Εκλογικοί καταλογοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ, για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.pdf


25-09-2013 (shatzop)