Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


Επισυνάπτονται οι προσκλήσεις.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_MEVIR-3_81030.pdf
2. -Προσκληση Ενδιαφέροντος WASTEnet 81222 Συλαίος.pdf


05-08-2013 (aorfan)