ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Πρόσκληση για νέες καταχωρήσεις & διαχείριση των προτάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας με βραβευμένο/ διακεκριμένο έργο να καταχωρίσουν τη δράση τους στον κόμβο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας: http://excellence.minedu.gov.gr/. Ο κόμβος προβάλλει τις σημαντικότερες διακρίσεις της κοινότητας των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αποτελεί το σημείο αναφοράς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής Αριστείας στην Ελλάδα.Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην αύξηση της εξωστρέφειας των ιδρυμάτων, στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων, στην αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών και

στην ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ερευνητικής κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο, φιλοδοξεί να συμβάλει στην προβολή θετικών προτύπων καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας στο δημόσιο Πανεπιστήμιο και στο ερευνητικό δυναμικό της χώρας.Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τις παρακάτω συνημμένες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση των δράσεων αριστείας.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. αριστεια.pdf


24-07-2013 (aorfan)