Ανακοινώσεις - Προμηθειών Τμήμα - Υπηρεσίες

03/09/2018: Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
03/09/2018: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για την ''Προμήθεια γεωργικού ελυστήρα''
30/08/2018: Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, οθονών Η/Υ και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.
21/08/2018: ΑΜΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ συνοπτικού διαγωνισμού 626/2018
27/07/2018: Προκήρυξη Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ
24/07/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με αριθμό Διακήρυξης 626/2018
18/07/2018: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εκτυπωτών, μονάδων αποθήκευσης Η/Υ, και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των αναγκών των Κοσμητειών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ."
16/07/2018: Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση πενήντα πέντε (55) δίκλινων δωματίων, για τη στέγαση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή.
04/07/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Αλεξανδρούπολης
03/07/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Επισκευή και συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικού για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα"
27/06/2018: Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Μίσθωσης μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης.
27/06/2018: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019"
18/06/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
18/06/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 624/2018 "Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και Οθονών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών των Κοσμητειών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. στα πλαίσια του Τακτικού Προϋπολογισμού 2018."
07/06/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία και απώθηση φιδιών, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δ.Π.Θ., στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα"
04/06/2018: ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ(PASSE PARTOUT) ''
04/06/2018: ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ''
31/05/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο "Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα: Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, UPS Σταθεροποιητές και Πολύμπριζο ασφαλείας 4 θέσεων σούκο και αναλώσιμα εργαστηρίου"
31/05/2018: Ανακοίνωση Διευκρίνηση για την Προκήρυξη 620/2018 για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ
24/05/2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
18/05/2018: Προμήθεια βιβλιοθηκών, γραφείων, καθισμάτων και διαφόρων επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...