ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ"-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
06/02/2014: (ΠολΜηχ): "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ"-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
06/02/2014: (ΠολΜηχ): ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΩΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
06/02/2014: (ΠολΜηχ): ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
06/02/2014: (ΠολΜηχ): ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
06/02/2014: (ΙστΕθν): ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» (κ. Παληκιδη)
06/02/2014: (ΠολΜηχ): ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
06/02/2014: (Ιατρικ): Εκλογές Μελών ΔΕΠ
06/02/2014: (ΙστΕθν): Έκδοση πτυχίων αποφοίτων του 2009
06/02/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες κρατικού Ινστιτούτου Masdar Αραβικών Εμιράτων.
06/02/2014: (ΑρχΜηχ): Ανακοίνωση προγράμματος κατατακτηρίων εξατάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
06/02/2014: (ΠολΜηχ): ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
05/02/2014: (ΜορΒιο): Ημερομηνία Κατάθεσης Διπλωματικών Εργασιών
05/02/2014: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 5ης ΣΤ και 5ης ΓΣΕΣ
05/02/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Εκλογής Αναπληρωτή Καθηγητή
05/02/2014: (ΜορΒιο): Ημερομηνία Κατάθεσης Αξιολογήσεων
05/02/2014: (ΜηχΠερ): ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
05/02/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για διακοπή σπουδών
04/02/2014: (Νομική): Εκλογές - εξελίξεις Καθηγητών
04/02/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
04/02/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ"- Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
04/02/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
04/02/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
04/02/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
04/02/2014: (ΑρχΜηχ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014
04/02/2014: (ΤμΠρομ): Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή α) πετρελαίου Θέρμανσης, β) καυσίμων κίνησης
04/02/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
04/02/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
04/02/2014: (ΑρχΜηχ): Εκ νέου παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014
03/02/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι"- Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
03/02/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
03/02/2014: (Νομική): ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 2ο (Μ-Ω)
03/02/2014: (Παιδαγ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
03/02/2014: (Ιατρικ): Κατατακτήριες Εξετάσεις
03/02/2014: (ΓλωΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
03/02/2014: (Νομική): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων
03/02/2014: (ΠολΜηχ): Εκ νέου παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014
31/01/2014: (ΜορΒιο): Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς στα πλαίσια του έργου με Κ.Ε. 81129
31/01/2014: (ΜορΒιο): Συμπληρωματική Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2014
31/01/2014: (ΙστΕθν): Εκ νέου παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων
31/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - ThessISMUN 2014
31/01/2014: (ΜηχΠαρ): Εκ νέου παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014.
31/01/2014: (ΑρχΜηχ): Διακοπή εξεταστικής διαδικασίας των Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2013-2014 - Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων
31/01/2014: (ΜηχΠερ): ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
29/01/2014: (ΠολΜηχ): ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013-2014
29/01/2014: (ΠολΜηχ): Υπουργική Απόφαση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014
29/01/2014: (ΠολΜηχ): Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας του ΔΠΘ για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014
29/01/2014: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος 2014.
29/01/2014: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος 2014
29/01/2014: (ΜορΒιο): Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2014
29/01/2014: (Νομική): ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ" (ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΙ "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV"
29/01/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
29/01/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος
28/01/2014: (Δημοκρ): Τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
28/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις στο μάθημα 'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας' (κ. Βόγλη, 31.1.14.)
28/01/2014: (ΑρχΜηχ): Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2014
27/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"
27/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με στεγαστικό επίδομα, 2014
27/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ο.Τ.Α.
27/01/2014: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2014
27/01/2014: (ΜορΒιο): Κατατακτήριες Εξετάσεις στο ΤΜΒΓ για το 2013-2014
27/01/2014: (Ιατρικ): Ανακοίνωση Στεγαστικού Επιδόματος 2014 (Νέο)
27/01/2014: (ΙστΕθν): Υπενθύμιση από τον Εύδοξο για τις ημερομηνίες λήξης δηλώσεων συγγραμμάτων &
27/01/2014: (Νομική): Στεγαστικό Επίδομα 2014
24/01/2014: (Παιδαγ): ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014
24/01/2014: (ΠολΜηχ): Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες του Ιδρύματος Μποδοσάκη
24/01/2014: (ΤμΠρομ): Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου.
