Εκλογικοί κατάλογοι της Νομικής Σχολής, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ, για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.pdf


26-09-2013 (shatzop)