Νέες Επιτροπές εκλογής Κοσμητόρων - Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών