Ανακοινώσεις - Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολοτισμού Παρευξείνιων Χωρών - Τμήμα

19/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
19/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
18/05/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
18/05/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΦΠΠΧ
16/05/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κας ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
16/05/2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
15/05/2017: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗΣ 2017-2018
15/05/2017: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
15/05/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κας ΔΗΜΑΣΗ
15/05/2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
12/05/2017: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΣΕΡΓΗ
11/05/2017: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕ 2017-2018
11/05/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κας ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ
09/05/2017: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
08/05/2017: ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917», 12-13/5/2017, ΑΠΘ
08/05/2017: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ
05/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
04/05/2017: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS, ΑΕ 15-16
04/05/2017: 211 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ/ ΤΕΙ
04/05/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
03/05/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ κ. ΜΠΑΡΟΥ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...