Τροποποίηση ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής.


Επισυνάπτεταιι συνημμένα η αριθ. 437 /2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η Πρύτανη για τροποποίηση ημερομηνίας διεξαγωγής

εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 436-Τροποποίηση Εκλογή ςΚοσμήτορα Επιστημών Aγωγής.pdf


11-11-2013 (aorfan)