24/01/2014: (Προσχο): Πρόσκληση για μονομοποίηση
24/01/2014: (Παιδαγ): ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
24/01/2014: (Δημοκρ): Ανακοίνωση στεγαστικού επιδόματος 2014
24/01/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα επίσκεψης αξιολογητών στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, 27.1.14. -29.1.14.
24/01/2014: (Νομική): Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2013-2014
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Εξέταση μαθήματος "Τεχνική της Αναπαράστασης"
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Διεξαγωγή Εργαστηρίου με θέμα τον Ερευνητικό σχεδιασμό και τις τεχνικές διεξαγωγής της Ποιοτικής έρευνας
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης οκτώ (8) υποτρόφων εσωτερικού σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"
23/01/2014: (ΠολΜηχ): ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ-10η ΔΕΙΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Υποτροφίες του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae σε Έλληνες υπηκόους
23/01/2014: (ΠολΜηχ): ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΠΜΣ
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"
23/01/2014: (Προσχο): Αποφάσεις ορισμού ειδικών επταμελών επιτροπών
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"
23/01/2014: (Προσχο): Εγγραφές ΠΜΣ
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών γλώσσας και πολιτισμού Ινδονησίας Darmasiswa
23/01/2014: (ΕτΑξΠε): Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και σύντμηση προθεσμίας για την εκμίσθωση του χώρου κυλικείου στην Π. Τσαλδάρη1
23/01/2014: (Προσχο): Αποτελέσματα ΠΜΣ
23/01/2014: (Παιδαγ): Ορισμός 7μελούς Επιτροπής & Πρόσκληση για ορισμό αξιολογητών
23/01/2014: (Ιατρικ): Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014
23/01/2014: (ΓλωΠαρ): Εξεταστέα ύλη Μανελίδου
23/01/2014: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
23/01/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες για Έλληνες υπηκόους από το κράτος Ινδίας και το κράτος Ινδονησίας
23/01/2014: (ΑρχΜηχ): Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
23/01/2014: (ΠολΜηχ): Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας
22/01/2014: (Νομική): Νέα ανακοίνωση για αναγνώριση τίτλου σπουδών μετά από πράξη του ΔΟΑΤΑΠ
22/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
22/01/2014: (ΜηχΠαρ): Θέματα που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος ΜΠΔ.
21/01/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" - ΚΛΙΜΑΚΙΟ Μ-Ω-Α' ΕΞΑΜΗΝΟ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21/01/2014: (ΤμΠρομ): Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών καθαριοτητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΠΘ
21/01/2014: (ΜορΒιο): Ανακοίνωση για διπλωματικές εργασίες στο ΤΜΒΓ 2013-2014
21/01/2014: (ΙστΕθν): Επιλογή συμμετεχόντων στην πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής κατά τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, 2014
21/01/2014: (Νομική): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ"-ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α-Λ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21/01/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα - Αίθουσες Εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 .
21/01/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤ. 2013-2014
20/01/2014: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"- ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡ. - ΦΕΒΡ.2014
20/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
20/01/2014: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"-ΦΕΒΡ.2014
20/01/2014: (ΙστΕθν): Πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής των εκλόγων για την ανάδειξη προέδρου (17.1.14.)
20/01/2014: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" Ε' ΕΞΑΜ. (ΝΕΟ ΠΡ.) & Ζ' ΕΞΑΜ.(ΠΑΛΑΙΟ ΠΡ.)
20/01/2014: (ΙστΕθν): Αποτέλεσμα εκλογών για ανάδειξη του προέδρου του Τμήματος (17.1.14.)
20/01/2014: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" -ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΕΒΡ.2014
20/01/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013-2014
20/01/2014: (ΙστΕθν): Δηλώση προέλευσης μαθημάτων του κ. Μελά
20/01/2014: (Νομική): ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι" - ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΦΕΒΡ. 2014
20/01/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014
17/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή της εξέτασης στο μάθημα 'Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία' (κ. Λαφαζάνη)
17/01/2014: (ΙστΕθν): Εξετάσεις στο μάθημα 'Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία' (κ. Λαφαζάνη)
16/01/2014: (ΙστΕθν): Τελικλή έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής (16.1.14.)
