Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


Παρατίθενται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», κωδικός ΟΠΣ 299911και στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Ξάνθης», κωδικός έργου 81162.


Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΡΗΓΑΣ.pdf
2. -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Μπότσαρης.pdf


24-07-2013 (aorfan)