Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ, για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ.pdf


25-09-2013 (shatzop)