16/01/2014: (Προσχο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου
16/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
16/01/2014: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Ιδρύματος Μποδοσάκη.
16/01/2014: (ΑρχΜηχ): Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2014
15/01/2014: (ΙστΕθν): Ύλη στο μάθημα των Αγγλικών για εξετάσεις της περιόδου ιαν. - φεβ. 2013 -2014
15/01/2014: (ΙστΕθν): Τόπος και ώρα παράδοσης μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση', 16.1.14. (κ. Farrington)
15/01/2014: (ΙστΕθν): Πιθανές αλλάγες στο εξεταστικό πρόγραμμα σχετικά με την περίοδο Φεβρουαρίου 2014
15/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα 'Ποσοτικές Μέθοδοι' (κ. Ζαφείρη)
15/01/2014: (Νομική): ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
15/01/2014: (ΙστΕθν): Εξετάσεις στα μαθήματα Ιστορία του Νέου Ελληνισμού και Ιδεολογικά ρεύματα
15/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
14/01/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ιανουαρίου - φεβρουαρίου 2013 -2014 (14.1.14./16.57)
14/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογκές προέδρου του Τμήματος
14/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών"
14/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
14/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά"
14/01/2014: (ΙστΕθν): Δηλώσεις για εξέταση μαθήματος 'Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία' (κ. Λαφαζάνη)
14/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
14/01/2014: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014
14/01/2014: (ΓλωΠαρ): Αλλαγή στο πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2014.
14/01/2014: (ΙστΕθν): Επάρκεια δρομολογίων αστικού ΚΤΕΛ για το Δ.Π.Θ.
14/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
14/01/2014: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες διεθνούς Ιδρύματος Matsumae σε Έλληνες υπηκόους.
14/01/2014: (ΑρχΜηχ): Εξεταστέα ύλη για το μάθημα Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I-IV για τις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2014
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13/01/2014: (Νομική): ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ", "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ", "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ", "ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"
13/01/2014: (ΙστΕθν): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ" - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13/01/2014: (ΙστΕθν): Νέα παράταση δηλώσεωςν και διανομής διδακτικών βιβλίων από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13/01/2014: (ΙστΕθν): Έγκριση καταλόγου εκλεκτόρων σε εκλογές για ανάδειξη προέδρου του Τμήματος
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/1- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
13/01/2014: (ΙστΕθν): Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδοου ιανουαρίου - φεβρουαρίου, 2013 -2014
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
13/01/2014: (ΜηχΠαρ): Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014.
13/01/2014: (ΙστΕθν): Εξετάσεις της κ. Τζιβάρα
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
13/01/2014: (ΙστΕθν): Δήλωση μαθημάτων, 14 - 17.1. 14.
13/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ"-Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
13/01/2014: (ΠολΜηχ): Εξέταση του μαθήματος "Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων - Κατολισθήσεις"
11/01/2014: (ΙστΕθν): Παρουσίαση με θέμα 'Πως γράφουμε ένα βιογραφικό στα αγγλικά' , 16.1.14., 18.00
11/01/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ" (του κ. Στρατηγόπουλου) στο ορθό.
10/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΝΕΟ ΠΡ.)
10/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ"-Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΦΕΒΡ.2014
10/01/2014: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ" (του κ. Στρατηγόπουλου)
10/01/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για αναγνώριση τίτλου σπουδών μετά από πράξη του ΔΟΑΤΑΠ
10/01/2014: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα σε συνεργασία με το Center for Hellenic Studies του πανεπιστημίου του Harvard, 25.5.14. - 28.6.14.: Μια υπενθύμιση
10/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"-Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ -ΦΕΒΡ.2014
10/01/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington), 14.1.14.
10/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ" - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΦΕΒΡ. 2014
10/01/2014: (Προσχο): Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013-14
10/01/2014: (ΕλλΦιλ): ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014
10/01/2014: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση σχετικά με συμμετοχή φοιτητών του ΤΙΕ σε εξετάσεις του ΠΤΔΕ του κ. Παπαδόπουλου
10/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ"-Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
10/01/2014: (Προσχο): Ανακοίνωση για πρακτική 4ου έτους
10/01/2014: (ΙστΕθν): Σεμινάρια της Ελληνικής εταιρείας οικονομικής ιστορίας, ιαν. - ιουν. 2014
10/01/2014: (Νομική): Αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων 2013-2014
10/01/2014: (Προσχο): Παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-14
10/01/2014: (Ιατρικ): Δήλωση Μαθημάτων
10/01/2014: (Δημοκρ): Διορθώσεις και ανακλήσεις αιτήσεων μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
10/01/2014: (ΙστΕθν): ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
10/01/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για τη συγκρότηση επιτροπών του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
10/01/2014: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014.
