Ανακοινώσεις - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Τμήμα

01/11/2013: Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
01/11/2013: Οδηγός Σπουδών 2013-2014
30/10/2013: Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων υποτροφιών ΙΚΥ - CERN (2013-2014)
29/10/2013: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ακαδ. έτους 2013-2014 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
21/10/2013: Προκήρυξη δύο θέσεων για τρίμηνη άσκηση στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Κέντρου Αριστείας του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (Εσθονία)
21/10/2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. 2013-2014
17/10/2013: Υποτροφίες Σλαβικής Κυβέρνησης για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες, ακαδ. έτη 2013-14 και 2014-15
17/10/2013: Πρόσκληση της 1ης Συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ
17/10/2013: Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ
14/10/2013: Υποτροφίες σύντομης διάρκειας στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας για διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα σε Ρουμανικά ΑΕΙ
14/10/2013: ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11/10/2013: Θέση εργασίας - Junior Software Developer
11/10/2013: Θέση εργασίας στο τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας ΕΤΕΘ ΑΕ
11/10/2013: Χρηματικά Βραβεία - Εστία Ναυτικών
08/10/2013: Δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
07/10/2013: Συνέντευξη υποψηφίων για το Π.Μ.Σ.
03/10/2013: Επιτυχόντες στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας υποψηφίων του Π.Μ.Σ.
03/10/2013: Υποτροφίες - Εργαζάκειο Ίδρυμα
03/10/2013: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
27/09/2013: Eγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
27/09/2013: Εξέταση της αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...