Ανακοινώσεις - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Τμήμα

13/09/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
11/09/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
06/09/2017: Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα "Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων" και "Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων I" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
30/07/2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
19/07/2017: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
18/07/2017: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ e-class ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ" ΚΑΙ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"
14/07/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" 2017-2018
13/07/2017: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
08/07/2017: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές μεταπτυχιακές και διδακτορικές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"
06/07/2017: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας
15/06/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ JEAN MONNET
14/06/2017: Διευκρίνιση για την εξέταση των μαθημάτων "Κοινωνική Ψυχολογία" και "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία"
31/05/2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
30/05/2017: Ύλη εξετάσεων στο μάθημα "Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία"
30/05/2017: Ύλη εξετάσεων στο μάθημα "Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας και Ιθαγένεια"
30/05/2017: Περίοδος αιτήσεων για τα ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Παν/μιο Πελ/νήσου (2017-18)
29/05/2017: Ύλη εξετάσεων Πολιτικής Θεωρίας ΙΙ
27/05/2017: Υλη εξετάσεων Πολιτικής Κοινωνιολογίας
27/05/2017: Υλη εξετάσεων Συγκριτικής Πολιτικής και Συγκριτικής Πολιτικής Ι
22/05/2017: Ερωτηματολόγιο Έρευνας για Προπτυχιακούς Φοιτητές
21/05/2017: Ύλη και μέρες_ώρες εξέτασης στο μάθημα "Πληροφορική Ι" για τους φοιτητές ΠΕ(διόρθωση ώρας εξέτασης μέσα στην εξεταστική)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...