Νέες Επιτροπές εκλογής Κοσμητόρων - Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών