Ανακοινώσεις - Νομικής - Τμήμα

15/12/2017: Ανακοίνωση για κατάθεση δικαιολογητικών για ορκωμοσία
14/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
12/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
12/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
11/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2
11/12/2017: Αίθουσες διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
11/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"
11/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
07/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"ΤΜΗΜΑ 2ο
07/12/2017: Επίσκεψη στο Εγκληματολογικό Μουσείο στις 18 Δεκεμβρίου 2017
07/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
07/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΤΜΗΜΑ 2ο
06/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
06/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
05/12/2017: Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών για τα Συλλογικά Όργανα της Νομικής Σχολής
05/12/2017: Πράξη ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής
05/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
04/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
04/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
04/12/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
04/12/2017: Εκδήλωση "Το οργανωμένο έγκλημα και η αντιμετώπισή του από την ποινική δικαιοσύνη" 5 & 6 Δεκεμβρίου 2017

Παλαιότερες ανακοινώσεις...