10/01/2014: (ΑρχΜηχ): Παράταση παροχής μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές με βεβαίωση εγγραφής ή επιτυχίας
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13.1.2014 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι 1ο ΤΜΗΜΑ (Α-Λ)
09/01/2014: (Νομική): Ανακοίνωση για ορκωμοσία
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
09/01/2014: (ΙστΕθν): Προκήρυξη εκλογών στις 17/1/2014 για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΙ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
09/01/2014: (ΙστΕθν): Ανάκληση απόφασης Γ.Σ. προκήρυξης προεδρικών εκλογών
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΙΙ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
09/01/2014: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Θ.
09/01/2014: (Προσχο): Συπληρωματική εξεταστική Φεβρουαρίου 2013-14
09/01/2014: (Παιδαγ): Ανακοίνωση για την Εξεταστική
09/01/2014: (Ιατρικ): Βιογραφικά Μελών Ειδικών Επταμελών Επιτροπών
09/01/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Εισαγωγή στην Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία', 13.1.14. (κ. Συριάτου)
09/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ
09/01/2014: (ΜηχΠερ): ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
09/01/2014: (ΠολΜηχ): Παράταση παροχής μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές με βεβαίωση εγγραφής ή επιτυχίας
08/01/2014: (ΠολΜηχ): Mεταφορά θέσης φοιτητών (διορθώσεις και ανακλήσεις αιτήσεων)
08/01/2014: (ΜορΒιο): Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουάριος 2014
08/01/2014: (ΠολΜηχ): ΝΕΑ Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014
08/01/2014: (ΜορΒιο): Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις
08/01/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
08/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη Υποτροφιών ακαδ. έτους 2014-2015 Ιδρύματος Μποδοσάκη
08/01/2014: (ΜορΒιο): Ανακοίνωση για τις εξεταστικές Χειμ. Εαρ. Εξαμήνου
08/01/2014: (ΙστΕθν): Υπενθύμιση για την αναπλήρωση του μαθήματος "Ποσοτικές και Ποιοτικές
08/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ"- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
08/01/2014: (ΑρχΜηχ): ΝΕΑ παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014
08/01/2014: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
08/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΕ 2013-14 Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Π.Κ.
08/01/2014: (ΜορΒιο): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων
08/01/2014: (ΙστΕθν): Δελτίο τύπο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
08/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α-Λ)- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
08/01/2014: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4218/2013 με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
08/01/2014: (ΠολΜηχ): Προκήρυξη ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ.
07/01/2014: (Παιδαγ): Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων
07/01/2014: (Ιατρικ): Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ερευνητές από Γ.Π.Α.
07/01/2014: (ΙστΕθν): Ομιλία του κ. Α. Αθανασάκη (Uni. of California, Santa Barbara), με θέμα 'Ησιόδου Έργα και Ημέραι: Εργασία και Δικαιονσύνη. Το αδιαχώριστο ζεύγος',14.1.14.
07/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α-Λ)- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
07/01/2014: (ΑρχΜηχ): Ρυθμίσεις για τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014
07/01/2014: (ΜηχΠερ): ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
06/01/2014: (Παιδαγ): Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων
06/01/2014: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία', 7.1.14. (κ. Farrington)
06/01/2014: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
03/01/2014: (ΙστΕθν): Πρόσκληση στην Πέμπτη έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματο
03/01/2014: (ΙστΕθν): Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στη Νεότερη & σύγχρονη ιστορία της ΝΑ Ευρώπης
03/01/2014: (Νομική): Νέα παράταση για δήλωση και διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014
02/01/2014: (ΙστΕθν): Η εξεταστέα ύλη μαθήματος «Ιστορία της βυζαντινής τέχνης» (κ. Τσιγάρα)
02/01/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος "Ιστορία της βυζαντινής τέχνης" , 16.1.14 (κ. Τσιγάρα)
02/01/2014: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος "Μνημειακή Τοπογραφία της Θράκης" , 10.1.14 (κ. Τσιγάρα)
02/01/2014: (ΙστΕθν): Γνωστοποίηση διατάξεων του νόμου σχετικά με την εισαγωγή των τέκνων στρατιωτικών ή στελεχών σωμάτων ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα καθήκοντος σε σχολές και τμήματα
02/01/2014: (ΙστΕθν): Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
02/01/2014: (ΙστΕθν): Ενημέρωση υπουργείου σχετικά με τις εξεταστικές περιόδους φεβρουαρίου και ιουνίου 2013 -2014
02/01/2014: (ΙστΕθν): Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων στους φοιτητές
30/12/2013: (Δημοκρ): Συλλυπητήριο Ψήφισμα για τον Ζαφείρη Άμπα.
