Ημερίδα για τον τούρκο μυστικιστή ποιητή Γιουνούς Εμρέ


Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας που διοργανώνει το Τμήμα

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών για τον τούρκο

μυστικιστή ποιητή Γιουνούς Εμρέ το Σάββατο, 20 Απριλίου, στην Κομοτηνή.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. programma.pdf


17-04-2013 (aorfan)