Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών


Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να ορίσει ως ημερομηνία διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 09:00 έως 13:00.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 427 επαναληπτική Εκλογή Κοσμήτορα Κλασικών.pdf


05-10-2013 (aorfan)