24/12/2013: (Νομική): Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014
24/12/2013: (Νομική): Κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
24/12/2013: (ΜηχΠερ): Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΕ 2013-14 Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης
23/12/2013: (ΜηχΠερ): Προκήρυξη 42ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών ακαδ. έτους 2014-2015 - Ίδρυμα Μπιοδοσάκη
23/12/2013: (Νομική): Παράταση προθεσμίας δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων
23/12/2013: (ΜηχΠαρ): Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Ιδρύματος Μποδοσάκη.
23/12/2013: (ΜηχΠερ): Ανάρτηση Προκήρυξης ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
23/12/2013: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
23/12/2013: (ΜηχΠαρ): Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014.
23/12/2013: (ΜηχΠερ): Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2013 - 2014
23/12/2013: (ΠολΜηχ): Τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2013-2014
22/12/2013: (Προσχο): Ανακοίνωση για πρακτική 4ου έτους
21/12/2013: (ΙστΕθν): Παράταση περιόδου δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων
21/12/2013: (ΙστΕθν): ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΝΑΖΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", 13 - 14.12.13.
20/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ
20/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΘ
20/12/2013: (Προσχο): Κατάλογος υποψηφίων για τις γραπτές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα"
20/12/2013: (Παιδαγ): Νεα Παράταση Δηλώσεων και Διανομής Συγγραμμάτων
20/12/2013: (ΜορΒιο): Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών βιβλίων
20/12/2013: (ΓλωΠαρ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
20/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
19/12/2013: (ΓλωΠαρ): Ανακοίνωση για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
19/12/2013: (ΙστΕθν): Nέοι πτυχιούχοι του Τμήματός μας: Η ορκωμοσία της 6ης/12/2013
19/12/2013: (Νομική): Ανακοίνωση παράτασης δηλώσεων μαθημάτων
18/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2014
18/12/2013: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
18/12/2013: (ΜηχΠαρ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
18/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014
18/12/2013: (ΠολΜηχ): Ορισμός Αξιολογητών για τη θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: Στατική και δυναμική των κατασκευών-Αριθμητικοί μέθοδοι
18/12/2013: (ΤμΠρομ): Κατάθεση προσφορών για την ετήσια συντήρηση και την παρακολούθηση καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων προσώπων και βιβλίων που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη
18/12/2013: (Ιατρικ): Κατατακτήριες 2013_2014
18/12/2013: (Δημοκρ): Εκλογικοι καταλογοι Πολυτεχνικης Σχολής
18/12/2013: (ΜηχΠαρ): Εκδήλωση 18/12/2013
18/12/2013: (ΜηχΠερ): ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014
18/12/2013: (ΠολΜηχ): Ορισμός Αξιολογητών για τη θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές
17/12/2013: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"
17/12/2013: (ΙστΕθν): Πρόκληση τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στη "Νεότερη & σύγχρονη ιστορία της ΝΑ Ευρώπης"
17/12/2013: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
17/12/2013: (ΙστΕθν): Πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη προέδρου στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
17/12/2013: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
17/12/2013: (Δημοκρ): Αναβολή εκλογών ανάδειξης Κοσμητόρων.
