Προσκλήσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.


Επισυνάπτονται δύο προσκλήσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. Πρόσκληση_ΚΕ 81155 Πρατικάκης_Ι.pdf
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΟΥΤΣΑΣ_81090.pdf


30-05-2013 (aorfan)