Ανακοινώσεις - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα

16/01/2017: Αναπλήρωση μαθημάτων Καθ. Δ. Σακκά
16/01/2017: Αναπλήρωση του μαθήματος "Διδασκαλία με Νεες Τεχνολογίες"
15/01/2017: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ
15/01/2017: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017
14/01/2017: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωσης μαθήματος Διδακτ. Μεθοδολογια ΙΙ - μέθοδος project
14/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ αναπλήρωσης μαθήματος Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ- μέθοδος Project_2017
14/01/2017: Ανακοίνωση για αναπλήρωση μαθημάτων Σακονίδης
14/01/2017: Ανακοίνωση αναπλήρωσης Ευθυμίου
13/01/2017: Νέα ημερομηνία γραπτής εξέτασης Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων
13/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναπλήρωσης μαθήματος "Μέσα Διδασκαλίας"
13/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναπλήρωσης μαθήματος Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ- μέθοδος Project
12/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναπλήρωσης μαθήματος Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ- μέθοδος Project_2017
12/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα ΓΑΛΛΙΚΑ -1ο εξαμηνο
12/01/2017: Απόφαση Πρύτανη 181/2017 σχετικά με την αναστολή εκπαιδευτικού/διοικητικού έργου
12/01/2017: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
11/01/2017: Αναβολή γραπτής εξέτασης Ποσοτική κ Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων
11/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα English for academic communicative purposes
11/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία
10/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Μέσα Διδασκαλίας"
09/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Αρχές Φυσικής"
09/01/2017: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 174-20

Παλαιότερες ανακοινώσεις...