17/12/2013: (ΙστΕθν): Εκολογές για την ανάδειξη προέδρου Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογία
17/12/2013: (Νομική): ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 1ο(Α-Λ)
17/12/2013: (ΜηχΠαρ): Αναβολή διενέργιας κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
16/12/2013: (ΜηχΠερ): ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
16/12/2013: (Παιδαγ): Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014
16/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2013
16/12/2013: (ΜηχΠερ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "
15/12/2013: (ΙστΕθν): Αλλαγή ώρα της αναπλήρωσης μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννησης' (16.12.13.)
13/12/2013: (ΙστΕθν): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα:'Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας' (κ. Βόγλη)
13/12/2013: (ΙστΕθν): Εκδρομή στην Μεσημβρία/Ζώνη και στη Μαρώνεια, 20.11.13.
13/12/2013: (ΙστΕθν): ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΣΛΑΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (κα ΜΑΡΚΟΥ)
13/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
13/12/2013: (ΠολΜηχ): Σχέδιο εξετάσεων Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
13/12/2013: (ΤμΠρομ): Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίου
13/12/2013: (ΙστΕθν): Aναπλήρωση μαθήματος «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης» (κ. Παληκίδη)
13/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Ι ΤΜΗΜΑ 2ο (Μ-Ω)
13/12/2013: (ΠολΜηχ): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
12/12/2013: (ΤμΠρομ): Διόρθωση λαθών στο αρχείο «Ομάδα-4-Τηλεφωνικά.doc» της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 534/2013 - Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με ημερομηνία ανακοίνωσης 13-11-2013
12/12/2013: (ΙστΕθν): Αναπληρώσεις μαθημάτων 'Εισαγωγή στην εξέλιξη και φυσική Ανθρωπολογία' και 'Φυσική Ανθρωπολογία - Οστεολογία' (κ. Μπαρτσιώκα)
12/12/2013: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ορισμού Αξιολογητών
11/12/2013: (ΙστΕθν): Κύκλος Ομιλιών για τον Καβάφη
11/12/2013: (ΜηχΠαρ): Ενημέρωση για μεταφορά θέσης εισαγωγής και κατατακτήριες εξετάσεις
11/12/2013: (ΑρχΜηχ): Ενημέρωση φοιτητών του Δ.Π.Θ. για τον ιό HIV/AIDS
11/12/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
11/12/2013: (ΜηχΠαρ): Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.
11/12/2013: (ΑρχΜηχ): Επάρκεια δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής
11/12/2013: (ΙστΕθν): Αναβολή του μαθήματος 'Εφραρμοσμένη Στατιστική' (κ. Ζαφείρη)
11/12/2013: (Νομική): Τροποποίηση παραδόσεων μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
11/12/2013: (ΑρχΜηχ): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
11/12/2013: (ΜηχΠερ): Προσκλήσεις 4ης ΣΤ και 4ης ΓΣΕΣ
11/12/2013: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Ορισμού Αξιολογητών
10/12/2013: (ΙστΕθν): Ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία—Γεωγραφίες & Κοινωνίες» και «Ευρωπαϊκή Μετανάστευση» (κ. Λαφαζάνη)
10/12/2013: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης» του κ. Παληκίδη
10/12/2013: (ΙστΕθν): Δηλώσεις φοιτητών για τα βιωματικά εργαστήρια Διδακτικής της Ιστορίας
10/12/2013: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση μαθήματος 'Φυσική Ανθρωπολογία - Οστεολογία' (κ. Μπαρτσιώκα)
10/12/2013: (Νομική): Ανακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής και τις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
10/12/2013: (ΜηχΠερ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία"
10/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
10/12/2013: (ΜηχΠερ): Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση και προσομοίωση υδατικών πόρων" στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.
10/12/2013: (ΜορΒιο): Διάλεξη Προσκεκλημένου Ομιλητή
10/12/2013: (Δημοκρ): Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10/12/2013: (ΙστΕθν): Πρακτική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής κατά τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, 2014.
10/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
10/12/2013: (ΜηχΠαρ): Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
10/12/2013: (ΜηχΠερ): Ορισμός Αξιολογητών για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Περιβάλλοντος" στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.
10/12/2013: (ΠολΜηχ): Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Οκτ. 2013
09/12/2013: (ΙστΕθν): ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
09/12/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
09/12/2013: (ΙστΕθν): Ειδική Επταμελής Επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης του ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ΝΑ Ευρώπης" Α.Π. 495/6-12-2013
09/12/2013: (ΙστΕθν): Πρόσκληση σε 4η έκτατακτη Γ.Σ. του Τμήματος (11.13.12.)
