Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


Επισυνάπτοντα προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Ακολουθούν 4 αρχεία:
1. BLACK_SEA1_81204.pdf
2. spice_80637.pdf
3. -Προ?σκληση_MAINCODE 81018.pdf
4. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_interreg_81018.doc


17-09-2013 (aorfan)