Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ., για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΧΟΛΗ Ε.Φ.Α.Α. ΕΓΚΡΙΣΗ.pdf


25-09-2013 (shatzop)