Εκλογικοί κατάλογοι της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού του Δ.Π.Θ., για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή.