Ανακοινώσεις - Ιατρικής - Τμήμα

09/05/2018: Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής(Erasmus Traineeships 2018-2019)
08/05/2018: Ανακοίνωση Προκήρυξης Μαιευτικής-Γυναικολογίας
04/05/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό σντικέιμενο "Παιδιατρική- Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
04/05/2018: Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γνωστικό Αντικέιμενο "Μικροβιολογία"
03/05/2018: ΣΙΤΙΣΗ & ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019
02/05/2018: Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ του κ. Γεωργίου Βασταρδή
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ της κας Ευαγγελίας Κασάπη
30/04/2018: Συγκρότηση 7μελούς εξεταστικής επιτροπής δδ κ. Νικόλαου Κολέτσα
30/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου με ειδικότητα στη Γενική Παθολογία
30/04/2018: Παράταση μεταδιδακτορικής έρευνας που εκπονεί ο κ. Ευστράτιος Καραβασίλης
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επικ.Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο στην "Υγιεινή"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική"
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική -Παιδιατρική Αιματολογία/ Ογκολογία".
18/04/2018: Πρόσκληση σε συνεδρίαση για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική-Παιδιατρική Αιματολογία
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Καθηγητή στην Παιδιατρική
17/04/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού για μια θέση ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή στην Μικροβιολογία
17/04/2018: Προκήρυξη θέσης ακαδημαίκού υποτρόφου κατόχου πτυχίου Βιολογίας

Παλαιότερες ανακοινώσεις...