09/12/2013: (ΙστΕθν): Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
09/12/2013: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση Εκλογής Καθηγητή
09/12/2013: (ΙστΕθν): Ώρες συνάντησης με το διδάσκοντα για φοιτητές του μαθήματος 'Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας' (κ. Ζαφείρη).
09/12/2013: (Νομική): Ορκωμοσία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.
09/12/2013: (ΠολΜηχ): Ανάκληση του με αριθ. πρωτ. Β 994/17-10-2013 έγγραφο του Αντιπρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων
09/12/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
09/12/2013: (ΜηχΠαρ): Επάρκεια δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής
09/12/2013: (ΠολΜηχ): Επάρκεια δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κομοτηνής
09/12/2013: (Προσχο): Εκδηλώσεις στη Σχολή 10/12/2013, 12/12/2013
09/12/2013: (ΙστΕθν): Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας και τόπου της επόμενης παράδοσης μαθήματος 'Η Ελληνική Αναγέννηση' (κ. Farrington)
09/12/2013: (ΜηχΠαρ): Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Γράφων"
09/12/2013: (ΜηχΠερ): ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
09/12/2013: (ΠολΜηχ): Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
09/12/2013: (Προσχο): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΕΠΗ: "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
09/12/2013: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
09/12/2013: (ΙστΕθν): Ενημέρωση και συζήτηση για το HIV-AIDS, 16.12.13., 18.00, Αίθ. Α΄, ΤΙΕ
09/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
09/12/2013: (ΜηχΠερ): ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HIV/AIDS
09/12/2013: (ΠολΜηχ): Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρ. 39 παρ. 29 του Ν.4186/2013 περί εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υιοθεντηθέντων τέκνων από τη Βουλή, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
08/12/2013: (ΙστΕθν): Δηλώσεις φοιτητών για τα βιωματικά εργαστήρια Διδακτικής της Ιστορίας
07/12/2013: (ΜορΒιο): Διάλεξη Προσκεκλημένου Ομιλητή
07/12/2013: (ΙστΕθν): Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.Χ: Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου , 10-11 Δεκεμβρίου 2013
06/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
06/12/2013: (ΜορΒιο): Άτλας - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
06/12/2013: (ΜηχΠερ): ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
06/12/2013: (ΜορΒιο): Ανακοίνωση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς στα πλαίσια του Έργου ΚΕ81234
06/12/2013: (Δημοκρ): Εισαγωγή στις φοιτητικές εστίες Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής
06/12/2013: (Νομική): Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων
06/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
06/12/2013: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2013-2014
05/12/2013: (ΙστΕθν): Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Διημερίδα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', Δηλώσεις συμμετοχής φοιτητών στα βιωματικά εργαστήρια.
05/12/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
05/12/2013: (Νομική): Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές
05/12/2013: (ΙστΕθν): Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με Νομοθετική Ρύθμιση Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
05/12/2013: (Νομική): Επάρκεια Δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ για το ΔΠΘ
05/12/2013: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος "Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία" (6.12.2013)
05/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ"- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
05/12/2013: (Παιδαγ): Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνηες υπηκόους
05/12/2013: (ΜορΒιο): Συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τη θέση Αν. Καθηγητή Μοριακής Φυσιολογίας
05/12/2013: (ΓλωΠαρ): ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 2014
05/12/2013: (ΙστΕθν): Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων προηγούμενων ετών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
05/12/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
04/12/2013: (ΙστΕθν): Ημερομηνία και τόπος της αναπλήρωσης μαθήματος , "Ιστορία της βυζαντινής τέχνης", 6.12.13. (κ. Τσιγάρα)
04/12/2013: (Προσχο): Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2013-14
04/12/2013: (ΙστΕθν): Συμπληρωματικό μάθημα 'Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία', (κ. Ναξίδου), 6.12.13.
04/12/2013: (Προσχο): Απόφαση ορισμού ειδικής επταμελούς επιτροπής για βαθμίδα Επικ. Καθηγητή "Κοινωνική Ψυχολογία"
04/12/2013: (Παιδαγ): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-14
04/12/2013: (ΙστΕθν): Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Διημερίδα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', Δηλώσεις συμμετοχής φοιτητών στα βιωματικά εργαστήρια.
