Ανακοινώσεις - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα

15/12/2018:
02/05/2018: Ανακοίνωση Υποβολής Δικαιολογητικών για ΣΤΕΓΑΣΗ & ΣΙΤΙΣΗ Φοιτητών από Β΄ Έτος Σπουδών έως Πτυχίο
02/05/2018: ΦΥΛΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προβολή Ντοκιμαντέρ
30/04/2018: Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής-Επίκουρος Καθηγητής, "Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα"
30/04/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών από το ΠΔΕ 2017-Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Γραμματείας
30/04/2018: Πρόγραμμα Εργαστηρίου Υποστήριξης Συγγραφής ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
27/04/2018: Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
27/04/2018: Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για εισαγωγή φοιτητών στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019
27/04/2018: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
25/04/2018: Αναβολή και Αναπλήρωση του μαθήματος του 2ου Εξαμήνου ΓΑΛΛΙΚΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
25/04/2018: Προς Φοιτητές Στ΄Εξαμήνου: Συνάντηση ενημέρωσης για την εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών για το ακ. έτος 2018-2019
24/04/2018: Πρόσκληση του Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκ. Καθηγητή Άγγελου Μάρκου σε συνεδρίαση για τον ορισμό της Εισηγητικής Επιτροπής
20/04/2018: Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών, Φοιτητών της Εξομοίωσης και Μεταπτυχιακών Φοιτητών
20/04/2018: Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
20/04/2018: Αναπλήρωση του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
19/04/2018: Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές 2018-19
18/04/2018: Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για Σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)
17/04/2018: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης "Εκπαίδευση: Κρίσεις και Πόλεμοι"
16/04/2018: Αναβολή του μαθήματος ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
16/04/2018: Αναβολή του μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
04/04/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσπάσεων ακ. έτους 2018-2019

Παλαιότερες ανακοινώσεις...