Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση_ΚΕ 81221 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ.pdf


14-10-2013 (aorfan)