Προσκλήσεις σύμβασης μίσθωσης έργου της Επιτροπής Ερευνών