Τέταρτη (4η) συνεδρίαση Συμβουλίου του Δ.Π.Θ., Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013


Επισυνάπτονται η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. Ημερήσια διάταξη της 4, 13-6-2013.doc
2. Πρόσκληση 4ης Συν. Συμβ.doc


06-06-2013 (aorfan)