Ανακοινώσεις - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Τμήμα

01/06/2017: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
24/04/2017: 5η Ανακοίνωση Μηχανοργάνωσης σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
24/04/2017: Οριστικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Σεμιναρίου JEAN MONNET
22/04/2017: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ" ΚΑΙ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ"
21/04/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"
20/04/2017: Aνακοίνωση βαθμολογίας 1ης προόδου στο μάθημα "Οικονομική Ανάλυση ΙΙ"
13/04/2017: Οδηγίες Συγγραφής Εργασίας στο Μάθημα η Τέχνη στην Κοινωνική Εργασία
11/04/2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
07/04/2017: Aνακοίνωση βαθμολογίας 1ης προόδου στο μάθημα "Δημόσια Οικονομική"
07/04/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
06/04/2017: Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών μας μέσω του προγράμματος Erasmus+
06/04/2017: Αναπληρώσεις μαθήματος "Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση" Η' εξαμήνου
05/04/2017: Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση της Οικονομικής Ανισότητας"
04/04/2017: Ανακοίνωση για τις παρουσιάσεις εργασιών στο μάθημα της Συγκριτικής Κοινωνικής Πολιτικής
03/04/2017: Αναβολή μαθημάτων" Ελληνικό πολιτικό σύστημα" και "Ιστορία κοινωνικής πολιτικής"
29/03/2017: Ανακοίνωση αναπληρώσεων του μαθήματος "Αρχές Διοίκησης & Οργάνωσης" Β' εξαμήνου
29/03/2017: Ανακοίνωση αναπληρώσεων του μαθήματος "Οργάνωση & Διοίκηση των υπηρεσιών υγείας" Η' εξαμήνου
28/03/2017: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
27/03/2017: Ανακοίνωση σχετική με την ύλη του μαθήματος Πολιτική Θεωρία ΙΙ
24/03/2017: Προγραμματισμός Σεμιναρίων "Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου"
24/03/2017: Προκήρυξη Θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017

Παλαιότερες ανακοινώσεις...