Ανακοινώσεις - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Τμήμα

16/01/2017: Εργαστήριο Τεκμηριωμένης και κλινικής Πρακτικής
16/01/2017: Εγγραφή στο elearning στην Εισαγωγή στην Πληροφορική της κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης
13/01/2017: Τελευταίο μάθημα στην "Εισαγωγή στην Πληροφορική" κατεύθυνσης ΚΔ (τροποποίηση της ανακοίνωσης της 7ης Ιανουαρίου)
13/01/2017: Προκήρυξη υποτροφιών ρουμανικού προγράμματος «Eugen Ionescu» για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές για το έτος 2016/2017
13/01/2017: Αναπλήρωση μαθήματος "Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων"
12/01/2017: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
12/01/2017: Αναπλήρωση Συμβουλευτικής
12/01/2017: 13ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities"
12/01/2017: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία και Μεθοδολογία ΚΕ και Συμβουλευτική
11/01/2017: Αναβολή μαθημάτων Καθηγητή Πολύζου Νικολάου
11/01/2017: Επείγουσα ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
11/01/2017: Ανακοίνωση αναπλήρωσης του μαθήματος "Οικονομική Ανάλυση Ι"
11/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας"
11/01/2017: Νέα ανακοίνωση για τα μαθήματα "Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη" και "Πολιτική Θεωρία"
11/01/2017: Επείγουσα ανακοίνωση για το μάθημα "Πολιτική Οικονομία"
10/01/2017: Αναπλήρωση μαθήματος Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΕ
10/01/2017: Αναπλήρωση μαθήματος Διεθνείς Σχέσεις στη ΝΑΕ 18_01_2017
10/01/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική " κατεύθυνσης ΠΕ
09/01/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΚΔΠΕ
09/01/2017: Παρουσίαση εργασιών στα μαθήματα Οικονομικά της Υγείας και Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής
09/01/2017: Αναπλήρωση του μαθήματος "Εγκληματολογία"

Παλαιότερες ανακοινώσεις...