Ανακοινώσεις - Προμηθειών Τμήμα - Υπηρεσίες

18/05/2018: Προμήθεια βιβλιοθηκών, γραφείων, καθισμάτων και διαφόρων επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
18/05/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών (CPV 22213000-6) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
18/05/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 1.500 φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα Α4, 20.000 κόλλες αναφοράς εκτυπωμένες με το λογότυπο του ΤΜΠΔ και 120 αυτοκόλλητες ετικέτες κάλυψης στοιχείων για τις κατατακτήριες εξετάσεις
09/05/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
09/05/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
08/05/2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
03/05/2018: Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια "Λοιπού εξοπλισμού", για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ
27/04/2018: Προμήθεια Επιστημονικών Συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών και των τμημάτων του ΔΠΘ, για το έτος 2018
26/04/2018: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ {CPV 66515200-5}
26/04/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 618/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚAΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
25/04/2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 617/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚAΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
18/04/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.»
18/04/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια α) Χαρτιού υγείας και β) Χαρτιού κουζίνας - χειρός
04/04/2018: Ανάδειξη Αναδόχου για την '' Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκόμενων CPV:16000000-5, 16311000-8''
03/04/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: ''Προμήθεια χημικών νερού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ στην Κομοτηνή ''
03/04/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: ''Προμήθεια οικοδομικών υλικών''
21/03/2018: Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα
13/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια σημαιών''
13/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων''
02/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο : ''Εκκένωση λυμάτων της Παν/πολης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή για το έτος 2018 ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού ή έως την αποκατάσταση της λειτουργείας του βιολογικού καθαρισμού''
01/02/2018: Προμήθεια υδραυλικών -θερμοϋδραυλικών υλικών για τις ανάγκες λειτουργιάς και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΠΘ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...