04/12/2013: (Προσχο): Απόφαση ορισμού ειδικής επταμελούς επιτροπής για μονιμοποίηση κ. Θεοδωρίδη
04/12/2013: (Παιδαγ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-14
04/12/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
03/12/2013: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος ''Εισαγωγή στην ιστορία της νέας, νεότερης & σύγχρονης ελληνικής ιστορίας', 3.12.13. (κ. Βόγλη)
03/12/2013: (ΙστΕθν): Αναβολή μαθήματος 'Θεωρια και μεθοδολογία της ιστορίας'', 4.12.13. (κ. Βόγλη)
03/12/2013: (ΙστΕθν): Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αδριανούπολη, 16 -17.11.13.
03/12/2013: (ΙστΕθν): Γ' Παγκρήτια Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη, 5 - 8.12.2013
03/12/2013: (Παιδαγ): Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Επικ. Καθηγήτριας Α. Ευθυμίου
03/12/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
03/12/2013: (Νομική): 2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.
02/12/2013: (ΠολΜηχ): Ανακοίνωση για τους υποψηφίους των κατατακτηρίων εξετάσεων 2013-2014
02/12/2013: (ΙστΕθν): Διάκριση για τον καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, τον κ. καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη
02/12/2013: (ΜηχΠαρ): Δήλωση κατ' επιλογήν μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
02/12/2013: (ΙστΕθν): Αναπλήρωση του μαθήματος 'Προϊστορικές Κοινωνίες', 3.12.13 (κ. Ούρεμ - Κώτσου)'
02/12/2013: (Νομική): ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ" ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
02/12/2013: (ΜηχΠαρ): Δράσεις ενημέρωσης φοιτητών του Δ.Π.Θ. για τον ιό HIV/AIDS.
02/12/2013: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 6ης κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος
02/12/2013: (Δημοκρ): ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ 2009 ΕΩΣ 2013
02/12/2013: (ΙστΕθν): Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Διημερίδα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', Δηλώσεις συμμετοχής φοιτητών στα βιωματικά εργαστήρια
02/12/2013: (Νομική): Προβολή γαλλικής ταινίας στα πλαίσια του μαθήματος Γαλλική Γλώσσα-Ορολογία
02/12/2013: (ΜηχΠαρ): Παροχή μειωμένου εισητηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές
02/12/2013: (ΑρχΜηχ): Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης της Π.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
02/12/2013: (ΜηχΠερ): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
02/12/2013: (ΠολΜηχ): Πρόσκληση 5ης κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος
01/12/2013: (ΙστΕθν): Ανακοίνωση για τα μάθηματα της κας Λαφαζάνη
30/11/2013: (ΓλωΠαρ): Αίτηση για την Πρακτική Άσκηση
30/11/2013: (ΓλωΠαρ): Ατλας - Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
30/11/2013: (ΓλωΠαρ): Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
30/11/2013: (ΓλωΠαρ): ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
30/11/2013: (ΓλωΠαρ): Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
30/11/2013: (ΓλωΠαρ): ΑΤΛΑΣ - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
30/11/2013: (ΙστΕθν): Διημερίδα στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με θέμα 'Ναζισμός, Νεοναζισμός και Ιστορική Εκπαίδευση', 13 -14.12.13.
29/11/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ"- Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
29/11/2013: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
29/11/2013: (Νομική): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
29/11/2013: (ΤμΠρομ): Κλήρωση Επιτροπής Βαθμολογίας ΠΔΕ -2013
29/11/2013: (ΜορΒιο): Ανακοίνωση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς στα πλαίσια του Έργου Κ.Ε. 80842
29/11/2013: (Ιατρικ): Εκλογές Μελών ΔΕΠ 10.12.2013
29/11/2013: (Δημοκρ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
29/11/2013: (ΙστΕθν): Κατάλογος φοιτητών που πρόκειται να ορκισθούν στις 6 Δεκεμβρίου 2013
29/11/2013: (Νομική): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
28/11/2013: (ΙστΕθν): Βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας του κ. Πέτρου Μαυρογεώργου (ΑΕΜ 552474), 15.10.13.
28/11/2013