Τροποποίηση ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.


Επισυνάπτεταιι συνημμένα η αριθ. 437 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρύτανη για τροποποίηση ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 437 Τροποποίηση Εκλογής Κοσμήτορα Πολυτεχνική Σχολη.pdf


12-11-2013 (shatzop)