Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


Επισυνάπτεται η πρόσκληση.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση κ. Πρατικάκης-teliko[1].pdf


04-09-2013 (aorfan)