Ανακοινώσεις - Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία - Τμήμα

22/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα του Δ' έτους "Φιλοσοφία της Παιδείας"
22/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα Γ' έτους "Μελέτη Παιδιού"
22/02/2017: ΝΕΟ! Πρόγραμμα λειτουργίας "Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών"
20/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (4ο εξάμηνο)
18/02/2017: Ανακοίνωση Πρακτικής Κατάρτισης - Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών
18/02/2017: Ανακοίνωση Πρακτικής Κατάρτισης Εξομοίωσης
18/02/2017: Ανακοίνωση Πρακτικής Κατάρτισης Β' Έτους
18/02/2017: Test
15/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: "Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας"
14/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα:«Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική»
14/02/2017: Ανακοίνωση για το σεμινάριο Πρακτικής Κατάρτισης "Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικής Μονάδας"
14/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης II «Σχέσεις σχολείου - κοινότητας»
14/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών"
13/02/2017: Πρόγραμμα Πρακτικής Εαρινό Εξάμηνο 2016-17 - Εξομοίωσης
10/02/2017: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για κρίση προς μονιμοποίηση
10/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: Αγγλικά Ειδικότητας - 4ου Εξαμήνου
10/02/2017: Ειδικό Πρόγραμμα:"Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού ΙΙ" - Β' έτος
10/02/2017: Ειδικό Πρόγραμμα: "Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού Ι" - Α΄'Ετος
10/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: Ψυχοπαθολογία του παιδιού
10/02/2017: Ανακοίνωση - Πρακτική Β' έτους - Διδακτική της μουσικής και Παιδικό Τραγούδι
08/02/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι κ΄ ΙΙ" - δήλωση εργαστηριακών τμημάτων

Παλαιότερες ανακοινώσεις...