Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος TSEuroTrain


Παρατίθεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος TSEuroTrain.


Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. TSEUROTRAIN--Pos 1-rescom-call-010313-EN-ΤΕΛΙΚΟ[1].pdf
2. TSEUROTRAIN--Pos 1-rescom-call-010313-GR-ΤΕΛΙΚΟ[1].pdf


07-03-2013 (aorfan)