Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


Επισυνάπτεται η πρόσκληση.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 15248-prosklhsh.pdf


05-08-2013 (aorfan)