Ανακοινώσεις - Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολοτισμού Παρευξείνιων Χωρών - Τμήμα

16/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ. ΕΤ. 2000-2007 (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)
16/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΧΑΡΑΤΣΙΔΗ
13/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
13/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κας ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ
13/01/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ
13/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κας ΜΑΥΡΙΔΟΥ
13/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κας ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
12/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
12/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
12/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ" (κα Κοκκινίδου)
12/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κ. ΤΣΙΛΩΝΗ
11/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ κας ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ
11/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κας ΜΠΟΛΙΑΚΗ
11/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι"
11/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ κας ΠΡΕΝΤΑ
11/01/2017: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
11/01/2017: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
10/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΡΓΗ
10/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ - ΡΩΣΙΚΑ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
10/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
09/01/2017: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...