Ανακοινώσεις - Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολοτισμού Παρευξείνιων Χωρών - Τμήμα

30/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΜ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
29/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ κας ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ
29/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ κας ΜΑΥΡΙΔΟΥ
21/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
21/05/2018: The Cyprus Institute Graduate School Summer 2018 Internship Program
18/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ κας ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΔΙΠ
18/05/2018: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ"
18/05/2018: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΑΕ 2017-2018
18/05/2018: Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για το πρόγραμμα ERASMUS
18/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"
17/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ"
17/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙV"
16/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ"
11/05/2018: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2018
08/05/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠ. ΔΙΔ.
08/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ
07/05/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ
07/05/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
03/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
03/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΔΗΜΑΣΗ ΜΑΡΙΑΣ
02/05/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ"

Παλαιότερες ανακοινώσεις...