Ανακοινώσεις - Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία - Τμήμα

16/01/2017: Οδηγός Π.Μ.Σ. ΔΠΘ
16/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: Τεχνικές αφήγησης
16/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: "Σεξουαλικότητα & Υγεία"
16/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: "Γαλλικά ΙΙΙ" - Β' έτος
16/01/2017: Ανακοίνωση για το σεμινάριο "Διαχείριση Πολιτισμικής Ετερότητας στη σχολική Τάξη (Η4)» του Γ΄ έτους με τον κ. Μαυρομμάτη
13/01/2017: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΔΟΞΟΣ)
12/01/2017: Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης - 5ου εξαμήνου - κ. Μαυρομμάτη
12/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: "Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες"
11/01/2017: Απόφαση Πρύτανη για αναστολή λειτουργίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
11/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: Αγγλικά Ξένη Γλώσσα- Γλώσσα Ειδικότητας
11/01/2017: ΝΕΑ Ανακοίνωση για την παρουσίαση εργασιών "Σύγρονες Τάσεις Παιδαγωγικής"
11/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: "Μουσειοπαιδαγωγική"
11/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Ανάλυση Λόγου"
11/01/2017: Ανακοίνωση για τα μαθήματα: "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία" και "Σύγχρονη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία"
10/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση" του κ. Σακονίδη
10/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Γαλλικά ΙΙΙ" - Β' έτους
10/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα: "Γεωμετρικές Έννοιες" - Β' Έτος
09/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική" - Δ' Έτος
09/01/2017: Ανακοίνωση για το σεμινάριο " Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία" - Γ' Έτος
09/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Ηλικία"
09/01/2017: Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Σεξουαλικότητα και Υγεία" και "Αγωγή Υγείας"

Παλαιότερες ανακοινώσεις...