Ανακοινώσεις - Ιατρικής - Τμήμα

18/09/2018: Πρόσκληση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την εκλογή εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής
17/09/2018: Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση /Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
17/09/2018: Ορθή Επανάληψη- Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
14/09/2018: 'Eγγραφες-Σίτιση-Στέγαση 2018-2019
13/09/2018: Πρόσκληση - Πρόκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"
13/09/2018: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΠΜΣ "Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας"
13/09/2018: Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής της κας Σουλτάνας Φουτζιτζή
13/09/2018: Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ευσταθίας Γιαννακοπούλου
13/09/2018: Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Πασχάλη Ντόλιου
13/09/2018: Ορθή Επανάληψη-Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ
12/09/2018: Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019
12/09/2018: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών 2018-2019
11/09/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του Σταύρου Ανευλαβή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία"
11/09/2018: Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ
11/09/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
07/09/2018: Ορισμοί τριμελών εισηγητικών επιτροπών
07/09/2018: Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
24/08/2018: ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- Προκήρυξη Υποτροφειών
23/08/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση της Αικατερίνης Καμπούρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδοχειρουργική
22/08/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του Γεώργιου Χαλικιά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Καρδιολογία"
22/08/2018: Πρόσκληση του Ε.Σ. για τη μονιμοποίηση του Μιχαήλ Μαντατζή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία"

Παλαιότερες ανακοινώσεις...